vrijdag 26 maart 2010

flyer: 04-04-'10 LIVE ''Aan het woord''Klik op afbeelding voor grotere formaat

dinsdag 23 maart 2010

''Probeer een excuus te bedenken''

Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Radia Allahu 3anhu heeft gezegd:


"Wanneer je een tekortkoming van een broeder ziet, probeer er dan een excuus voor te bedenken en als je dat niet kunt, zeg dan tegen jezelf dat het zo kan zijn dat je broeder een reden heeft waar je je niet van bewust bent."


Sifatu As-Safwah deel 3 p:248.

video: Al Yaqeen Jongerenavond

video: Het hiernamaals!!!

zaterdag 20 maart 2010

''Waar is de wijsheid van een wijze die...?''

Ibn Ataa’ Allaah zegt:


أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها

“De bron van elke ongehoorzaamheid, vergeetachtigheid en begeerte is het tevreden zijn over jezelf (trots zijn op jezelf). En de bron van alle gehoorzaamheid, waakzaamheid en continentie is daarentegen de ontevredenheid over jezelf”.ولأن تصاحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصاحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه


“Dat je een dwaas vergezelt die ontevreden is over zichzelf is beter dan dat je een wijze gezelschapt die tevreden is over zichzelf. Waar is de wijsheid van een wijze die tevreden is over zichzelf en waar is de dwaasheid van een dwaas die ontevreden is over zichzelf?”


{“Al-Hikam Al-Ataiyah”, 1/6}.

video: poetische beschrijving van het Paradijs

flyer: 21-03-'10 Korancompetitie te den-Haag
video: Blijven we zwijgen?

vrijdag 19 maart 2010

Een mooie smeekbede

Verhaald door Shaddaad ibn Aws (moge Allah tevreden zijn met hem):
“De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd:
‘De beste manier om vergeving van Allah te vragen is:

اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى ، وأن عبدك (تقول المرأة " وأنا أمتك ") ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ ، واعوذ بك من شر ما صنعتُ ، أبو ءُ لك بنعمتك على ، وأبو ء لك بذنبى ، فاغفر لى ، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا انت

Allaahoema Anta Rabbie, laa ilaaha illa Anta. Anta khalaqtanie wa ana ‘abdoeka, wa ana alaa ‘ahdika wa wa'dika mastata'toe. A'oedzoe bika min sharrie ma sana'toe, aboe'oe laka bini'matika ‘alaiya, wa aboe'oe laka bidzanbie faghfirlie fa innahoe la yaghfiroe adzdzoenoeba illa Anta.

[O Allah! U bent mijn Heer. Er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve U. U schiep mij en ik ben Uw dienaar, en ik ben mijn verbond en mijn belofte (aan U) zo veel als ik kan trouw, Ik zoek toevlucht bij U tegen al het slechte wat ik gedaan heb. Ik erken tegenover U alle zegeningen die U mij geschonken heeft, en ik beken aan U al mijn zonden. Dus ik smeek U mijn zonden te vergeven, want niemand kan zonden vergeven behalve U.]'

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei verder: ‘Als iemand ze (deze woorden) gedurende de dag reciteert met geloof erin, en overlijdt op dezelfde dag voor de avond, hij zal behoren tot de mensen van het Paradijs; en als iemand het 's nachts reciteert met resoluut geloof erin, en overlijdt voor de ochtend, hij zal behoren tot de mensen van het Paradijs.'”


[Sah'ieh' al-Boekhaarie, 8/6306 (O.P.318)]

donderdag 18 maart 2010

''De tong van de intelligente zit achter zijn Hart''

Ibn Hibbaan Al-Bastti zegt:

لسان العاقل يكون وراء قلبه , فاذا اراد القول رجع الى القلب , فان كان له قال , والا فلا , والجاهل قلبه في طرف لسانه , ما اتى على لسانه تكلم به , وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه


“De tong van de intelligente (al-3aaqil) zit achter zijn hart. Als hij wilt praten, raadpleegt hij zijn hart. Als het in zijn voordeel is dan praat hij en anders niet. De onwetende (al-jaahil) heeft zijn hart aan het uiteinde van zijn tong zitten en alles wat zijn tong passeert spreekt hij uit. En degene die zijn tong niet in bedwang houdt, is niet in staat om zijn Religie te begrijpen”.

