donderdag 26 november 2009

Het offerfeest
Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste broeders en zusters, ik feliciteer jullie allen met de komst van een grote dag, namelijk 3iedu-l-Adhaa; het offerfeest. Ik wil mezelf en mijn broeders en zusters daarom aan een aantal belangrijke zaken herinneren die te maken hebben met het offerfeest en de dagen erna.

Beste broeders en zusters, het is allereerst sterk aangeraden om te offeren voor degene die hiertoe in staat is. Allah heeft het offeren voorgeschreven (Geprezen en Verheven zij Hij) in het volgende vers:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Verricht daarom de salaah voor jouw Heer en slacht offerdieren." (Al-Kawthar, 2)
Sommige geleerden zien deze dag van het offeren als de beste dag van het jaar. Zo zegt imaam ibnu-l-Qayyim: "De beste dag bij Allah is de dag van het offeren." De vraag is dan: Wat dien ik te doen op deze dag?

1.Men kan de takbier1 uitspreken vanaf de fajr van de dag van 3Arafah tot en met al-3asr van de laatste dag van de dagen van Attashreeq (de dertiende dag van de maand dhu-l-hidjah).
2.Alvorens men vertrekt voor het 3ied-gebed reinigt men het lichaam en haalt men zijn mooiste kleren uit de kast. De man parfumeert zich en de vrouw zorgt ervoor dat zij niet geparfumeerd en opgemaakt over straat gaat.
3.Een ieder van ons dient zijn uiterste best te doen om het 3ied- gebed bij te wonen. Het is voor de man dan ook niet toegestaan deze na te laten. De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft hiertoe immers bevolen. Sterker nog, hij heeft zelfs de vrouwen opgedragen aanwezig te zijn bij het 3ied-gebed, inclusief de ongetrouwde en menstruerende vrouwen. Echter, de menstruerende vrouwen dienen niet te participeren in het gebed, maar zij horen wel aanwezig te zijn tijdens de preek. Deze verplichting benadrukt het belang van het 3ied-gebed.
4.Men feliciteert elkaar met deze geweldige dag.
5.Het is aanbevolen om niet op dezelfde weg terug te keren naar de huizen als de weg die men heeft genomen om de gebedsplaats te bezoeken, maar om voor een andere weg te kiezen. Dit op basis van hetgeen de Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft verricht.
6.Het slachten van een offerdier. Dit dient te gebeuren na het 3ied-gebed en niet ervoor.
7.Men dient er naar te streven om op deze dag de familieleden te bezoeken, de ruzies bij te leggen, de arme en de behoeftige te voeden en blijdschap te tonen. Daarom zeg ik bij deze: "O jij die de rechten van zijn ouders heeft geschonden en hen is vergeten, maak het goed op deze dag. O jij die een geschil met een broeder of zuster heeft, nu heb je de kans om het goed te maken. O jij die zijn kinderen heeft verwaarloosd, op deze grote dag kun je hen verwennen."
8.Het hart dient op deze dag gezuiverd te worden van haat en nijd. Ontvang iedereen met een glimlach.

Het zijn deze dagen waar wij naar uit moeten kijken, beste moslims. Wees verheugd met deze dag en betrek de kinderen bij dit feest. Leg hen de wijsheid achter het offeren uit en geef hen cadeaus, zodat zij deze dag niet meer vergeten en ernaar zullen uitkijken. Het mag niet zo zijn dat de moslims in hoge mate verdrinken in het wereldse leven en zo achteloos worden dat zij geen waarde hechten aan deze dagen.

Tevens verzoek ik mijn broeders en zusters om de volgende zaken te vermijden:
• Het in koor uitspreken van lofuitingen.
• Mannen die zich tussen vrouwen gaan begeven die niet tot hun mahaarim behoren.
• Overdrijven in eten en drinken en het verkwisten van geld.

De dagen na el-3ied zijn de dagen van Tashrieq. Dit zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de islamitische maand dhu-l-hidjah. Verschillende verzen in de Qur’aan en overleveringen spreken over de verheven positie van deze dagen. Zo zegt Allah:

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

"En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen." (Soerat al-Baqarah, 203)
Het betreft hier de dagen van Tashrieq zoals het standpunt was van Ibnu 3Umar en de meeste geleerden. De Profeet (vrede zij met hem) zei met betrekking tot de dagen van Tashrieq: "Dit zijn de dagen waarin wordt gegeten, gedronken en waarin aan Allah, de Verhevene, wordt gedacht."

Bij deze wil ik alvast tegen jullie zeggen: Moge Allah onze daden accepteren en ik hoop dat wij allen baat hebben bij deze adviezen.


