woensdag 25 februari 2009

vraag: Wat moet je doen als je niet goed koran kan lezen!

V Een familielid houdt van Qoraanlezen maar hij is niet goed in de Arabische grammatica en regels van recitatie. Wat moet hij doen?
A Hij moet ernaar streven correct te reciteren, te begrijpen wat hij leest en niet gehaast te zijn. Hij moet les krijgen van iemand die beter is dan hij. Door hard te werken, zal hij een grote beloning krijgen, want:De Profeet heeft gezegd
"De beste van jullie is hij die de Qoraan leert en hij die onderwijst"
(al-Boechaari)

En hij zei:

"De persoon die bekwaam is met Qoraan, is bij de eerbare, vrome en oprechte schriftgeleerden (in het paradijs). En de persoon die de Qoraan leest, hoewel het moeilijk is voor hem en hij stottert, hij heeft twee beloningen." (al-Boechaari & Moeslim )


Sheikh Ibn Baaz -moge Allaah hem genadig zijn-

Wees waakzaam over je....

Wees waakzaam over je gedachte, want die worden je verlangen.

Wees waakzaam over je verlangen want die worden je woorden.

Wees waakzaam over je woorden want die worden je daden.

Wees waakzaam over je daden want die worden je gewoonte.

Wees waakzaam over je gewoonte want die worden je eigenschappen.

Wees waakzaam over je eigenschappen want die worden jouw eindlot.

flyer: Arabisch -en Nederlandstalige eendaagse conferentie Moskee Nour te Heerlen, 1 maart 2009Selaam a3leikom wa Rahmet Allahoe wa barakatohou geliefde broeders en zusters in de Islaam,Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed.

Ter aankondiging van een Arabisch- en Nederlandstalige eendaagse conferentie in Moskee Nour te Heerlen treft u hierbij de flyer aan, en tegelijkertijd een warme uitnodiging om deze dag in het bijzijn van Engelen, genade, gemoedsrust en verboedering bij te wonen.Voorts zal er op deze dag ruimte gegeven worden om een donatie, ten behoeve van steun- en opbouwprojekten in Ghaza, te leveren. Rekeninghoudend met ieders draagkracht en vermogen hopen wij op deze manier onze broeders en zusters elders tegemoet te komen.Tot slot verzoeken wij u om de onderhavige flyer zoveel mogelijk te verspreiden en onder de aandacht te brengen van jullie naasten, vriendenkring, broeders en zusters.Wij hopen u op deze dag te verwelkomen met een glimlach.Waleikom Asalaam wa Rahmet Allahoe wa barakatohou,

Namens alle individuen die zich hebben ingezet om deze dag waar te maken in samenwerking met het moskeebestuur van Moskee Nour te Heerlen.

maandag 23 februari 2009

advies: De weg naar een zuivere intentie

De weg naar een zuivere intentie

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste broeders en zusters, aan het begin van dit nieuwe schooljaar wil ik eenieder erop wijzen dat het vergaren van kennis geen vruchten zal afwerpen indien er geen sprake is van ichlaas, oftewel een zuivere intentie.

Al-imaam Ahmad heeft gezegd: "Niets is gelijk aan het vergaren van kennis, mits de persoon erin slaagt zijn intentie te zuiveren." Toen werd hem gevraagd op welke wijze de zuivering van de intentie plaatsvindt. Hij antwoordde toen: "Door het voornemen te hebben om jezelf en anderen van onwetendheid te bevrijden." En daarom dient de persoon afstand te nemen van alles wat de intentie kan verontreinigen, zoals zelfingenomenheid, arrogantie, waanwijsheid, of dat hij deze kennis gebruikt om hogerop te klimmen op de ladder van de maatschappij of dat hij daarmee het welbehagen van de mensen nastreeft.

Het hebben van een zuivere intentie, beste broeder en zuster, is bepalend voor al je innerlijke en uiterlijke daden. Vandaar dat toen een zoon tegen zijn vader zei, die een geleerde was: "O vader! Waarom als jij de mensen toespreekt worden zij gegrepen door emoties en beginnen zij te huilen, maar wanneer een ander het doet raakt het hun niet." De vader antwoordde toen: "O zoon! Een vrouw die huilt om haar overleden naaste is niet te vergelijken met een vrouw die ingehuurd wordt om alsof te doen."
Met deze gedachte in ons achterhoofd, dienen we te weten dat een zuivere intentie en ervan houden om complimenten te ontvangen twee zaken zijn die niet met elkaar samengaan.

Ook is de zuivere intentie niet te rijmen met het najagen van giften van mensen. Net zoals water en vuur niet samen kunnen gaan, zo kunnen ook al-ichlaas (zuivere intentie) en deze voorgenoemde zaken niet door één deur. Wanneer dus het besluit neemt om een zuivere intentie na te streven, dien je eerst de drang die bij jou aanwezig is om de mensen te behagen volledig uit te schakelen. Dit door in te zien dat alles in de handen van Allah ligt. Hij is het Die alles bezit. Niemand anders heeft een aandeel daarin. Ook dien je korte metten te maken met de liefde die eenieder van ons in zich heeft voor het krijgen van pluimen en complimenten.
Dit doe je door jezelf duidelijk te maken dat niemands prijzing en dankzegging enig verschil uitmaakt. Het stelt allemaal niets voor, het kan je niet schaden noch baten, behalve als deze prijzing afkomstig is van Allah. Dus hecht absoluut geen waarde aan de prijzing of weerlegging van de mensen en richt je enkel en alleen op het welbehagen van je Heer. Om dit alles te verwezenlijken heb je de hulp nodig van sabr (oftewel geduld) en al-yaqeen (oftewel de overtuiging). Wanneer jij niet over deze twee zaken beschikt, namelijk geduld en overtuiging, dan is het alsof jij zonder boot de zee wil op gaan.

Allah zegt namelijk:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

Oftewel:
"Wees daarom geduldig, want waarlijk, de Belofte van Allah is waar. En word niet ontmoedigd door degenen die niet (door jou) overtuigd zijn." (Soerat Ar-Roem, 60)

En Allah zegt:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Oftewel:
"En Wij stelden onder hen leiders aan die leiding gaven volgens Ons bevel toen zij geduldig waren. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd." (Soerat as-Sadjdah, 24)

Dus het verdient de aanbeveling voor iedere serieuze leerling om als bagage de volgende zaken te hebben: geduld en zuivere intentie. En dan mag je er van uitgaan dat succes jou zal toekomen.


Uitgetypt advies Aboe Ismaïl

bron: www.mjede.nl

zondag 22 februari 2009

flyer: zondag 1 maart zusterdag in BredaTitel/activiteit: Zusterdag
Spreker: verschillende
Datum: 1-3-2009
Tijdstip: 13:00 uur
Lokatie: Stichting Islamitische jongeren
Adres: Antiloopstraat 51
4817 LB
Plaats: Breda
Doelgroep: Zusters
Voor contact: Zie flyer

video: How to pray ''salat ishaa''

donderdag 19 februari 2009

video: De aanbidding is het pad van de godvrezenden!

video: aqiedah door kidss...(arabisch)

raden/adviezen

Ik heb hieronder een aantal raden en adviezen opgesomd die door een groot geleerde (Al-Munadjid) uit de soennah als gezegdes van de profeet(vzmh) zijn geformuleerd.

Ik zou zeggen lees ze, praktiseer ze en geef ze door aan je broeder of zuster in een vorm van een mail of een dagelijks smsje opdat wij allen als gehoorzame dienaren Allah's zegeningen en genade zullen verdienen.

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken.""Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil.""Zorg dat jouw broodwinning halaal is en je zult van de genen zijn waar Allah de smeekbeden van aanvaardt""Vrees Allah (wees Godsvruchtig) waar je ook bent.""Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen""Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen.""Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn""Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn.""Gun anderen wat je jezelf gunt.""Lach niet te veel, opdat veel gelach hartdodend is."

"Slechte daden zijn verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels""Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig.""Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel(voor liefdadigheid) ""Vrees de smeekbeden van de onderdrukten.""Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag.""Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaitaan.""Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden.""Word niet snel boos en het paradijs zal tot jou behoren.""De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad.""De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën.""De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen.""Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen(verdeeld over veel mensen)""Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: Soebahan Allah wa bi hamdih(Alle glorie en lof aan Allah)""De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest hulpzame""De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken.""Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven.""Een slechte houding(gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven.""Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag.""Wees op je hoede van deze wereld, omdat het zoet en verleidend is.""Beheers je tong""Trim je snor en laat je baard staan.""Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde.""Verraad degene die jou verraden heeft niet.""Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord.""Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet.""Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk.""Eet met je rechterhand en eet van wat voor jou ligt.""Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah zegeningen op je zichtbaar zijn(merkbaar).""Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan.""Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je je dochters hand te vragen), trouw hem (je dochter). ""Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is.""Als je tussen mensen moet oordelen, oordeel dan eerlijk.""Als je een huis betreedt, groet de mensen dan met salaam.""Als je aan Allah wordt herinnerd, stop dan met wat je bezig bent (zondigen).""Als Allah jou bevoorraadt met iets waar je niet naar uit had gekeken of aan iemand hebt gevraagd, neem het dan aan.""Als je Allah om iets vraagt, vraag hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in paradijs).""Als goede daden je behagen en slechte daden je verstoren dan ben je een moe'min(gelovige).""Als je het roepen om het gebed hoort, gehoorzaam dan degene die je roept te komen tot Allah.""Als je het roepen om het gebed hoort, zegt dan hetzelfde na als de moeadhin (gebedsoproeper)""Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen.""Als iemand boos wordt en hij zegt 'A'oedhoe Billah (Ik zoek toevlucht bij Allah), dan zal zijn woede weggaan.""Als iemand 'Ya siedi' (mijn heer) tegen een moenafiq (hypocriet, huichelaar) zegt, dan roept hij Allah's Toorn (woede) over zich.""Wanneer jij je opmaakt voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is.""Wanneer jij je aankleedt en wanneer je woedoe (rituele wassing) doet, begin dan met rechts.""Wanneer iemand van jullie zijn broeder tegenkomt, groet hem dan met salaam.""Herinner jezelf aan de dood wanneer je aan het bidden bent.""Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn.""Doe afstand van wereldlijke plezier en Allah zal van je houden.""Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden.""Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah.""Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën).""Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram).""Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn.""Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden.""De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neerwerping) niet goed uit te voeren.""Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden.""De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen.""Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit.""Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting.""Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed.""Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid.""Geef aan degene die jou heeft ontkend.""Houd contacten met degene die jou heeft verlaten.""Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan.""Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en

daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef.""Drank is de sleutel tot al het kwade.""Degene die het meest durft Fatwa te geven is degene die de hel het meest verdient.""Houd van de armen en meng je met ze.""Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing.""Oordeel niet tussen mensen als je boos bent.""Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel eerst je eigen fouten.""Als je een zonde begaat, zeg dan Astaghfiroellah (ik vraag Allah om vergeving).""Als je gezegend wordt zeg dan, "Alhamdulillah" (Dank zij Allah).""Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen" (waarlijk wij behoren aan Allah en waarlijk keren wij terug naar Hem)""Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid.""Geef voedsel en anderen en spreek goed.""Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent.""De mensen met de langste nekken (teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn.""Aanbid Allah net of je Hem ziet.""De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken.""De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaams (weinig groeten).""Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt.""Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah.""Maak het beste van je leven voor je dood gaat.""Maak het beste van je gezondheid voor je ziek wordt.""Maak het beste van je vrije tijd voor je het druk kijgt.""Maak het beste van je welvaart voor je arm wordt.""Maak het beste van je jeugd voor je oud wordt.""Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is La Illah Illa Allah.""Het beste van de sadaqah(weldadigheid) is wat gegeven is door iemand die weinig heeft.""De hogere hand (de ene die geeft) is beter dan de lagere hand (de ene die neemt).""De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft.""De beste Jihaad is de Jihaad van iemand tegen zichzelf omwille van Allah.""Lees de koran gedurende de hele maand.""Lees de koran omdat de koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor de zijn lezers.""Bid voor Allah om jou veilig en gezond te houden.""De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong.""Herhaal vaak 'Laa Hawla wa la qoewwata illa billah( er bestaat geen kracht of macht buiten die van Allah), omdat het tot de schatten van het paradijs behoort.""Denk altijd aan de vernietiger van vreugde (fysieke vreugde): de dood.""Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid.""Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek.""Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt.""De islam schrijft alle zondes voorheen weg.""Elke innovatie is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel.""Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind (laat medeleven zien).""Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad doet."

gedicht: Wie van ons?

WIE VAN ONS...?

Wie van ons houdt nu echt van zijn Maker
Wie van ons gehoorzaamt Hem vaker
Wie van ons geeft echt om zijn geloof
Of zijn we bij sommige geboden zogenaamd 'doof'?

Wie van ons eerbiedt onze vaders en moeders
Wie van ons houdt nu echt van zijn zusters en broeders
Wie van ons weet wat wezen en armen voelen
Of zijn dat in plaats van plichten maar 'goede doelen'?

Wie van ons realiseert zich de beloning in het volgende leven
Wie van ons kan enigzins om de straf geven
Wie van ons weet wat verboden is en Heilig
Of denkt ieder van ons als ik maar moslim heet dan ben ik 'veilig'?


Wie van ons vreest Allah zoals het hoort
Wie van ons heeft van Zijn straf en barmhartigheid gehoord
Wie van ons kent de koran en volgt de soennah van de profeet
Of denkt ieder van ons dat hij of zij het 'beter weet'?

De postitie van de gedragscode in de Islaam.

De positie van de gedragscode in de Islaam

De gedragscode neemt een hoge en belangrijke positie in binnen de islaam. Deze belangrijke positie wordt door de Alwijze bevestigd en is tot uitvoer gebracht door de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem). Hij heeft deze gedragscode zowel in woorden als in daden tot uitvoer gebracht. In zoverre dat Allah het volgende over hem heeft gezegd:
"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaande gedragscode." (Al Qalam, 3)

Shaykh Muhammed al Amien Ashinqieti heeft gezegd: "Dit is één van de belangrijkste zaken waar de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) mee geprezen is door Allah (de Verhevene) in Zijn Boek."1

Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah heeft gezegd: "Wat betreft het hoogstaand karakter waarmee Allah Mohammed (Allah's gebeden en vrede zij met hem) beschreven heeft; dit is het complete geloof voor al hetgeen wat Allah bevolen heeft. Zo heeft Mujaahid dit gezegd en anderen.
Dit is tevens dezelfde uitleg die gegeven kan worden aan de Qur’aan waar 3Aa'ishah (moge Allah met haar behaagd zijn) over spreekt in de volgende overlevering: "Zijn gedragscode was de Qur'aan."2 Dat (de Qur'aan) houdt hier het volgende in: "het zich haasten om hetgeen waar Allah van houdt na te komen met een goed ziel en een verruimde borst."3

Ibnul Qayyim al Djawziyyah heeft gezegd: "Een perfecte gedragscode is het gehele geloof, het omvat al wat onder al-iemaan valt en de wetgevingen van de islaam."4

Zoals ons het belang van de positie van de goede gedragsmanieren bekend zijn gemaakt, is ons ook de grote beloning ervan bekend gemaakt. De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) zegt: "Voorzeker, de gelovige behaalt middels het perfecte gedrag het niveau van de vastende staande (in het nachtgebed)."5
Ook heeft hij (Allah's gebeden en vrede zij met hem) gezegd - als verduidelijking van de onlosmakelijke verbintenis tussen al-iemaan en de goede gedragscode: "Voorwaar, de meest complete gelovigen met al-iemaan zijn degenen met de perfecte gedragsmanieren."6

De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Voorwaar, tot de meest geliefde bij mij en meest nabije van mijn zitting op de Dag des Oordeels zijn degenen met de beste gedragsmanieren onder jullie, en voorwaar tot de meest verafschuwden bij mij en meest verre zitting van mij op de Dag des Oordeels (zijn): attarthaaroen7 en de al-mutashaddiqoen8 en de al-mutafaihiqoen.9" Zij (de metgezellen) zeiden: "O Boodschapper van Alllah, de tharthaarien en de al mutashadiqien zijn ons bekend wie zijn (dan) de al mutafaihiqoen?" Hij (de Profeet) zei: "De hoogmoedigen."10

Al het voorgaande duidt op de verheven positie van de gedragscode binnen de islaam. De gedragscode is een eigenschap die tot uitvoer gebracht moet worden. Het is een eigenschap die de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft toegepast in de omgang jegens anderen waardoor zijn metgezellen oprecht van hem hielden. Zij plaatsen zelfs zijn uitspraak boven hun eigen uitspraken, zijn daad boven hun daden, zijn mening boven hun eigen mening. Dit allen heeft hun harten nader tot elkaar gebracht. Het is zelfs zo dat hun gedragscode de meest hoge rang heeft bereikt. Zo zien we dat een persoon de behoefte van zijn broeder boven zijn eigen behoefte plaatst. Allah (de Verhevene) heeft hen omschreven in het volgende vers, dat tot de dag van vandaag gereciteerd wordt:
"En degenen die voor hen in de stad (Medinah) woonden en geloofden (de Ansaar), zij houden van degenen die (vanuit Mekkah) naar hen zijn gemigreerd en zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat aan hen gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen." (Al Hashr, 9)

Het belang van de nobele gedragscode wordt ons ook duidelijk als we kijken naar hetgeen de gemeenschappen aan ellende en vernietiging treft, wegens het afstand nemen van de islamitische gedragsnormen en het aannemen van slechte gedragsmanieren!

____________________________
1. Shaykh Muhammed al Amien Ashinqieti, Adwaa’u-l-bayaan
2. Sahieh, overgeleverd door imaam Muslim.
3. Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah, Madjmoe3 Arrasaa’il al-Kubraa.
4. Ibnul Qayyim al Djawziyyah, Madaaridj Assaalikien.
5. Aboe Dawaoed, Al Haakim en door imaam al-Albaanie authentiek verklaard in Sahieh al Djaami3.
6. Aboe Dawoed, At-Tirmithie en Al Haakim.
7. Attarthaaroen; het veel praten en het herhalen ervan.
8. Al-mutashaddiqoen; dit houdt het volgende in: vermeerderen van het praten dat niets met de waarheid te maken heeft. Er is ook gezegd dat er bedoelt wordt; degenen die met de mensen spotten door middel van hun tong en veel praten zonder erbij stil te staan. Ashadq is de zijkant van de mond.
9. Al Munthirie zegt in Attarheeb: "De oorsprong van al almutafaihiq is al fahq en dit houd het volgende in: volmaken. Dit omdat hij zijn mond heeft vol gemaakt met gepraat en vermeerdert in het praten om zijn welbespraaktheid en zijn goedheid in tegenstelling tot anderen kenbaar te maken. De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft dit woord als de hoogmoedigen uitgelegd."
10. At-Tirmithie, Ahmad en authentiek verklaard door imaam al-Albaanie in Al Djaami3 Assaghier.

bron: www.mjede.nl

dinsdag 17 februari 2009

advies: Waar kies jij voor?

Waar kies jij voor?

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Degene wiens voornaamste doel het behalen van succes in het wereldse leven is, zal ongetwijfeld het Hiernamaals vergeten en er ook niet voor werken. Sommige van onze vrome voorgangers pleegden te zeggen: "Degene die van zijn wereldse houdt, zal zijn Hiernamaals benadelen en degene die van zijn Hiernamaals houdt, zal het wereldse benadelen. Kiest dan voor het blijvende in plaats van hetgeen vergaat." Met andere woorden: men dient er naar te streven om in het wereldse en in het Hiernamaals succes te behalen en men dient altijd te onthouden dat het wereldse voor korte duur is en het Hiernamaals eeuwig. Wat dit betreft zegt Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) ook:
قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً
"Zeg: 'Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandelt.'" (Annisaa', 77)

De mens heeft behoefte aan het behalen van succes in dit wereldse leven, maar is des te meer behoeftig aan het behalen van succes in het Hiernamaals. Het wereldse leven is namelijk voor korte duur en het Hiernamaals is eeuwig en blijvend. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) herinnert ons ook hieraan en zegt:
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
"Welnee, jullie verkiezen het wereldse leven. Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is." (Al-A3laa, 16-17)

De mens verricht werkzaamheden voor het wereldse wanneer daar de mogelijkheid toe is, maar men dient het Hiernamaals niet te vergeten. Als een persoon bezig is met zijn wereldse bezigheden, zoals bijvoorbeeld zijn werk, hoeft het niet zo te zijn dat dit hem van zijn Hiernamaals weerhoudt. Terwijl men werkt, boodschappen doet of aan het lopen is, kan men bezig zijn met het uitspreken van lofuitingen, het gedenken van Allah en het tonen van berouw. Zo ontstaat er een gelijkheid tussen het wereldse en het Hiernamaals.

Wij hebben het hard nodig om onszelf eraan te herinneren dat dit wereldse leven niet voor eeuwig is. Velen hebben zich volledig overgegeven aan de verleidingen en genietingen van het wereldse leven. Het Hiernamaals zijn zij vergeten. Het gebed speelt geen rol in hun leven. De Qur’aan wordt niet gelezen. Het draait alleen om het binnenhalen van bezit en het genieten van het wereldse. Tegen deze mensen zeggen wij: "Laat het wereldse je niet afhouden van het Hiernamaals!" Degene die wordt meegenomen door het wereldse en er in verdrinkt, zal het Hiernamaals vergeten en zal denken dat het wereldse voor eeuwig is. Dit terwijl het wereldse voor korte duur is en wanneer de dood tot hen komt, zijn zij onachtzaam en ongehoorzaam.