{”Rawdatoe Al’oqalaa”, 49}

woensdag 17 maart 2010

De handleiding tegen sihrr, bezetenheid en de boze oog.

Assalaamu alaykoem warahmatullah,

Hierbij de link op pdf.

(kopieren en plakken de link)

http://www.fileden.com/files/2009/6/5/2466868//De%20Handleiding%20tegen%20Sihr.pdf

video: Alles behalve de Profeet!

Het belang van het vergaren van kennis

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Het is een vaststaand gegeven dat het vergaren van kennis een belangrijke positie inneemt binnen het geloof. Het is voldoende om te weten dat Allah, de Verhevene, Zichzelf omschrijft als de Alwetende. Allah zegt namelijk:

إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Oftewel: "Voorwaar, Allah is Alwetend over alle dingen."

Alhoewel de kennis die Allah bezit niet kan worden vergeleken met de kennis van de dienaren. De kennis die aan Allah wordt toegekend, is één die niet is voorgegaan door onwetendheid en die niet onderhevig is aan vergeetachtigheid en achteloosheid. Ook wordt het belang van kennis onderstreept wanneer wij lezen dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

العلماء ورثة الانبياء

Oftewel: De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Dus degene die ernaar streeft om tot het niveau van de geleerden op te klimmen, is in werkelijkheid bezig om de erfenis van de profeten binnen te halen.

Een ander voordeel die het vergaren van religieuze kennis meebrengt, is het ontwikkelen van vrees richting Allah. Allah zegt:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

Oftewel: "Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen."

Ook vormt kennis de weg naar het Paradijs. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة

Oftewel: "En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken."

Daarnaast is het vergaren van kennis een teken van begunstiging. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

Oftewel: "Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie."

Dit zijn slechts een aantal bewijzen die aangevoerd kunnen worden ter ondersteuning van het belang van kennis vergaren en dat wij niet zonder kunnen. Beste mensen, voor het belijden van ons geloof hebben wij simpelweg kennis nodig. Zonder kennis kan men zijn Heer niet aanbidden zoals het hoort. Tot slot wil ik jullie het volgende meegeven; kennis is het allerbeste wat een persoon na zijn dood kan achterlaten. De Profeet zegt:

إذا مات ابن آدم انقطعغ عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له

Oftewel: "Als een persoon sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht."


Uitgetypt advies van Aboe Ismaïl

zondag 14 maart 2010

flyer: Conferentie 20&21-03-2010 te den-Haag


Klik op afbeelding voor grotere formaat.

donderdag 11 maart 2010

''Maak het elkaar niet zo moeilijk!''

RasoelAllah sallallahoe aleihi wa sallem heeft gezegd:

"Er was eens een zakenman die geld uitleende aan de mensen. Als degene aan wie hij geld leende in moeilijke omstandigheden verkeerde [en dus moeite had met het afbetalen], zei hij tegen zijn medewerkers: "Vergeef hem zodat Allah ons zal vergeven." En dus vergaf Allah hem."

(Sahieh Al-Boekhari, vol3 hadieth 292)

video: Doe de groeten aan shaykh Ibn Baaz

woensdag 10 maart 2010

De islaam blijft succesvol!

Bismillaah Ar-Rahmân Ar-Rahiem, Alhamdulillaahi Rabbil 'Alameen as-salaatu was-salaamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ahlihi wa sahbihi wa aj'ma'een ama' ba'd:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Salaam 'alaykum warahmatullaahi wa barakatu beste broeders & zusters,

De Islaam blijft succesvol in deze ontwikkelde wereld en elders. Omdat waar de Islaam naar oproept in overeenstemming is met de Fitrah (natuurlijke aanleg van de mens), en het bepleit de beste van de menselijke waarden, zoals tolerantie, liefde, genade, eerlijkheid en oprechtheid.

De Islaam onderwijst de mensen en verheft hen naar een rechtschapen gedrag, goede manieren en deugdzaamheid. Waar het naar oproept is onderscheiden van andere ideologieën door het realisme, de balans en gematigdheid. De Islaam besteed zowel aandacht aan de ziel als aan het lichaam. Noch onderdrukt het de lichamelijke begeerten, noch staat het buitensporigheid betreft de lichamelijke begeerten toe; het maakt onderscheid tussen de natuurlijke neiging om van de geneugten van deze wereld te genieten en de verboden begeerten die tot de categorie van verdorvenheid en perversiteit horen met al hun nadelige gevolgen.