Uitgetypt advies van Aboe Tariq
bron: www.mjede.nl

Liefde voor de wereld

Jezus de zoon van Maria zei:

كما لا يستقيم النار والماء في إناء كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا في قلب المؤمن
"Net zoals vuur en water niet samen kunnen bestaan in een pan, zo kan liefde voor dit wereldse leven en liefde voor het hiernamaals niet samen bestaan in het hart van de gelovige".

Sahl Abi Al-Asad zei:

مثل الذي يريد أن يجمع له الآخرة والدنيا مثل عبد له ربان لا يدري أيهما رضي
"Het voorbeeld van iemand die de wereldse en het hiernamaals wilt verkrijgen is zoals het voorbeeld van een slaaf die 2 meesters heeft, niet wetende welke tevreden te stellen!"

Luqmaan adviseerde zoon:

يا بني إن الدنيا بحر عميق يغرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو
"O mijn zoon! De dunya is een diepe oceaan waar velen in verdrinken! Laat jouw schip taqwallaah (vrees voor Allah) zijn, en vul [je schip] met imaan-bellah (geloof in Allah), En laat haar zeil tawakkal (vertrouwen) op Allah zijn, hopen dat je zult overleven".

Wahb Bin Munbih zei:

مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى
"Het voorbeeld van de wereldse leven en het hiernamaals is zoals het voorbeeld van een man die twee vrouwen heeft. Als hij de een tevreden stelt, dan is de ander ontevreden".

Ibrahim Ibn Adham zei:

أرفض ياأخي حب الدنيا فإن حب الدنيا يعمي ويصم
"Oh mijn broeder! Weiger de liefde voor de dunya, want het maakt (mensen) blind en doof".

Abu Darda zei:

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أوى إليه
"Deze wereld is vervloekt! Vervloekt is alles dat op haar is behalve de gedenking van Allah en hetgeen ernaartoe leidt".

Anas Ibn Malik zei:

يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية ثم خرج من الباب الآخر
"De engel des doods kwam naar Noah en zei: "O profeet die het langst heeft geleefd! Wat vond je van de dunya en haar genietingen?" Hij antwoordde: "Zoals een man die een huis binnentrad met twee deuren. Hij kwam door een deur naar binnen, en verbleef daarin voor een moment, en ging door het ander deur eruit".

Bashir Bin Al-Haarith zegt:

من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف
"Hij die Allah vraagt om de dunya, vraagt Allaah [eigenlijk] om lang [wachtend] te staan".

Ibrahim At-Taymi zegt:

الدنيا مشغلة اللهم لا تشغلني بها ولا تعطني منها شيئا
"Dunya is een bezigheid. O Allaah, hou mij niet er mee bezig en geef mij van haar niets!"

Al-Kathir Bin Ziyaad zei:

بيعوا دنياكم بآخرتكم تربحونها والله جميعا ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم فتخسرونهما والله جميعا
"Verkoop jullie wereldse leven in ruil voor het hiernamaals en bij Allah jullie zullen beiden verkrijgen, en verkoop het hiernamaals niet voor het wereldse leven want bij Allaah jullie zullen beiden verliezen!"

Awn Bin Abdullaah zei:

إن الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى
"Voorzeker, het wereldse leven en het hiernamaals in het hart van de zoon van Adam zijn zoals een weegschaal. Als de ene kant omhoog gaat, gaat de ander kant omlaag".

Jezus de zoon van Maria zei:

طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله
"Wie de dunya achterna gaat is zoals iemand die (zout)water uit een oceaan drinkt. Hoe meer hij drinkt, hoe dorstiger hij wordt, totdat het hem doodmaakt!"

Hassan (Al-Basri) zei:

لو لم تكن لنا ذنوب إلا حبنا الدنيا خشينا أن يعذبنا الله
"Als de liefde voor de wereld de enige zonde was die ik had, dan noch zou ik Allah's straf vrezen!"

Isma'iel Ibn Khalid zei:

مر إبليس بعيسى بن مريم وهو متوسد حجرا فقال له : يا عيسى قد رضيت من الدنيا بهذا الحجر ؟ قال : فأخذ من تحت رأسه فقذف به إليه فقال : هذا لك مع الدنيا لا حاجة لي فيه
"De duivel liep langs Jezus de zoon van Maria terwijl hij zijn hoofd op een steen legde, en zei: "O Jezus, bent u tevreden met slechts een steen van deze dunya?" Hij haalde de steen van onder zijn hoofd en gooide het naar hem toe, zeggende: "Dat is voor jou naast de dunya! Ik heb er geen behoefte aan".

Salm Bin Bashir zei:

إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : يا روح الله علمنا عملا واحدا يحببنا إلى الله تعالى ؟ قال : ابغضوا الدنيا يحببكم الله
"De hawarieen zeiden tegen Jezus: "O geest van Allaah! Leer ons een daad dat als wij daarnaar handelen Allah van ons zal houden?" Hij zei: "Haat de wereld en Allah zal van jullie houden".