Ibnu 3Umar overlevert: "De Boodschapper van Allah greep mij bij de schouders waarop hij zei: 'Wees in de wereld als een vreemde of een reiziger.'" Met andere woorden: raak niet gehecht aan het wereldse en gedraag je als een reiziger zonder vaste verblijfplaats.

En Ibnu 3Umar pleegde te zeggen: "Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van voordat je ziek wordt (en je niet meer in staat bent goede daden te verrichten) en zolang je nog leeft, moet je jezelf op de dood voorbereiden." (Al-Bukhaarie)

Wat kies jij deze week en de rest van je leven? Het wereldse of het Hiernamaals? De verstandige onder ons zal zich bezighouden met het verrichten van goede daden alvorens de dood hem treft. Hij ziet dit wereldse leven als een brug die hij over moet steken om uiteindelijk het Welbehagen van Allah te behalen en in het Paradijs te belanden.


Uitgetypt advies van Aboe Tariqbron: www.mjede.nl

video: De Poorten van Shaytaan / Iblies

video: anasheed-Last Breath

video: Anasheed Ella Salati - Behalve mijn gebed

maandag 16 februari 2009

Jouw schepper bestaat

Jouw Schepper bestaat

Allah (de Verhevene) roept ons vele malen op in de Qur’aan om Zijn schepping te bekijken en stil te staan bij Zijn Tekenen. Eenieder met een zuiver verstand weet dat het niet zo kan zijn dat hij zonder doel is geschapen. Voor dit verheven doel heeft Allah dit geweldige heelal geschapen. Eenieder van ons en eenieder die gelooft in Allah dient te weten waarom Hij hem geschapen heeft. Hoe kan een persoon zeggen in een Schepper te geloven en vervolgens is hij onwetend over hetgeen de Schepper van hem vraagt. Een persoon die zichzelf veelvuldig herinnert aan dit doel zal in geloof toenemen en zal naar dit verheven doel streven, waardoor hij in staat zal zijn om het goede te verrichten en zich van het slechte te weerhouden.

Weet dat Allah jou en alles om je heen geschapen heeft. Degene die het bestaan van zijn Schepper ontkent, dient ook kennis te maken met Allah. Er wordt gezegd dat een groep atheïsten uit India bij Imaam Aboe Haniefah kwam en zij redetwistten met hem over de aanwezigheid van de Schepper. Zoals jullie weten behoorde Aboe Haniefah tot de grote geleerden. Hij sprak met hen af dat zij na één of twee dagen terug moesten komen. Zij kwamen en zeiden: "Wat heb je ons te zeggen." Hij (Aboe Haniefah) zei: "Ik denk aan een schip dat vol zat met handelswaar en voorzieningen, dat zich vervolgens door de vloedgolven heen sloeg, totdat zij bij de haven aankwam, en de goederen werden uitgeladen en het schip ging weer weg zonder dat zich in het schip een bestuurder of dragers bevonden." Toen zeiden zij: "Heb jij hierover moeten nadenken?" Hij zei: "Ja." Zij zeiden: "Dan heb jij geen verstand! Het is toch niet denkbaar dat een schip naar een haven vaart zonder bestuurder en vervolgens weer weggaat. Dit is toch absoluut ondenkbaar!" Hij zei: "Hoe kan het zo zijn dat jullie dit niet denkbaar vinden, terwijl jullie het wel denkbaar vinden dat deze hemelen en de zon en de maan en de sterren en de bergen en de bomen en de dieren en de mensen allemaal geen Schepper hebben?" Toen wisten zij dat deze man (Aboe Haniefah) hen toegesproken had op basis van hun verstand en zij waren niet in staat om hem te beantwoorden.1

Ook werd er tegen een bedoeïen gezegd: "Hoe weet jij dat jouw Heer bestaat?" Hij antwoordde: "De sporen duiden op een voorbijganger en uitwerpselen duiden op een kameel. Dus een hemel vol met sterren, een aarde rijk aan wegen en een zee rijk aan golven; duidt dit allemaal niet op de Alhorende, de Alziende?"
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون
"Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers?" (Attoer, 35)

Vertel mij wie de hemelen en de aarde heeft geschapen? Vertel mij wie de mens in de beste vorm heeft geschapen. Is er een twijfel in het bestaan van Allah? Nee, het is een feit dat er een Schepper moet zijn die dit alles geschapen heeft en dat er een grote wijsheid schuilt achter de schepping van de mens.

Vaak worden diegenen die hun verstand gebruiken in de Qur’aan opgeroepen om de dagelijkse wonderen in de natuur eens goed te bekijken. Deze gelden als duidelijke indicaties van een bewuste Kracht die het universum controleert. De Schepping is zo ingewikkeld, maar toch zo perfect, dat er geen tekortkoming te bespeuren valt, hoe hard je ook je best doet om er één te vinden.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
"Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat Hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker tekenen voor een volk dat verstandig is." (Al-Baqarah, 164)Uit een lezing van Aboe Tariq____________________________
1. Al-3aqiedah al-Waasitiyyah (Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah).

bron: www.mjede.nl

gedicht: Het wereldse leven


Het wereldse leven is als een afgrond aan het einde van de weg.
Je loopt en voor je het weet kom je nergens terecht.
Het wereldse leven is als een mens zonder geweten,
Vervult met kwaad je komt er pas achter als je deze wereld verlaat.

Het wereldse leven is als een woeste zee,
Je gooit je zelf erin en je drijft mee.
Het wereldse leven is als een batterij.
Voor je het weet werkt hij niet meer en is alles voorbij.

Het wereldse leven is een weg naar het eeuwige leven.
Het leven waar de Almachtige ieder mens wat hij verdiend heeft zal geven.
Dus zeil je mee in de zee van bedrog en kwaad,
Wees dan bevreesd voor de dag dat je deze wereld verlaat.
Ontken je de waarheid en ben je blind.
Open dan snel je ogen voor dat je je in de volgende wereld bevindt.
Wordt wakker uit je slaap laat de wereld je niet misleiden,
Je hebt nu nog de kans om je op het eeuwige voor te bereiden.

Wordt bewust van de waarheid en volg de goede wegen.
Dan heb je op de laatste dag niks te vrezen.
Wees oprecht, breng evenwicht in je leven,
En behoor tot de mensen die Allah uiteindelijk het paradijs zal geven.
Insha Allah!

video: tamazight talig-Het bruiloft deel 3. abo Chayma

video: tamazight talig-Het bruiloft deel 2. abo Chayma

video: tamazight talig-Het bruiloft deel 1. abo Chayma

video: Surah 20. Ta Ha - Mishary Rashid al-Afasy

Enkele vormen van shirk

Enkele vormen van Shirk
door Abou Sayfoullah

1) Zweren bij iets anders dan Allah.
Veel mensen leggen alle soorten eden af bij zaken anders dan Allah, maar Allah mag zweren bij elk van Zijn schepselen, maar Zijn schepselen zijn niet toegestaan om te zweren bij iets anders dan Allah. Het zweren bij iets, is het verheerlijken van datgene waarover men zweert. Het is niet goed om iets of iemand anders te verheerlijken dan Allah.

Ibn ‘Oemar verhaalde dat de Profeet heeft gezegd: “Allah heeft verboden dat jullie zullen zweren bij jullie vaders. Als iemand zweert, laat hem zweren bij Allah, of anders zwijgen.“ [1]

Ibn ‘Oemar verhaalde ook dat de Profeet heeft gezegd: “Een ieder die zweert bij iets anders dan Allah is schuldig aan shirk.” [2] De Profeet heeft gezegd: “Een ieder die zweert bij vertrouwenswaardigheid is niet één van ons.” [3]

Het is niet toegestaan te zweren bij de Ka’bah, bij vertrouwenswaardigheid, bij eer, bij hulp, bij de zegening van die-en-die, bij het leven van die-en-die, bij de deugd van de Profeet, bij de deugd van een waliy, bij iemands vader of moeder, bij de hoofden van iemands kinderen, etc. Dat alles is h’araam, en de boete daarvoor is het zeggen van La ilaaha illa llaah, zoals staat vermeld in de authentieke h’adieth: “Een ieder die zweert ‘Bij al-Laat’ of ‘Bij al-‘oezza’, laat hem La-ilaaha illa llaah zeggen (Er is geen God dan Allah).” [4]

Er zijn andere zinnen die eveneens shirk inhouden en daarom verboden zijn, maar die vaak door moslims worden uitgesproken, zoals: “Ik zoek mijn toevlucht tot Allah en tot jou”, “Ik ben afhankelijk van Allah en jou”, “Dit is van Allah en jou”, “Ik heb niemand dan Allah en jou”, “Ik heb Allah in de hemel en ik heb jou op aarde”, “Als het niet aan Allah en die-en-die lag”, “Ik verloochen de Islam”, “Tijd heeft me laten stikken” (en elke andere uitdrukking die het vervloeken van tijd inhoudt, zoals het zeggen van: “Dit is een slechte tijd”, “Dit is een ongelukkige tijd”, “Tijd is een verrader”, etc., omdat het vervloeken van tijd een belediging is tot Allah die de tijd heeft gecreëerd), verwijzingen naar “Natuurlijke weg.” Namen die inhouden een slaaf te zijn van iemand anders dan Allah, zoals ‘Abd Al-Masieh’, ‘Abd An-Nabi, ‘Abd Ar-Rasool and ‘Abd Al-H’oesayn, zijn ook verboden.

Er zijn ook moderne uitdrukkingen die in strijd zijn met de Tawheed en daarom h’araam zijn, zoals “Islamitisch socialisme”, “Islamitische democratie”, “De wil van het volk, is de wil van Allah”, “Religie is voor Allah en het land is voor het volk”, “In de naam van het Arabisme”, “In de naam van de revolutie”, etc.

Het is ook h’araam om titels als “Koning der koningen” of Rechter der Rechters” te gebruiken voor mensen; om moenaafiqien of ongelovigen “Sayyid (meester)” (of het nou in het Arabisch is of in andere talen) te noemen, de woorden “Als…dan..” te gebruiken, wat ontevredenheid en spijt inhoudt, en de weg opent voor Shaytaan, en om “O Allah, vergeef mij als U wilt.” te zeggen. [5]


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Overgeleverd door Al-Boekhaarie; zie Al-Fath’, 11/530.

[2] Overgeleverd door Imaam Ah’mad, 2/125; zie Sah’ieh’ Al-Djaamie’, 6204.