Mensen omarmen de Islaam omdat zij veiligheid, comfort en rust er in vinden, zij zien een geneesmiddel voor hun problemen, en door de Islaam zijn zij in staat om van hun gevoelens van verwarring, bezorgdheid en verlies af te komen.

Islaam is de religie van de natuurlijke aanleg, zoals Allaah de Verhevene de mensheid heeft geschapen. Om deze reden omarmen mensen met een gezond verstand en een oprechte neiging de Islaam. Abu Hurayrah (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allaah (Vrede en Zegeningen zijn met hem) zei:

“Er is geen kind dat niet wordt geboren in een toestand van Fitrah (d.w.z. Islaam), vervolgens veranderen zijn ouders hem in een jood, een christen of een magiër (zoroastrist, vuuraanbidder), net zoals dieren hele dieren voortbrengen (d.w.z. de dieren worden perfect geboren zonder dat zij enig deel van hun lichaam missen). Vinden jullie één van hen geboren met hun oren er afgesneden?” Vervolgens reciteerde Abu Hurayrah (moge Allaah tevreden met hem zijn):

“…de natuurlijke aanleg, die Allaah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allaah. Dat is de juiste godsdienst…”{Qs 30:30}” (Overgeleverd door Al-Bukhaarie, 1359).

Wat hier bedoeld wordt is dat Allaah de Verhevene de mensheid geschapen heeft met de mogelijkheid om de waarheid te leren, de Tawh'ied (het pure monotheïsme) te accepteren en om zich over te geven aan Allaah. Hun natuurlijke aanleg is om de Islaam te leren en om er van te houden, maar een slechte opvoeding, slecht onderwijs, (onislamitische) omgeving, hun eigen lusten en begeerten en de duivels laten hem zich van de waarheid afkeren.

De mensheid is voornamelijk geneigd tot Tawh'ied (het pure monotheïsme), zoals de profeet (Allaah's vrede en zegeningen zijn met hem) verhaalde dat zijn Heer (Allaah) zei:

“Ik schiep al Mijn dienaren als h'oenafa (pure monotheïsten), maar de duivels laten hen zich afkeren van hun religie.” (Overgeleverd door Moeslim)

Daarom wordt iemand die moslim wordt nadat hij een ongelovige was, beschreven als iemand die “terugkeert” naar Islaam, omdat dit correcter is dan te zeggen dat hij “bekeerd” is. Als de Islaam een land binnenkomt waar geen nationalisme, grote erfenis betreft gedachtegoed, of djaahiliyah (onwetendheid) is, dan verspreid de Islaam snel vanwege zijn kracht en de weinige obstakels. Je kunt ook zien dat Islaam geschikt is voor alle mensen, opgeleid en niet opgeleid, man en vrouw, oud en jong; iedereen vindt wat hij wil en nodig heeft.

Degenen die in ontwikkelde landen moslim worden, realiseren zich wat de beschaving en wetten in hun land, welke op basis van lusten en begeerten verzonnen zijn, met hen gedaan heeft, en zij realiseren de mate van de ellende waarin de mensen van ontwikkelde landen leven. Zij zien hoe wijd verspreid psychologische ziekten, zenuwinzinkingen, krankzinnigheid, minderwaardigheidscomplexen, midlifecrisis en zelfmoord zijn, ondanks de technologische ontwikkelingen en groot aantal ontdekkingen en moderne systemen die hun leven juist aangenaam zouden moeten maken. Dit is allemaal om de eenvoudige reden dat dit alles te maken heeft met het lichamelijke en de buitenkant, maar het verwaarloost het inwendige en faalt om het hart en de ziel te voeden en te verzorgen. Allaah de Verhevene zegt in Zijn Luisterrijke Qur'aan:

“Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzaam zijn.”{Qs 30:7}

De Islaam zal doorgaan met het hebben van succes, met de toestemming van Allaah, zo lang degenen die werken voor Zijn zaak oprecht zijn en Zijn volgelingen zich er aan blijven vasthouden, er in blijven geloven en Zijn wetten toepassen. Het feit dat er mensen zijn die niet toegewijd zijn of tekort schieten, zal het succes van de Islaam niet in de weg staan. Zijn licht zal niet verminderen doordat sommige mensen het verlaten of falen zich er aan vast te houden. Wat de Islaam aan de mensheid gegeven heeft betreft vooruitgang en beschaving (bestudeer de Islamitische geschiedenis), en het verheffen van hen uit de duisternis van onderdrukking en vijandelijkheid, is eer genoeg.