Malik Ibn Dinar zei:

حب الدنيا رأس كل خطيئة والنساء حبالة الشيطان والخمر داعية كل شر
"Liefde voor de wereld is het hoofd van elke fout, vrouwen zijn de valkuil van de Shaytan, en wijn is een oproeper tot elke zonde".

{Bron: Kitaab Dham Ad-Dunya - van Ibn Abi Dunya

zaterdag 21 november 2009

''Totdat de shaytaan is verslagen.''

Al-Haafiz Ibn Rajab al-Hanbali zegt:

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال : “خياركم كل مفتن تواب . [ يعني كلما فُتِن بالدنيا تاب ] . قيل فإذا عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : فإن عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب ، قيل : حتى متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المحسور “

Ibn Abi Dunya heeft met zijn isnaad van Ali overgeleverd: “De besten onder jullie zijn degenen die getest worden en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “En als hij weer zondigt?” Ali antwoordde: “Hij moet Allah’s vergiffenis vragen en berouw tonen”. Hij werd gevraagd: “Tot wanneer [kan hij dat blijven doen]?” Hij antwoordde:

“Totdat de shaytan is verslagen”.

{“Jaami Al-Uloem”, 1/164}..

Kijk uit voor faam!

Abdullah Ibn Mubarak zegt:

قال لي سفيان الثوري : إياك والشهرة، فما أتيت أحـداً ، إلا وقد نهـاني عن الشـهرة

“Sufyan At-Thawri zei tegen mij: “Kijk uit voor faam. Ik heb niemand om advies gevraagd die mij niet tegen faam waarschuwde”.

{“As-Siyaar”, 7/260}.


.

vrijdag 20 november 2009

verhaal: A mistake worth, its weight in gold.

A mistake worth, its weight in gold.

Vanuit het Arabische originele stuk
door Adel bin Muhammad al-Abdul 'Aalee.
Vertaald door Abu Dujanah naar het Engels.
Vertaald door Abdul-'Aziz Ezhar.

Eén van de salaf (vrome voorganger),Thaabit bin Nu'maan, ging een tuingebied binnen, hij was hongerig en moe, dus wilde hij wat eten, zijn buik was aan het rommelen. Thaabit zag een appelboom, en plukte de appel om het op te eten. hij at de helft van de appel, toen dronk hij wat water uit het riviertje naast de tuin. Daarna begon Thaabit te realiseren dat hij een zonde heeft begaan door zijn honger, en dacht erover na: "Dit is echt een schande, hoe kan ik iemand anders zijn voorziening opeten zonder zijn toestemming." In zijn berouw zei hij tegen zichzelf: "Ik verlaat deze plek niet totdat ik de eigenaar van deze tuin vind, en dan beken ik dat ik van zijn voorziening heb gegeten zonder zijn toestemming." De vrome voorganger Thaabit keek om zich heen en zag een huis en liep er naar toe en klopte op de deur.

De eigenaar deed open en vroeg wat hij wilde. Thaabit zei, "Ik had honger en ging je tuin binnen en heb een appel van jouw boom geplukt en heb de helft ervan gegeten, en toen kwam ik erachter dat deze appel niet van mij was, dus ik kom hier om vergiffenis vragen en hopelijk vergeef je me." De man antwoordde, "Ik vergeef jou niet behalve op één voorwaarde?" Thaabit zei: "Wat is je voorwaarde?" De eigenaar van de tuin zei: "Ik wil dat je met mijn dochter trouwt." Thaabit zei heel blij zonder aarzeling, "Ja, ik zal met haar trouwen." De eigenaar van de tuin zei toen: "Ik wil dat je weet dat mijn dochter blind is en niet kan zien, ze is stom en kan niet praten, en ze is doof ze kan niet horen." Thaabit bin Nu'maan schrok en dacht erover na: wat een ramp, wat moet ik doen? Toen herinnerde hij de tegenslagen en moeilijkheden die hij zal krijgen bij het accepteren van deze vrouw als zijn echtgenote, en het zorgen voor haar is beter dan het eten van voedsel (sadeed) uit het hellevuur door het feit dat hij de appel had gegeten zonder toestemming. Hij realiseerde zich ook dat als hij niet verandert, zullen zijn dagen in dunya geteld zijn. Dus hij beloofde om met zijn dochter te trouwen, en hij ging bidden om vergiffenis en beloning van Allah, de Heer van de werelden.