[3] Overgeleverd door Aboe Daawoeed 3253; zie ook As-silsielah As-sah’ieh’ah, nr. 94.

[4] Overgeleverd door Al-Boekhaarie, Al-Fath’, 11/536.

[5] Voor meer informatie, zie Moe’djam Al-Manaahi Al-Lafdhzieyyah, Bakr Aboe Zayd.2) Astrologie, of geloven dat de sterren en planeten een invloed hebben op het leven van mensen en gebeurtenissen.

Zayd ibn Khaalid Al-Djoehani verhaalde: “De Boodschapper van Allah leidde ons in het ochtendgebed op Al-H’oedaybieyyah nadat het had geregend ‘s nachts. Toen hij klaar was, draaide hij zich om, om de mensen het gezicht toe te keren en zei: ‘Weten jullie wat jullie Heer zegt?’ Zij zeiden: ‘Allah en Zijn Boodschapper weten het beste.’ Hij zei: ‘(Allah zegt): Deze ochtend werd één van Mijn dienaren een gelovige in Mij en één werd een ongelovige. Voor degene die zei, “We hebben regen gekregen door de gratie en genade van Allah,” hij is een gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren; voor degene die zei, ”We hebben regen gekregen door die-en-die ster,” hij is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren.’” [1]

Degene die horoscopen in kranten en tijdschriften leest en gelooft wat zij zeggen over de invloed van sterren en planeten is een Moeshriek en degene die hen leest voor het vermaak is een zondaar, omdat het niet toegestaan is om zichzelf te vermaken door het lezen van zaken die shirk bevatten, omdat Shaytaan hierdoor zal proberen hem te leiden naar de shirk.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Overgeleverd door Al-Boekhaarie; zie Fath’ Al-Baarie, 2/333.3) Nog een andere vorm van shirk is geloven dat zekere zaken voordeel kunnen brengen terwijl de schepper ze niet zo heeft gemaakt

Sommige mensen geloven bijvoorbeeld in amuletten en betoveringen, of het dragen van zekere soorten parels of zeeschelpen of metalen oorringen etc, op het advies van waarzeggers of tovenaars of in overeenstemming met geërfde gebruiken. Dus zij hangen ze om hun eigen nek of om de nek van hun kinderen om het boze oog tegen te gaan –zoals zij beweren; of ze binden hen vast aan hun lichamen of hangen ze in hun auto’s of huizen, of dragen ringen met speciale stenen, denkend dat deze dingen hun nood kan verlichten of afweren. Dit is zonder enige twijfel in tegenstelling tot het idee van vertrouwen op Allah, en zal alleen maar resulteren in het nog zwakker maken van een persoon, net als het zoeken van medicijnen op een manier die verboden is. Deze amuletten bevatten duidelijk veel shirk, net als het vragen van hulp aan Djinns en duivels, of vage tekeningen en onleesbare schrijven. Sommige van deze leugenaars schrijven zelfs ayaat uit de Qor’aan, mengen ze met woorden van shirk, of schrijven ze met onreine oplossingen zoals menstruatiebloed. Het ophangen van deze amuletten of ze vastbinden aan iemands lichaam is h’araam, omdat de Profeet heeft gezegd: “Een ieder die een amulet ophangt is schuldig aan shirk.” [1]

Als degene die dit doet, gelooft dat deze dingen voordeel of schade kunnen veroorzaken in plaats van Allah, is hij een Moeshriek die schuldig is aan as-shierk al-akbar. Als hij gelooft dat zij een extra middel zijn om voordeel of schade te veroorzaken, dan is hij een Moeshriek die schuldig is aan as-shierk al-akbar. Dit houdt in dat oorzaken toegeschreven worden aan zaken anders dan Allah.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Overgeleverd door Ah’mad, 4/156; zie ook Sielsielat As-sah’ieh’ah, nr. 492.4) Te koop lopen met aanbidding

Eén van de voorwaarden voor acceptatie van een goede daad, is dat de uitvoering van de daad vrij moet zijn van pronken. Een andere voorwaarde, is dat de uitvoering van de daad in het kader van de Soennah moet zijn. De persoon die daden van aanbidding zoals bidden, uitoefent teneinde gezien te worden door andere mensen is een Moeshriek en zijn daad is onaanvaardbaar. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden, en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in salaat staan, staan zij er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.” [1]

De persoon die eveneens een goede daad doet zodat het nieuws over andere mensen zal bereiken, is ook in de zonde van shirk gevallen. De bestraffing voor degene die dit doet, is overgeleverd in de h’adieth verteld door Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn), waarin de Profeet heeft gezegd: “Een ieder die dingen doet om gezien en gehoord te worden door anderen, Allah zal zorgen dat hij zal worden gezien en gehoord als een voorbeeld voor anderen.” [2]

Een ieder die enige daad van aanbidding doet ter wille van Allah en andere mensen, zijn daden zullen onaanvaardbaar zijn, zoals is vermeld in de h’adieth qoedsi: “Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij wordt geassocieerd. Dus als iemand een daad doet zowel ter wille van iemand anders als van mij, dan doe ik afstand van die daad aan degene die hij met Mij vergeleek.” [3].

Het kan gebeuren dat een persoon aan een daad begint ter wille van Allah en dan de drang over hem komt om te pronken. Als hij weerstand biedt zal zijn daad nog steeds worden aanvaard, maar als hij graag toegeeft, zal –naar de mening van de meeste geleerden- zijn daad onaanvaardbaar zijn.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Soerat An-nisaa-e, aayah 142.

[2] Overgeleverd door Moesliem, 4/2289.

[3] Overgeleverd door Moesliem, nr. 2985.

KIBR (hoogmoed)

بــــسم الله الرحمـــن الرحيــــم

Allah heeft kibr in de islaam verboden gemaakt, omdat het woord kibr trots, hoogmoed en arrogantie betekent. Ibn Qoedama heeft gezegd: "Kibr kan verborgen in een persoon zelf zitten, maar door de omgang met andere mensen komt het tot uiting in zijn gedrag. En dit gedrag laat hem denken dat hij beter is dan de ander."
In vele ayaat kunnen we over het verbod van kibr lezen:

Allah heeft gezegd
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 40 لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ 41
Voorzeker, degenen die Onze ayaat tegenspreken en ze met arrogantie behandelen, voor hen zullen de poorten van de hemel niet geopend worden, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan totdat de kameel door het oog van de naald gaat (het geen onmogelijk is). Aldus zullen Wij de moedjrimoen (zondaren, polytheïsten, criminelen) vergoeden. Voor hen zal er een slaapplaats van Hel (Vuur) zijn en over hen bedekking van (Helle-Vuur). Zo vergoeden Wij de dhalimoen (polytheïsten en zondaren). (al-A 'raf: 40-41)

Uit deze aya blijkt dat door kibr iemand zich tegen de waarheid kan keren en deze niet accepteert. En hierdoor krijgt hij niet 'het houden' van en de 'rahma' (barmhartigheid) van Allah maar hij krijgt alleen maar straf.Allah heeft gezegd
لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ 23
Zeker, Allah weet wat zij verbergen en wat zij openbaar maken. Waarlijk, Hij houdt niet van de hoogmoedigen. (an-Nahl: 23)
Allah heeft gezegd
فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ 29
Gaat aldus de poorten van de Hel binnen en voorzeker, wat een slechte bestemming zal er zijn voor de hoogmoedigen.
(an-Nahl: 29)


Uit al deze ayaat, die zeer krachtig over kibr oordelen, kunnen we afleiden dat kibr iemand naar koefr kan brengen. Dit betekent dat voor degenen die kibr hebben op deze manier, dus de ayaat (tekenen) door hun trots en arrogantie ontkennen, het Paradijs altijd voor hen verboden zal blijven en hun bestemming aldus de Hel zal zijn. Een voorbeeld hiervan is in de Qoraan, het verhaal van Qaroen die zich hoogmoedig gedroeg. Allah gaf hem veel rijkdom, maar hij was ondankbaar ten opzichte van Allah. Allah vertelt in de Koran wat Qaroen zei:Allah heeft gezegd
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي.......
Dit is aan mij gegeven alleen vanwege de kennis die ik bezit.
(al-Qasas: 78)

In de volgende aya lezen we over kibr als zonde. Dit staat in het advies van Loeqman aan zijn zoon:Allah heeft gezegd
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 18
En keer je gezicht niet af van mensen met trots, noch loop hoogmoedig op de aarde. Voorzeker, Allah houdt niet van iedere arrogante opschepper. (Loeqman: 18)


Ibn kethier zegt over deze aya:
"Je moet geen trots hebben en hoogmoedig zijn. Want hierdoor krijg je het haten van Allah . En je moet je gezicht niet van de mensen afkeren, want dit is ook één van de tekenen van kibr."
Allah heeft gezegd
وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 37
En loop niet op de aarde met verwaandheid en arrogantie. Voorzeker, je kunt de aarde noch kwellen, noch doorgronden, noch kun je een gestalte in hoogte, zoals de bergen, bereiken.
(al-lsra: 37)

Er is voor niemand een reden om kibr te hebben. Wij zijn slechts
schepselen van Allah . We behoren eerder nederig dan trots te zijn, ook ten opzichte van onze mede-moeslims. Vele ahadieth spreken over de afkeer van kibr.
Overgeleverd door Aboe Hoeraira :De Profeet heeft gezegd
Op een keer liep een man hoogmoedig te pronken met kleding die over de grond achter hem sleepte. Plotseling, liet Allah hem verzwelgen door de aarde en nu zal hij worstelend voortgaan en wegzakken tot de Dag des Oordeels. (al-Boechaarie)


Abdullah ibn Ornar heeft gezegd: "Op een keer zag ik een man hoogmoedig lopen en ik zei: Dat is een broer van de sheitaan."
We weten allemaal over het verhaal van de sheitaan, Iblies, die uit trots niet wilde buigen voor Adam . Hij negeerde het Gebod van Allah . Iblies achtte zichzelf beter en hoger dan Adam .
In een andere hadieth over kibr heeft Abdullah ibn Mas'oed overgeleverd:De Profeet heeft gezegd
Degene die een greintje trots in zijn hart bezit, zal niet naar het Paradijs kunnen gaan.
Eén van de metgezellen zei: '0 boodschapper van Allah! Sommige personen dragen mooie kleren en schoenen.'
De profeet zei:Allah is Mooi en houdt van mooi. Trots betekent de waarheid verwerpen door eigendunk/trots en anderen als laag beschouwen. (Moeslim)