Wa ‘alaykum salaam warahmatullaah,

dinsdag 9 maart 2010

video: Een gelukkig huwelijk

Assalaamoe alaikom warahmatoelah mijn beste broeders en zusters,

Een gelukkig huwelijk vol met liefde, wie wenst dat niet van ons. Maar het lijkt alsof dat alleen maar een ideaal is dat geen werkelijkheid kan worden. Hieronder een fimlpje over hoe dat komt en hoe je je huwelijk vol met liefde kan laten zijn bi idni Allahi ta3ala!


● Quote van Ibnul-Qayyim: "Het huwelijk moet de liefde niet doden, het zou het moeten doen toenemen."


● Quote van Al-Ghazaali: "Liefde is één van Allah (Subhana wa Ta'ala) Zijn scheppingen, behandel deze goed!"

● "Mooi is in de oog van de eigenaar": iedere oog ziet het anders en ieders schoonheid is uniek. Daarom, moeten we stoppen met het meten en het aanpassen aan de staandaard schoonheid van de maatschappij. En accepteren wat Allah ons heeft gegeven.

● Jihad voor de vrouw is om aardig (lief) te zijn voor haar man.

● ...vrouwen zijn gemaakt van de rib van een man
ze was niet geschapen van zijn hoofd om boven hem te staan
ze was niet geschapen van zijn voeten om over haar heen te lopen
ze was geschapen van zijn zijde om dichtbij hem te zijn
onder zijn armen om beschermd te worden door hem
dichtbij zijn hart om geliefd te worden door hem...

● Liefde en barmhartigheid zijn de vleugels van het huwelijk, zonder dit kan het huwelijk niet vliegen!

maandag 8 maart 2010

''Kun jij Allah bevechten?''

Hasan Al-Basri zegt:

نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا. فقال: لا أقبل منكم شيئاً، ويحك يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إن من عصى الله فقد حاربه

“We lachen en wie weet, misschien heeft Allah naar sommige van onze werken gekeken en gezegd: “Ik zal niets accepteren van jou”. Wee jij, zoon van Adam! Kun jij Allah bevechten? Wie Allah ongehoorzaam is, is hem aan het bevechten”.

{“Hilya Al-Awliya”, 2/134}.

zaterdag 6 maart 2010

flyer: Nationale Quran Competitie 2010
Moskeeën organiseren een nationale quran competitie. De eerste vergadering vond plaats in Moskee Otman in R'dam en er werd geloot wie de voorrondes gaan organiseren (zie Programma).

Er bestaat een mogelijkheid om gratis met de bus te reizen naar de plaats waar het georganiseerd wordt. Dit geldt echter alleen voor de halve finales en de finale.

De competitie bestaat uit 3 fases

1) voorrondes in 4 steden (A'dam, Utrecht, Den Haag, R'dam)
2) halve finale (Stad moet nog geloot worden)
3) finale (Stad moet nog geloot worden)

De competitie voor zusters tot 30 jaar zal plaats vinden in een gescheiden ruimte met vrouwelijke juryleden.


- Voor mannen en meisjes onder de 12 jr ( Laatste datum voor aanmelding : 10 maart 2010)

- Voor vrouwen boven de 12 jaar ( Laatste datum voor aanmelding : 10 April 2010)

- Voorrondes voor vrouwen begint Zondag 25 april 2010 ( Stad moet nog geloot worden)

Stuur een e-mail met je naam, adres en woonplaats naar qurancompetitie@moslimjongeren.nl

vrijdag 5 maart 2010

De prostraties van Sufyan At-Thawrie!

Ali Bin Al-Fudayl zegt:

رأيت سفيان الثوري ساجدا حول البيت فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه

“Ik zag Imaam Sufyan At-Thawri prostreren tijdens het gebed (sajdah), en ik ging zeven keer rond het Huis (de Ka’ba) voordat hij zijn hoofd weer van prostratie ophief!”

