maandag 29 november 2010

Geef enkel gehoor aan Allaah

Abu Bakr as-Siddiq heeft gezegd:

“Iblees staat voor je, je nafs staat rechts van je en je verlangen links, de dunya is achter je, je ledematen en zintuigen zijn om jou heen en de Almachtige is boven jou.
Iblees, moge Allaah hem vervloeken, roept jou op tot het verlaten van de Deen. Je nafs roept jou op tot ongehoorzaamheid.
Je verlangen roept je op tot [het gehoor geven aan] je driften.
De dunya roept je op haar te prefereren boven het Hiernamaals.
Je ledematen en zintuigen roepen je op tot zonden.
En de Almachtige roept je op tot het Paradijs en vergevingsgezindheid.
Allaah de Verhevene zegt: “En Allaah nodigt jullie uit tot het Paradijs en vergiffenis.” ¹
Degenen die gehoor geven aan Iblees zullen hun Religie verliezen.
Degenen die gehoor geven aan hun nafs zullen hun ziel verliezen.
Degene die gehoor geeft aan zijn verlangen zal zijn intellect [verstand] verliezen. Degene die gehoor geeft aan zijn ledematen en zintuigen zal het Paradijs verliezen en degene die gehoor geeft aan Allaah zal al zijn zonden verliezen en alle vormen van goedheid eigen maken.”

¹ Surah al-Baqarah 2: 221[Ibn Hajar al-‘Asqalani ‘al-Istidad Liyaum li Maad’ p. 29]

''...voordat je handelt naar wat je weet''

Abu Ad-Dardaa said:

إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا

“Je zult geen aalim (geleerde) zijn voordat je een muta’alim (leerling) wordt, en je zult geen muta’alim (leerling) zijn voordat je handelt naar wat je weet”.


["Iqtidaa-u al'ilmi al'amal", 29].

zondag 28 november 2010

video: Adoe'a, hou je eraan vast. Shaykh Salih ibn Sa'aad Suhaymee

Handel naar je woorden

Overgeleverd door Abu Wail (radyallaahu 'anhu):

Iemand zei tegen Usama (radyallaahu 'anhu): "Wil je naar hem ('Uthman) gaan en met hem praten (hem adviseren betreffende het regeren van het land)?" Hij zei: "Je kan zien dat ik niet met hem praat. Waarlijk ik spreek (adviseer) met hem in het geheim zonder een poort (van kwelling) te openen, want noch wil ik de eerste zijn om het te openen (opstand), noch zal ik zeggen tegen een man die mijn heerser is dat hij de beste van alle mensen is nadat ik iets heb gehoord van de boodschapper van Allaah (sallallaahu 'alayhi wasallam)."

Ze zeiden: "Wat heb je hem horen zeggen?" Hij zei: "Ik heb hem horen zeggen: "Een man zal naar voren worden gebracht op de Dag des Oordeels en hij zal gegooid worden in het vuur (hel), zodat zijn darmen eruit zullen komen, en hij zal ronddraaien zoals een ezel ronddraait om een maalsteen, de mensen van het hellevuur zullen om hem heen staan en zeggen: "O zoon van die en die! Wat is er met jou aan de hand? Was jij niet degene die ons bevel gaf om goede daden te doen en ons verbood om slechte daden te doen?" Hij zal antwoorden: "Ja klopt, ik gaf jullie het bevel om goede daden te doen, maar zelf deed ik dat niet, en ik verbood jullie om slechte daden te doen, maar zelf deed ik dat wel.""

Bron: Bukhaari no. 489Het is afkeurenswaardig bij Allaah dat gij zegt hetgeen gij niet doet. (QS61:3)

dinsdag 23 november 2010

''Als jij een bezitter van eer, goedheid en kracht bent..''

Een poezie:


ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا … فكم تحتها قوم هُمُ منك أرفع
فإن كنت في عز وخير ومَنْعة … فكم مات من قوم هم منك أمنع؟


“En loop niet op aarde, behalve met nederigheid, want hoevelen liggen onder haar, die geeerder waren dan jou?! Als jij een bezitter van eer, goedheid en kracht bent, hoevelen stierven dan voor jou die sterker waren dan jou?”

["Rawdah Al-Uqalaa", 1/20].

dinsdag 9 november 2010

“Hoe jij anderen benadeelt, zul je benadeelt worden''

Ibn Hibban schreef in “Rawdat Al-Uqala”:

عن الشيباني قال في الكتب مكتوب كما تدين تدان وبالكأس الذي تسقى به تشرب

Al-Shaybani heeft gezegd: “In de boeken staat geschreven: “Hoe jij anderen benadeelt, zul je benadeelt worden. En je zult drinken uit de beker waar jij anderen uit laat drinken”.

["Rawdah Al-Uqalaa", 1/126].

maandag 1 november 2010

“Terughoudendheid is prijzenswaardig behalve voor drie zaken.”

Het is overgeleverd dat al-Ahnaf bin Qays, moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd:

“Terughoudendheid is prijzenswaardig behalve voor drie zaken.”

De mensen vroegen:

“ Voor welke drie zaken, o Abu Bahr?”

Hij antwoordde:

“ Haasten naar goede daden, de begrafenis van je overleden naasten bespoedigen en je dochter laten huwen met een geschikte man [wanneer je hem ontmoet].”

[Abu Bakr al-Daynuri - Al-Mujalasah wa Jawahir al-’Ilm 6:307.]