In deze hadieth spreekt de profeet over 'een greintje trots' in je hart en het Paradijs zal verboden voor je zijn. Zo sterk is het verbod van kibr gemaakt.
Niet alleen lezen we hier over de afkeer van trots, maar in deze hadieth komt ook tot uiting dat het niet betekent dat we ons bewust armoedig of armzalig moeten voordoen als hier geen reden toe is. Zoals in de hadieth staat: Allah is Elegant en Mooi. Het dragen van verzorgde kleding is dus alleen maar aan te bevelen als men hier toe in staat is. Het is niet goed om te veel waarde te hechten aan alle zaken van de doenja (dit leven), zoals extravagant geld uitgeven aan wereldse zaken. Maar er verzorgd en netjes uitzien zijn alleen maar dingen die worden aangeprezen in de islaarn, en betekent niet dat iemand hierdoor kibr heeft.
Overgeleverd door Aboe Hoeraira :De Profeet heeft gezegd

Allah zal niet naar degene kijken op de Dag des Oordeels die zijn mantel uit trots laat slepen. (al-Boechaarie & Moeslim)


Het is dus voor de man verboden gemaakt om zijn broek onder de enkels te laten hangen. Vroeger al lieten vooraanstaande mensen, koningen e.d., hun mantels uit trots over de grond slepen en vandaar dat de profeet dit verboden heeft gemaakt voor de mannen.
Soefyaan ibn Oeyaina heeft gezegd: "Als iemand een zonde begaat, hoop ik dat hij tauwbah (berouw) zal doen voor Allah . Als iemand een zonde van kibr begaat, ben ik bang dat hij vervloekt zal worden door Allah zoals Allah de sheitaan vervloekte voor zijn trotse gedrag ten opzichte van Adam "

De geleerden hebben kibr in drie onderdelen verdeeld:
1. Iemand heeft kibr in zijn hart en hij denkt van zichzelf dat hij beter is dan de andere mensen. Maar hij probeert het in zichzelf te houden, hij toont het niet. Deze persoon heeft in zijn hart een grote boom maar dan zonder takken. Deze takken heeft hij zelf afgeknipt.

2. Iemand heeft kibr en laat het door middel van zijn daden aan de mensen zien. Hij keert zich van de mensen af als zij zijn positie niet erkennen die volgens hem hoger en beter is. Zijn houding is kleinerend ten opzichte van de andere mensen.

3. Iemand laat de kibr zien door middel van zijn tong. Hij spreekt met zijn woorden alsof hij veel kennis heeft. Hij zegt dat hij beter is. Hij is een opschepper.
Ibn Abbas heeft gezegd: "Het is niet toegestaan voor iemand om tegen de ander te zeggen dat hij beter is dan de ander. Want er is niemand beter dan de ander behalve door de taqwa (vrees voor Allah).
Allah heeft gezegd
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 13
0 mensen! Wij hebben jullie geschapen van een man en een vrouwen jullie in volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de meest eerzame van jullie bij Allah is degene (gelovige) die at-taqwa (vrees voor Allah) heeft. Voorzeker, Allah is Al-Wetend, AI-Chabier (Allah weet en kent alles tot in details). (al-Hoedjoeraat: 13)


Kibr kan ook komen doordat die persoon veel geld en/of een belangrijke positie heeft. Kibr komt het meeste voor onder vrouwen. Wedijvering om kleding, uiterlijk, geld, denk alleen al aan bruiloften waar alleen maar telt hoeveel sieraden men om heeft, de grootte van de bruidsschat, kleding enz. enz.
Kibr brengt de mens naar ghieba (roddelen) en hasad (afgunst). Kibr kan je vaak aan iemand zien als het naar buiten komt, bijvoorbeeld al aan hoe iemand gaat zitten, hoe iemand kijkt, zijn houding, zijn kleding, hoe hij loopt, enz.
Ook één van de tekenen van degenen die kibr hebben is dat ze graag willen dat je voor hen gaat opstaan en dit is iets wat de profeet heeft: verboden. Bij geen van de Sahaabah werd dit gedaan en zij waren degenen die het meeste van de profeet hielden, maar zij wisten dat de profeet het verafschuwde dat als hij kwam aanlopen de mensen voor hem gingen staan, omwille van zijn positie.
Sommige geleerden zeggen dat het wel moestahabb (aanbevelenswaardig) is om te gaan staan voor je ouders, een geleerde, imaam, of je hebt iemand een tijd niet gezien. En dit doe je alleen maar uit een vorm van respect.
Kibr is aldus één van de grote zonden. Daarom is het verplicht jezelf hiervan te reinigen als je deze eigenschap bij jezelf bemerkt.
Diegene moet twee dingen doen:
1. Hij moet zichzelf kennen. Hij moet de verplichtingen kennen die hij tegenover zijn Rabb heeft:. Dat Allah hem van aarde en daarna uit sperma schiep; dezelfde plaats waar de urine vandaan komt. Allah heeft: hem vervolgens laten groeien en groeien totdat hij iets is geworden, nadat hij eerst niets hoorde en niets zag. Hij moet niet vergeten dat hij eerst zwak was voordat hij sterk werd en arm was voordat hij rijk werd.Allah heeft gezegd
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ 17 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 18 مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ 19 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ 20
Weest vervloekt (de ongelovige) mens! Hoe ondankbaar is hij! Waarvan schiep Hij hem? Van noetfah (mannelijk en vrouwelijk sperma). Hij schiep hem en bracht hem in juiste proportie; Vervolgens maakte Hij het Pad gemakkelijk voor hem; Vervolgens liet Hij hem sterven en plaatst hem in zijn graf.(Abasa: 17-20)


En als diegene beseft dat hij eerst zo was dan moet hij kijken hoe hij zal eindigen. Hij sterft en keert terug naar wat hij ooit was; hij hoort niets, hij kan zich niet bewegen en ziet niets. Zijn lichaam begint te rotten en alles van zijn lichaam bederft en keert terug naar wat het was; aarde. Na lange tijd keert hij weer terug naar Allah op Yaum al-Qiyaamah op een andere aarde. Daar ziet hij heel veel dingen zoals al-djennah (het Paradijs) en an-Naar{de Hel). Hij krijgt daar een eigen boek.Allah heeft gezegd
اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 14
(Er zal tegen hen gezegd worden): "Lees jouw boek. Jij zelf bent op deze Dag voldoende als een rekenaar." (al-Isra: )4)
Daar staan alle werken in, wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. Allah heeft alles verzameld. Hij zal ondervraagd worden door Allah en daarna zal hij naar zijn uiteindelijke bestemming gaan; ad-djennah of an-Naar. Denk op dat moment wat jouw trots dan voor jou heeft gedaan. Wees dus nederig in plaats van trots.

2. En als iemand trots is door zijn afkomst, bijv. Door de positie van zijn vader, laat hem dan weten dat zijn vader ook was zoals wat we zojuist hebben genoemd. Als iemand trots is omdat hij mooi is, denk dan aan je lichaam zelf, wat erin zit.
In een verhaal van Omar ibn abd al Aziez lezen we dat hij op een avond een gast had en terwijl hij aan het praten was met hem doofde de lamp omdat de olie bijna op was. De gast zei tegen Omar: "Zal ik de lamp weer repareren?" Omar antwoordde: "Nee, het is niet goed van een man die zijn gasten gebruikt." Toen zei de gast; "Zal ik de bediende wakker maken?"
Omar zei: "Nee, want hij slaapt." Omar stond vervolgens op en vulde de lamp met olie en kwam terug. De gast zei: "0 amir al Moeminien, hoe kan dat nou dat je dat zelf hebt gedaan, je bent toch de chaliefa." Omar zei; "Ik ben weggegaan als Omar en kwam terug als Omar."
Omar zei: "De beste mensen voor Allah zijn degenen
Die nederig zijn."
Aldus kunnen we uit dit alles opmaken dat kibr een zonde is en kan leiden tot het eeuwige verblijf in de Hel. Vele ayaat en ahadieth waarschuwen ons hiervoor. We moeten er dan ook altijd voor waken om niet trots te zijn als we denken iets te hebben bereikt, en dit op een trotse manier naar buiten brengen. Alles wat we proberen te bereiken in de islaam behoort omwille van Allah te zijn. Het zijn juist die werken die je zuiver omwille van Allah doet. De beloning zul je insha Allah van Allah krijgen. Kibr is een gevaarlijk iets dat kan leiden tot een grote zonde.
Moge Allah ons hiertegen beschermen.

www.eltawheed.nl

Tien nutteloze zaken

Imaam Ibn al-Qayyim al Jawziyyah heeft in zijn boek "Al-Fawa'id" gezegd:

" Er zijn tien nutteloze zaken:


1. Kennis waar niet naar wordt gehandeld.
2. De daad die zowel geen oprechtheid heeft noch is gebasseerd op het volgen van de rechtgeaarde voorbeelden van anderen.
3. Geld dat wordt opgestapeld, aangezien de eigenaar er niet van geniet gedurende zijn leven en er ook geen beloning voor ontvangt in het Hiernamaals.
4. Het hart dat leeg is betreffende liefde voor en verlangen naar Allaah, en betreffende het zoeken naar nabijheid bij Hem.
5. Een lichaam dat Allaah niet gehoorzaamt en dient.
6. Houden van Allaah zonder het volgen van Zijn bevelen of het zoeken naar Zijn tevredenheid.
7. Tijd wat niet wordt besteed aan het compenseren van zonden of het grijpen naar mogelijkheden om het goede te doen.
8. Een verstand dat denkt aan nutteloze zaken.
9. Het dienen van degenen die je niet dichtbij Allaah brengen, en je niet baten in jouw leven.
10. Hopen (op) en vrezen van degene die valt onder de authoriteit van Allaah en in Zijn hand (ligt); terwijl hij zichzelf niet kan baten of schaden, noch dood of leven kan brengen, noch zichzelf kan opwekken.

Echter, de grootste van deze zaken zijn het verspillen van het hart en het verspillen van tijd. Het verspillen van het hart gebeurt door het preferen van het wereldlijke leven boven het Hiernamaals. En het verspillen van tijd gebeurt door het hebben van eindeloze hoop.

Vernietiging vindt plaats door het volgen van je begeerten en het hebben van eindeloze hoop, terwijl al het goede gevonden wordt in het volgen van het rechte pad en het jezelf voorbereiden op de ontmoeting met Allaah.

Zo vreemd als het is, wanneer een dienaar van Allaah een [wereldlijk] probleem heeft, dan zoekt hij hulp bij Allaah, maar hij vraagt Allaah nooit om zijn hart te genezen voordat het sterft ten gevolge van onwetendheid, achteloosheid, het in vervulling brengen van begeertes en door zijn betrokkenheid bij innovaties (in het geloof).

Waarlijk, wanneer het hart sterft, dan zal hij nooit de gewichtigheid of impact van zijn zonden voelen."