{“As-Siyaar”, 7/277}.


Ibn Wahb zegt:

رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب ، صلى ثم سجد سجدة ، فلم يرفع حتى نودي بالعشاء

“Ik zag At-Thawri in de Masjid al-Haram na het Maghrib gebed. Hij was aan het bidden en ging prostreren. Hij rees zijn hoofd niet op tot de oproep tot Ishah gebed werd gegeven!”

{“As-Siyaar”, 10/646}.

dinsdag 2 maart 2010

video: "Allaah zal ons dan bijstaan!"

''Beproeving lijkt op...''

Beproeving lijkt op ziekte:
Het moet zijn gang kunnen gaan voordat het weer verdwijnt,
en iemand die te haastig is om het te verwijderen,
wordt vaak getroffen door een vergroting en een toename ervan.

Het is de bedoeling dat de getroffene geduldig blijft,
hij moet wachten met hoop op een oplossing en hij moet volhardend zijn in zijn gebeden..

maandag 1 maart 2010

video: Het liefdesverhaal.

video: Het moment van spijt.

video: Nasheed- Mijn Heer, sommige ogen hebben geslapen

''Hoe meer hij drinkt, hoe dorstiger hij wordt''

Isaa Ibnu Maryam zei:

طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله

“Wie de dunya achterna gaat is zoals iemand die (zout) water uit een oceaan drinkt. Hoe meer hij drinkt, hoe dorstiger hij wordt, totdat het hem uiteindelijk doodmaakt!!”

{“Kitaab Dham Ad-Dunya”, 3/342}.

flyer: 12-13-14 maart 2010 Berberse conferentie te Helmond
Klik op afbeelding voor grotere formaat.

flyer: 13-03-'10 Conferentie te Utrecht over wat heb jij van de profeten geleerd?Klik op de afbeelding voor grotere formaat.

''Jullie tweeen, stap af en eet van dit karkas''‏

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Een man had zina gepleegd en wou dat de hadd op hem uitgevoerd zou worden. De Profeet maakte steeds excussen voor hem en draaide zich van hem weg, maar hij bleef aandringen en wou dat de straf op hem uitgevoerd zou worden – dus de straf werd uitgevoerd.


Al-Qurtubi zegt vervolgens in zijn Tafsir:

وفي بعض طرقها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه ، حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما
“Toen hoorde de Profeet vrede zij met hem twee van zijn metgezellen tegen elkaar praten. De een zei tegen het ander: “Zie deze man wiens zonde Allah had verborgen maar zijn ziel had daar geen vrede mee totdat hij als een hond werd gestenigd!”


ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذاك يا رسول الله ، فقال
De profeet bleef stil en zei verder niets. Ze liepen verder tot zij de karkas van een ezel tegenkwam wiens poten naar de hemel waren gericht. De Profeet zei: “Waar zijn zus en zo?” Die twee mannen zeiden: “Wij zijn hier, yaa rasoel Allah”. Hij zei tegen hun:

نزلا وكلا من جيفة هذا الحمار
“Jullie tweeën, stap af en eet van dit karkas!!”


فقالا : يا نبي الله من يأكل هذا ؟ قال :
فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها


Zij zeiden: “Wie kan zoiets eten?” De Profeet zei: “Hetgeen jullie over jullie broeder zeiden was verroter dan dit!! Bij Degene in Wien’s Hand mijn ziel ligt, hij is nu bij de bergbeekjes van Janah!”

{“Al-Jami li Ahkam Al-Qur’an”, 49/12}.

''Zoals een man met een lamp''...

Iyyas Ibn Mu’awiyah zegt:

مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب

“De gelijkenis van degenen die de Qur’an lezen maar de tafseer ervan niet kennen is zoals een groep mensen die overnacht een boodschap (letterlijk “boek”) van hun koning kregen, terwijl zij geen lamp bij zich hebben (om het te kunnen lezen). Zij hebben dus geen idee wat in die boodschap staat!”

ومثل الذي يعلم التفسير كرجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الكتاب

“De vergelijking van iemand die tafseer wel kent, is zoals een man die met een lamp naar hen toekwam en las wat er in stond”.

{“Tafsir Al-Ta’labi”, 1/11}.