Uit: "Al-Fawa'id"
Imaam Ibn al-Qayyim al Jawziyyah

Onnodige hindernissen om te trouwen

Jonge vrouwen hebben vele hopen en dromen. Tussen de meest belangrijke van deze dromen is het concentreren op hun toekomstige echtgenoten, de mannen die hun partners zullen worden door de lange en inspannende reis van het leven. Sommige meisjes willen dat hun echtgenoten jong en knap zijn. Anderen geven de voorkeur aan mannen die zacht en romantisch zijn. Nog steeds willen anderen dat hun echtgenoten rijk of beroemd zijn. Maar zij vergeten dat het in de islaam er om gaat een rechtschapen praktiserende echtgenoot te zoeken en te beseffen dat al deze dromen gebaseerd zijn enkel en alleen op zaken van de doenja (wereldse leven) en hen uiteindelijk geen voordeel zal geven in dit leven en het Hiernamaals.

Maar wel of geen dromen. Deze dromen worden soms omringd door hindernissen die de jonge vrouw verhindert ze ooit te realiseren; hindernissen die ongevraagd en onnodig zijn om te trouwen. Tussen de belangrijkste van dezen zijn de volgenden.

1. Studies: Dit kan vele jaren duren, afhankelijk van de studie die wordt gevolgd en de verlangde doelen. Inderdaad is het huwelijk van een vrouw niet tegenstrijdig met haar bevordering van haar studies. Wat nodig is, is dat er vanaf het begin begrip is tussen de echtgenoot en zijn vrouw over het geval van haar studie.
Ik zie dit als deel van onder ogen zien van onze veranderende omstandigheden. Er zijn vele afbrekende invloeden die onze jonge mannen en vrouwen vandaag de dag omringen. De massamedia heeft een overweldigend effect. De wereld is meer open. Vroeg trouwen wordt steeds meer een noodzaak voor onze jonge mannen en vrouwen dan ooit te voren. Het is nodig dat er voorrang aan gegeven wordt. Een jonge vrouw zou deze situatie haar aandacht moeten geven, als ook haar ouders.

2. De vader: Een vader kan toekomstige aanzoekers van zich afwenden voor zijn dochters voor meerdere redenen. Deze redenen kunnen financieel of cultureel zijn. Soms staat een vader erop dat zijn dochter trouwt met één van haar neefjes of anders met niemand.

Overweeg de volgende voorbeelden:

- Een vrouw van over de 30 jaar klaagt dat haar vader een verdraaid besef heeft van zijn eigen grootsheid en ziet zichzelf als een aanzienlijk en belangrijke man met status. Hij weigert zijn dochter te laten trouwen met iemand behalve met een man die aan zijn eisen voldoet. Zo'n man zal nooit komen.

- Een universitair gediplomeerde die werkt en verplicht is haar maandelijkse salaris volledig aan haar vader te geven wordt door haar vader verhinderd ooit te trouwen voor redenen die vanzelfsprekend zijn.
Een vader die zijn dochter verbiedt te trouwen pleegt een vreselijke misdaad. Zelfs als het geloof van de vader zwak is en hij niet-godvrezend is, zouden we denken dat hij wat menselijkheid of genade in zijn hart zou moeten hebben. We vinden meer genade getoond bij wilde dieren voor hun kinderen. Terwijl deze vader comfortabel in zijn kamer slaapt met zijn vrouw naast zich, woelen en keren zijn volgroeide dochters onrustig in hun bedden, omdat hen de grootste psychische zegeningen die Allah tussen ons heeft geplaatst wordt ontnomen.
Allah spreekt tegen elke gelovige wanneer Hij zegt:Allah heeft gezegd
( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن آَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْآَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون )
"Verhindert hen dan niet om te huwen met hun (aanstaande) echtgenoten, als zij met elkaar overeenstemming hebben bereikt, volgens de voorschriften. Dat is waartoe jullie worden vermaand, (voor) wie van jullie in Allah gelooft en in de Laatste Dag. Dat is deugdzamer en reiner voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten." (Soerah al-Baqarah: 232)


Dus waar zijn degenen die geloven in Allah en de Laatste Dag?

Je dochters weerhouden om met geschikte mannen te trouwen met wie ze behaagd zijn, is een serieuze vorm van onderdrukking. Vrienden en familie moeten tussen beide komen om zo deze vrouwen te helpen en hen te bevrijden van hun opsluiting. Als dit niet gebeurt, moet de rechtbank tussen beide komen. Sociale agentschappen en agentschappen van de regering zouden mobiel moeten worden gemaakt vrouwen te beschermen die tegen worden gehouden te trouwen en deze vaders confronteren met de overtreding.

Het is waar dat de meeste vaders barmhartig zijn en medelijden hebben met hun dochters en het is hen toegestaan hun dochters te weerhouden te trouwen met bepaalde aanzoekers, wanneer ze een geldige reden hebben om dit te doen. Echter er zijn situaties - daar ze weinig mogen zijn in aantal, die erg pijnlijk zijn voor de vrouwen die hierbij zijn betrokken - waar bemiddeling van buitenaf noodzakelijk is. In vele gevallen, zal de dochter niet in staat zijn zichzelf te verdedigen of een aanklacht in te dienen. Omdat ze bang is de relatie met haar vader te beschadigen of ze is bang dat haar reputatie bezoedeld zal worden. Ze zal geen enkele gelegenheid hebben om in eerste instantie haar huis te verlaten of om met iemand te praten om haar verdriet te delen. Op deze manier kan ze haar hele leven doorbrengen en haar jeugd verloren laten gaan in bitter wachten.

3. De man: De jonge man die wenst te trouwen wil een mooie vrouw, en mooi voor hem is waar zijn ogen gewend aan zijn geraakt om te zien in de films en op televisie. Hij wil dat zij eerlijk van aard is, lang en jong. Hij wil haar zo mooi hebben als een model, de vroomheid van de Metgezellen van de Profeet, en het bezit van een groot zakenvrouw, zonder dat hij zelf enig voordeel hoeft uit te oefenen. Hij moet terugkeren naar de Aarde.

Dit kan één van de negatieve effecten zijn van het constant naar films en programma's kijken dat veroorzaakt dat onze jeugd in een fantasiewereld leeft die in het geheel geen aansluiting heeft met de realiteit. Zelfs als een jongeman zijn onrealistische standaarden verlaagt, blijft hij in angst en dit legt een druk op zijn toekomstige relatie met zijn vrouw.
Allah vertelt ons:Allah heeft gezegd
( وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)
"En wie de voetstappen van de Satan volgt: voorwaar, hij (Satan) beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke." (Soerah an-Noer:21)


4. Overdreven kosten: Hoge uitgaven om te trouwen als ook vele en buitensporige materiële eisen plaatsen een grote last op de schouders van jonge mannen en forceren hen om af te keren van het vooruitzicht op trouwen. In Saoedi-Arabië hebben vele stamhoofden het verstandige initiatief genomen om een uiterste limiet te plaatsen op huwelijkse uitgaven, een limiet vaststellen volgens gebruik en dat is redelijk. Het is een initiatief dat zowel onze steun als zegen verdient.
De krant Al-Watan heeft pas geleden gezegd dat er meer dan 1,5 miljoen jonge dochters in Saoedi-Arabië zijn. Misschien zijn deze statistieken niet geheel nauwkeurig, echter tonen ze wel aan dat er een oprecht probleem is.

Het uitstellen om te trouwen is een hindernis waar iedereen samen aan moet werken om op te lossen. Het moet publiekelijk worden besproken door geleerden, redenaars, intellectuelen, publieke figuren en hervormers. De betekenis van trouwen moet simpel worden gemaakt. Instituten moeten opgericht worden om huwelijken materieel, sociaal en op een persoonlijk niveau te vergemakkelijken.

Sheikh Salman al-Oadah
Vertaald door: Oem Yahya

De vallen van Shaytan: 6 manieren

بسم الله الرجمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد

Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.

Wijze één:
Allereerst zal hij trachten jou Kufr (ongeloof) of Shirk (afgoderij) te laten begaan . Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.

Wijze twee:
Als jij je weet vrij te maken van het eerste, maakt hij voor jou de religieuze innovatie schoonschijnend, hetzij een religieuze innovatie in de vorm van een daad of een uitspraak.
Hij zal jou doen geloven dat je op de waarheid zit en je vergeet dat elke innovatie een dwaling is en elke dwaling tot het Hellevuur leidt.

Wijze drie:
Weet jij niet te vallen voor de eerste twee zaken, dan stapt hij over naar de derde kwestie en dat is; jou een grote zonde laten begaan. Berouw tonen en het smeken om vergeving zullen er echter voor zorgen dat Allah je zal vergeven, zoals de mensen van kennis zeiden: Er is geen sprake van een kleine zonde wanneer men dit voortdurend verricht en niet van een grote
zonde wanneer men om vergeving vraagt.

Wijze vier:
Weet jij je vrij te waren van de voorgaande zaken, dan komt hij met een kleine zonde die constant bij jou is, zodat die jouw goede daden en de hoogte van jouw positie in het Paradijs met de waarachtigen en de martelaren vermindert. Maar met de Wil van Allah zullen deze kleine zonden vergeven worden.

Wijze vijf:
Als je berouw hebt getoond voor al het voorgaande, dan bevind jij je in een hoge positie die Iblies jou niet gunt. Waarna hij op de vijfde wijze tot jou komt; hij laat jou bezig houden met daden met de geringste beloning in plaats van de daden met de meeste beloning. Zo zal hij jou bijvoorbeeld bezig houden met het verwijderen van iets schadelijks van de straat. Ondanks het feit dat dit een onderdeel van het geloof is, is het weliswaar niet het hoogste onderdeel van het geloof, enzovoort.

Wijze zes en tevens de laatste:
Weet jij jou te hoeden voor dit alles, dan gebruikt hij de moeilijkste en krachtigste manier, waarvoor zelfs de profeten (vrede zij met hen) zich niet konden hoeden; het aansporen van de familieleden, naasten en de mensen om je heen tot het uitschelden, beledigen en het berokkenen van schade aan jou. Weet jij nu wat jouw positie is bij Iblies, de vervloekte?

Imaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah

gedicht: Je zus in islam

Je zus in Islam

Dit is je zus, je zus in Islam
Je kent haar niet, niet eens haar naam
Zie hoe onze blikken naar haar kijken
Of haar kleren wel Islamitisch lijken

Onze hoofden vol met gedachten
Over wat wij van een moslima verwachten
Hoofddoek, djalabah, bescheiden gedrag
Geen geroddel, strakke kleren of luid gelach
Geen gedrag waarmee zij mannen bekoort
Iedereen weet hoe het eigenlijk hoort

Maar dat is jouw zus, je zus in Islam
Die dat alles ver van zich af voelt staan
Geen hand naar zich krijgt toegereikt
Dat is toch niet iets waaruit zusterschap blijkt?!!

Waarom niet zeggen: “Lieve zus, ik kan je begrijpen
Ik weet wel dat je stap voor stap zal rijpen
Als je warmte en liefde met ons gaat delen
Zal de harde buitenwereld je minder gaan schelen!”

“Als Islam ook jouw basis worden gaat
Dan loop je straks niet meer met jongens op straat
Samen zullen we iets om Islam gaan bouwen
Zodat Allah van ons zal houden”

Vergeving, geduld, liefde en kennis in praktijk
Maakt dat niet ieder van ons enorm rijk?
Denk na… wat maakt jou echt tevreden?
Een film? Een feest? Of meisjes helpen die ooit erg leden?

Alleen zijn is niet goed, dan sta je niet sterk
SAMEN in Islam, dat is ons werk!!!

vraag: Hoe kun je zuivere intentie verkrijgen bij het opdoen van kennis?

Hoe kun je zuivere intentie verkrijgen bij het opdoen van kennis?

--------------------------------------------------------------------------------

De Edele Shaych (Mohammed bin Saalih al-`Othaimien) – moge Allaah hem beschermen - werd gevraagd: Hoe kun je zuivere intentie verkrijgen bij het opdoen van kennis?

Hij antwoordde met zijn uitspraak: Zuivere intentie in het opdoen van kennis verkrijg je door (verschillende) zaken:

De eerste zaak: Dat je de intentie hebt om daarmee het bevel van Allaah uit te voeren, want Allaah heeft het bevolen. Hij heeft gezegd:فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك

Dus weet dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en vraag vergeving voor jouw zonde. [Soerah Mohammed (47): 19]


En Hij – سبحانه وتعالى - heeft aangespoord tot (het opdoen van) kennis. En het aansporen tot iets vereist Zijn Liefde ervoor en Zijn Tevredenheid ermee en het bevelen ervan.

De tweede zaak: Dat je de intentie hebt om de Sharie`ah (Wetgeving) van Allaah te behouden want het behouden van de Sharie`ah van Allaah gebeurt door middel van het leren, het memoriseren en ook (door middel van) het schrijven.

De derde zaak: Dat je de intentie hebt om de Sharie`ah te beschermen en haar te verdedigen, want als de Geleerden er niet waren dan werd de Sharie`ah niet beschermd en had niemand haar verdedigd. En daarom zien we bijvoorbeeld Shaych al-Islaam Ibn Taymiyyah en anderen van de geleerden, dat zij Ahl al-Bida' bestreden en de valsheid van hun innovaties verduidelijkten. Wij zien dat zij (deze geleerden) veel goeds hebben bereikt.

De vierde zaak: Dat je de intentie hebt om daarmee de Sharie'ah van Mohammed- صلى الله عليه وسلم - op te volgen, want het is niet mogelijk voor jou om zijn Sharie'ah op te volgen totdat jij deze Sharie'ah kent.

De vijfde zaak: Dat je de intentie hebt om daarmee de onwetendheid van jezelf en (de onwetendheid) van anderen op te heffen.

Shaych Mohammed ibn Saalih al-`Othaymien.

Bron: Kitaboel-`Ilm blz. 186/187

Vertaald door: Aboe `Obaydirrahmaan Mohammed al-Maghribie

video: Ghaza, waar gaat dit heen?
VERGEET ZE NIET IN JOUW DUA!

video: Mickael Jackson is moslim geworden

video: anasheed- about a convert

advies: Aan de bekeerde zusters

Aan de bekeerde zusters

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste zuster, de positie waarin jij je bevindt, is één die vele anderen niet hebben bereikt. Het gevoel dat jij ervaart, is niet aan anderen besteed. De leiding die jij hebt leren kennen, blijft voor een groot aantal mensen onbekend terrein. Het is zeer zeker een eer te noemen dat jij, beste zuster, als moslima door het leven mag gaan. Het vult ons met trots te weten dat jij voor dit grootse geloof heb gekozen. Dat onze gelederen aangesterkt zijn met iemand zoals jij is een verheugende tijding. Ik vraag Allah om jou hart te verstevigen en jou op dit rechte pad te houden. Beste zuster, de boodschap die ik ontzettend belangrijk acht om aan jou door te geven, is dat je de grootsheid van de Islaam tot je laat doordringen.

De Islaam die de vrouw heeft bevrijd van onderdrukking, van een minderwaardige positie binnen de toenmalige heidense omgeving. De vrouw werd toentertijd beschouwd als een verkoopwaar, als een product. Als een slavin van de man die geen persoonlijke rechten had. Als zij wist te ontkomen aan het levend begraven worden in haar jonge jaren, dan nog zou zij haar hele leven gebukt moeten gaan onder de vernedering en het onrecht dat haar werd aangedaan.

De Islaam is gekomen en wist de vrouw van deze verschrikkelijke omstandigheden te bevrijden. Zette zich in ter bewaring van haar rechten. Voor het eerst werd zij niet opgezadeld met zaken die buiten haar vermogen liggen - voorheen had zij geen keuze daarin, zij moest bergen verzetten. Voor het eerst werd de vrouw erkend en geëerd. Met de komst van de Islaam veranderde het beeld van de vrouw die niets voorstelde in dat van een gewaardeerde zus, lieftallige echtgenote en zorgzame moeder. In dat van de maakster van voortreffelijke generaties. Ook belichtte de Islaam een andere kant van de vrouw, te weten haar slimheid en andere vaardigheden die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Door een tal van kledingsvoorschriften te verplichten, kon de vrouw niet meer als lustobject worden gezien. Men werd gedwongen om verder te kijken dan alleen naar het uiterlijk. Voor het eerst werd de vrouw serieus genomen. Voor het eerst ging de vrouw de mannen voor in het goede. Zo was Khadiedjah de eerste die de Islaam omarmde. Ook ging Faatimah, de zus van 3Omar, haar broer voor in het binnentreden van dit grootse geloof. Voor het eerst viel er voor de vrouw en de man dezelfde beloning te behalen, namelijk het Paradijs.

Dit grootse geloof heeft je gemaakt tot de vrouw die je nu bent. Een vrouw die een doel voor ogen heeft, namelijk het aanbidden van haar Heer. Daar waar anderen nog steeds in de duisternis tasten, heb jij het licht al gevonden. Daar waar anderen zich verwonderen en verbazen over hun bestaan, zeg jij: "Mijn offer, mijn gebed, mijn leven en mijn dood zijn toebedeeld aan Allah, de Heer van de werelden." Daar waar anderen spreken van een zwart gat na de dood, heb jij je reeds voorbereid op de ontmoeting met jouw Schepper.

Mijn beste zuster, ga altijd op zoek naar het geloof (imaan) in jou en probeer deze steeds omhoog te brengen. Daarbij gebruikmakend van een belangrijk onderdeel, namelijk Al-Ichlaas (toewijding). Ichlaas dient de motor te zijn achter al jouw daden. Wees zuinig op het gebed, want het gebed is het licht dat jij nodig hebt op weg naar het Aangezicht van Allah. Het gebed is het proviand dat jij nodig hebt na de dood. Het gebed verdrijft alle sombere gedachten, droefheid, pijn en de onrust die men soms van binnen voelt. Beste zuster, bijt je vast aan de voorschriften van je Heer, waaronder ook de hidjaab. Jouw hidjaab is jouw alles. Jouw hidjaab vertegenwoordigt jouw vroomheid. Jouw hidjaab is het bewijs van jouw onderwerping aan Allah. Jouw hidjaab laat de hele wereld weten dat jij voor de weg van Mohammed (vrede zij met hem) hebt gekozen. Laat de hele wereld weten dat jij een dochter bent van onze moeders Khadiedjah, 3Aa'ishah en Hafsah.

Tevens adviseer ik mijn zuster om het nodige geduld op te brengen. Want je zal het in het begin hard nodig hebben om de dodelijke blikken, bijtende verwijten en hatelijke opmerkingen van je af te slaan. Zelfs van de meest naaste familieleden. Alle aanvallen en afwijzingen waarmee jij te maken krijgt, zullen met toestemming van Allah het geloof in je hart alleen doen toenemen. En weet dat het doorstaan van dit soort zaken ten goede komt aan jouw positie bij Allah. Allah zegt namelijk:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
Oftewel:
"O jullie gelovigen, zoekt hulp middels het geduld en het gebed. Voorwaar, Allah is met de geduldigen." (Al-Baqarah: 153)

De kracht van een dienaar wordt bepaald door geduld. Daarom benadrukt Allah in het voorgenoemde vers het belang van geduld en geeft Hij te kennen dat Hij aan de kant van de geduldigen staat die dankzij hun geduld alles wat hen overkomt als niets beschouwen, omdat zij terug kunnen vallen op de Steun van hun Heer, de Almachtige. De positie die deze mensen genieten kan zonder twijfel als een grote eer worden aangemerkt. En dit alles vanwege hun geduld.

Tot slot wil ik jou twee zaken meegeven die zullen bijdragen aan het verstevigen van je hart en vermeerderen van je geloof, namelijk: dankbaarheid en vergeving vragen. Dankbaarheid zorgt ervoor dat de gunst van de Islaam, die jou is overkomen, een vervolg krijgt. En zorgt ervoor dat jij deze weg blijft bewandelen. En het vragen van vergeving maakt de misstappen en fouten ongedaan. En ik vraag Allah tot slot om ons allen standvastig te maken en standvastig te laten zijn tot aan de laatste adem die wij uitblazen.


Uitgetypt advies van Aboe Ismaïl
bron: www.mjede.nl

Omwille van Allah van iemand houden

Omwille van Allah van iemand houden

1. Anas ibn Maalik heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Drie zaken, als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: wie van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allah, en wie van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en wie liever heeft dat hij in het vuur gegooid wordt dan dat hij terugkeert naar het ongeloof nadat Allah hem daaruit gered heeft."1

2. Ibn Djarier a-Ttabari heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaald heeft dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Er zijn onder de dienaren van Allah mensen die geen profeten en geen martelaars zijn, waarop de profeten en de martelaars op de Dag van de Opstanding jaloers zullen worden vanwege hun plaats bij Allah. Men zei: 'Wie zijn zij o Boodschapper van Allah, wij willen van hen houden.' Hij zei: 'Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden zonder dat zij familieleden van elkaar zijn en zonder geld dat zij aan elkaar geven. Bij Allah, hun gezichten stralen en zij staan op stralend licht. Zij zullen niet vrezen wanneer de mensen vrezen en niet treuren wanneer de mensen treuren en toen las hij het vers op: 'Weet; voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.'"2

3. Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) heeft verhaald dat de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: 'Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.'"3

4. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de salaamgroet."4

____________________________
1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn Maadjah.
2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Aboe Daawoed en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.
3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.
4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

bron: www.mjede.nl

zondag 15 februari 2009

vraag: Welke soort spraak moeten wij vermijden?

Vraag: Kunt u omschrijven welke soorten spraak wij moeten vermijden?

Antwoord:
Alle lof zij Allah, Heer der Werelden. Sheikh Moh’ammad Saalih’ al Moenaddjied (moge Allah hem behouden) antwoordde hierop met het volgende:

De moslim dient zijn tong onder bedwang te houden en niet te spreken, mits hij iets goeds wenst te zeggen. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah zei: “Degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem het goede zeggen of zwijgen...” [1]

An-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als hij wenst te spreken, en hetgeen hij wenst te zeggen is goed en hij is ervan overtuigd dat hij voor de woorden beloond zal worden - ongeacht of dit verplicht of moestah’abb (aanbevolen) is - laat hem dan spreken; als het echter niet iets goeds lijkt te zijn, en hij er niet voor beloond zal worden, laat hem dan zwijgen, ongeacht of hij denkt dat dit h’araam (verboden), makroeh (afkeurenswaardig) of toegestaan is. Baserend op het voorgaande, wordt het aanbevolen om afstand te doen van het spreken van toegestane woorden, opdat de woorden niet zullen leiden tot iets dat h’araam of makroeh is, hetgeen in vele gevallen gebeurd. Allah zegt: “Er is geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed staat (om het op te schrijven).” [2]

Imaam as-Shafi'ie heeft eerstgenoemde h’adieth zodanig geïnterpreteerd, dat een persoon die wenst te spreken hier eerst over na dient te denken: indien hij denkt dat zijn woorden geen schade aan zullen richten, dan dient hij te spreken; als hij echter denkt dat de woorden schade zullen aanrichten, of dat dit (hoogst)waarschijnlijk zal gebeuren, dan dient hij zich te onthouden van het spreken.

De profeet heeft ons in meer dan één h’adieth geboden onze tongen te beheersen, zoals in de h’adieth overgeleverd door at-Tirmidzie, van 'Oeqbah ibn ‘Aamir die zei: “Ik vroeg, O boodschapper van Allah, wat is verlossing?” Hij zei: “Het beheersen van je tong, tevreden zijn met de ruimte van je woning en huilen over jouw zonden." [3]

At-Tirmidzie (2616) heeft ook overgeleverd, dat de profeet zei tegen Moe'aadz , na hem enkele wetten van de Islaam geleerd te hebben: “Zal ik jou vertellen wat het fundament is van al dat?” Ik (Moe’aadz) zei: “Natuurlijk, O boodschapper van Allah.” Hij pakte zijn tong vast en zei: “Beheers dit.” Ik zei: “O boodschapper van Allah, zullen wij verantwoordelijk gehouden worden voor hetgeen dat wij ermee zeggen?” Hij zei: “Moge jij van je moeder ontnomen worden, O Moe’aadz. Zullen de mensen in de Hel gegooid worden op hun gezichten of op hun neuzen, voor iets anders dan de oogst van hun tongen?" [4]

De h’adieth spoort aan om zich te onthouden van het toegeven aan bepaalde handelingen, omdat het zaken zijn waaruit niemand voordeel kan halen en zeker, het kan veel schade aanrichten aan een persoon zijn spirituele en wereldse zaken.

Het is overgeleverd van Ibn Mas'oed dat de profeet zei: “Wanneer mijn metgezellen genoemd worden, blijf dan stil; als de sterren genoemd worden, blijf dan stil; en als het Goddelijk Besluit genoemd wordt, blijf dan stil.” [5]

Deze h’adieth geeft aan dat het niet toegestaan is om negatief te spreken over de metgezellen van de profeet (moge Allah tevreden met hen zijn), en dat men dient te zwijgen over de meningsverschillen die ontstonden tussen hen, omdat het slecht spreken over hen, of hen zelfs bekritiseren, impliceert dat men verwerpt wat Allah over hen zegt in de Qor-aan. Allah prijst hen namelijk, door te zeggen: “En de allereerste (moslims) van de uitgewekenen (Moehaadjiroen [6] ) en de Ansaar [7] en degenen die hen volgden in goede daden: Allah heeft welbehagen (genoegen) aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) waaronder door rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.” [8]

En Allah zegt: “Moeh’ammad is de boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allah en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in hun gezichten door de sporen van neerknielingen.” [9]

Dit is hoe Allah hen heeft beschreven in Zijn Boek, dus zij zijn zonder enige twijfel rechtvaardig van karakter en de besten van de mensheid.

Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Eén van de basisprincipes van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah [10] is dat zij niets zeggen of denken om de metgezellen van de boodschapper van Allah te bekritiseren, zoals Allah hen heeft beschreven in het vers, waarin Hij zegt: “En degenen die na hen kwamen, zeiden: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig.” [11]

En zij gehoorzamen het gebod van de boodschapper van Allah : “Vervloek mijn metgezellen niet, want bij Degene in Wiens hand mijn ziel ligt, als één van jullie het gelijke van de berg Oeh’oed aan goederen geeft in liefdadigheid, dan nog zou hij de status van één van hen niet bereiken, noch zal hij halverwege komen.” [12]

Aboe Zar'ah zei: “Als je een man ziet die één van de Sah’aabah [13] bekritiseert, weet dan dat hij een ketter is, omdat de Qor-aan waarheid is, en de boodschapper waarheid is, hetgeen hij gebracht heeft waarheid is, en niemand heeft dat alles aan ons bekend gemaakt behalve de Sah’aabah. Degene die hen dus bekritiseert, zegt dus dat de Qor-aan en Soennah [14] vals zijn. Het is daarom meer gepast dat hij bekritiseerd wordt en veroordeeld wordt als een ketter die misleid is.” [15]

Met betrekking tot het tweede gedeelte van de h’adieth, waarin geboden wordt zich te onthouden van het spreken over de sterren, hiermee wordt bedoeld - en Allah weet het beste - dat men leiding zoekt in de sterren, met betrekking tot onwaarneembare zaken. De mensen van de Djaahiliyyah [16] maakten bijvoorbeeld gebruik van astrologie, waarbij de beweging van een hemellichaam een indicator zou zijn voor een bepaalde gebeurtenis, zoals het waaien van de wind, regenval, verandering in prijzen en andere zaken waarvan zij beweerden kennis gekregen te hebben door de bewegingen van hemellichamen. Zij waren gewoon te zeggen, dat degene die trouwt onder die en die ster, dit-en-dat zou overkomen, of dat degene die reisde onder die-en-die ster dit-en-dat zou overkomen en iemand die geboren was onder die-en-die ster gelukkig of ongelukkig zou zijn (etc). [17]

Met betrekking tot het derde gedeelte van de h’adieth, dat verwijst naar het zich onthouden van het spreken over het Goddelijke Besluit (al-qadar, het lot). Aboe Dja'far at-Tah’aawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het Goddelijk Besluit is een geheim dat Allah verborgen heeft gehouden voorZijn schepping. Geen engel die in Zijn buurt is en geen profeet Die Hij gestuurd heeft, heeft hier kennis over. Het blijven achtervolgen van dit aspect leidt slechts tot falen en onthouding van de genade van Allah, en het leidt tot onrechtvaardigheid. Pas dus op met het blijven volgen van deze zaak en hierover na te denken en je hierover te verwonderen. Allah heeft de kennis van Zijn Besluit weggehouden van Zijn dienaren en Hij heeft het verboden om deze zaak te achtervolgen, zoals Hij zegt in Zijn Qor-aan: “ Hij kan niet over Zijn handelingen ondervraagd worden terwijl zij wel ondervraagd worden. ” [18]

Degene die dus vraagtekens plaatst bij wat Allah doet, heeft het oordeel (uitspraak) van het Boek verworpen en degene die het oordeel (de uitspraak) van het Boek verwerpt is een ongelovige (kaafir).” [19]

De moslim dient zich dus te onderwerpen aan Allah in al zijn handelingen en hij dient te weten dat hetgeen hem overkomt hem nooit kon missen en hetgeen dat hem gemist heeft, hem nooit kon treffen. Er is veel dat gezegd kan worden, met betrekking tot dit onderwerp. Moge Allah degene zegenen die gelooft in de wil en het besluit van Allah, zonder in een filosofische discussie te geraken over dit onderwerp. En Allah weet het beste.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Al-Boekhaarie (6018) en Moesliem (47).

[2] Soerat Qaaf (50), aayah 18.

[3] Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Targhieb, 3331.

[4] Geclassificeerd als Sah’ieh’ door al-Albaanie in Sah’ieh’ at-Tirmidzie, 2110.

[5] Overgeleverd door at-Tabaraani in al-Kabier, 2/96. Als Sah’ieh’ geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in as-Silsilah as-Sah’ieh’ah, 34.

[6] Moehaadjiroen of moehaadjirien : (e)migranten die (e)migreren van het land van de ongelovigen naar het land van de moslims, omwille van Allah (enkelvoud: moehaadjir).

[7] Ansaar: “helpers”, de moslims van Al-Madienah die de gemigreerde moslims van Mekkah steunden.

[8] Soerat at-Tawbah (9), aayah 100.

[9] Soerat al-Fat-h’ (48), aayah 29.

[10] Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah: degenen die de pure Soennah (voorbeeld) van de boodschapper volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste methodologie hanteren.

[11] Soerat al-H’ashr (59), aayah 10.

[12] Boekhaarie en Moesliem - Madjmoe’ al-Fataawa, 3/152.

[13] S ah’aabah: metgezellen van de profeet , de moslims die de profeet gezien hebben en die stierven in Islaam ( Radiyallahoe’anhoem ).

[14] Soennah : dit betekent letterlijk de weg of manier. Islamitisch duidt de Soennah de woorden, daden en stilzwijgende goedkeuringen van de profeet Moh’ammed aan.

[15] As-Sawaa’iq al-Moeh’riqah ‘ala Ahloe ar-Rafdh wa d-Dhalaal wa z-Zandaqah, 2/608.

[16] Djaahiliyyah : onwetendheid. Dit verwijst meestal naar de periode vóór de Islaam.

[17] Zie Kitaab at-Tawh’ied van Sheikh Saalih’ al-Fawzaan, Baab Idie’aa-e ‘ilmoe l-Ghayb min Qiraa-at al-Kaff wa l-Findjaan wa ghayrihima. Zie ook Fataawa l-‘Aqiedah, 2/185-186-187-190 van Sheikh Ibn ‘Oethaymeen, waar hij een aantal zeer nuttige opmerkingen maakt.

[18] Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 23.

[19] Sharhoe l-‘Aqiedah at-Tah’aawiyyah, p. 276 .

video: blinde jongen kent koran uit hoofd (10 jaar)

video: koran smeekbedes!!!