De dag van het huwelijk kwam, en Thaabit was nerveus en erg bezorgd: "Wat moet ik doen als ik haar zie, hoe gaat alles in zijn werk in een huwelijk met iemand die niet spreekt, ziet en hoort?!" Wat een dilemma, Thaabit zat weer te twijfelen onderweg naar de huwelijksceremonie, maar hij herinnerde Allah (Subhana wa Ta'ala) en Thaabit zei, "Laa hawla wa laa quwata illa billah, wa inna lilah wa inna ilayhi raji'oon." Hij ging naar het huis en kwam daar aan en zijn toekomstige bruid stond op en zei, "Assalamoe 'alaykoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe." Toen hij haar zag kon hij bijna geen adem meer halen, zo een schoonheid heeft hij nog nooit gezien. Hij kwam weer bij adem en zei, "Wat is dit, je kan praten zien en horen!!" Thaabit bin Nu'maan vertelde aan zijn bruid wat haar vader had verteld. Ze gaf toen een ongelofelijke mooie glimlach en zei: "Mijn vader vertelde de waarheid en heeft niet gelogen." Thaabit zei, "Maar waarom vertelde je vader dan dingen over jou die onwaar zijn?" Ze antwoordde, "Mijn vader zegt dat ik niet kan praten, omdat ik nog nooit gesproken heb met een niet mahram man, mijn vader zegt dat ik doof ben, omdat ik nooit ga zitten op plekken waar men roddelt en ik luister nooit naar onzin gesprekken, mijn vader zegt dat ik blind ben, omdat ik nooit kijk naar hetgeen wat Allah heeft verboden om naar te kijken."

"Slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen, en de slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen. En goede vrouwen zijn voor de goede mannen en de goede mannen zijn voor de goede vrouwen, dezen hebben niets uitstaande met hetgeen anderen zeggen. Er is voor hen vergiffenis en een eerbare voorziening." (QS24:26.)

En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mij in kennis.” (20:114.)

“Voorwaar, het zijn alleen de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.” (35:28.)

woensdag 18 november 2009

De tien dagen van Dhul Hidjah‏

Bismillaah Ar-Rahmân Ar-Rahiem, Alhamdulillaahi Rabbil cAlameen as-salaatu was-salaamu cala nabiyyina Muhammadin wa cala ahlihi wa sahbihi wa aj'maceen ama' bacd:

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Salaam calaykum warahmatullaahi wa barakatu beste broeders & zusters,

Alle lof is aan Allaah Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.


De beste tien dagen van het jaar zullen a.s. woensdag 18 november 2009 aanbreken, insha'Allaah.

Dit zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah die Allaah verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen.

De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele zaken gebaseerd:

Ibn 'Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allaah dan deze tien dagen." De mensen vroegen, "Niet eens jihaad voor de zaak van Allaah?" Hij zei, "Niet eens jihaad voor de zaak van Allaah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam."

Allaah zegt in de Qur'aan: "Bij de dageraad, en de tien nachten." {89:1-2}

Allaah zweert op deze dagen, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel ervan aan.

'Abdullah ibn 'Umar (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allaah en waarin goede daden meer geliefd zijn voor Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlil, Takbir en Tahmid." [Ahmad 7/224; authentiek]

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen veel Tasbih ("Subhana'Allaah"), Tahlil ("La ilaaha ill-Allaah"), Tahmid ("Al-Hamdulillaah") en Takbir ("Allaahu Akbar") op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhul-Hidjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allaah te gedenken en Zijn Naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allaah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zacht op.

Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hadj naar het Huis van Allaah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Een geaccepteerde Hadj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs."

Voor degenen die helaas niet op Hadj kunnen gaan, wees niet bedroefd! Je kunt deze gezegende periode benutten met het aanbidden van Allaah, gebed, Qur'aan lezen, Allaah gedenken, smeekbeden verrichten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding.

Daarnaast is het zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhul-Hidjah, ook wel de Dag van 'Arafah genoemd. Waarop Allaah Zijn religie vervolmaakt heeft. Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft namelijk gezegd:

"De beloning van Allaah (voor het vasten op de dag van 'Arafah) is dat Hij zondes vergeeft van het afgelopen jaar en het aankomende jaar." (Muslim).

Wat betreft degene die op de berg 'Arafah aanwezig is (d.w.z op Hadj); voor hem is het aangeraden om niet te vasten. Omdat de boodschapper van Allaah op de berg 'Arafah stond en hij vastte niet.

En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allaah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allaah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allaah van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is ten alle tijden een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allaah. Allaah zegt namelijk in de Qur'aan:

"Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." {28:67}

Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien dagen niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allaah zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allaah zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

Moge Allaah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen, Allaahumma amien.

Subh'aanaka Allaahumma wa bih'amdiek, ash-hadu allaa illaaha illaa anta, astaghfieruka wa atubu ilayk.

Wa calaykum salaam warahmatullaah,

maandag 16 november 2009

''Zonder dat de zondaar het beseft''

Salim Ibn Abi Al-Ja’d heeft overgeleverd dat Abu Darda tegen hem zei:

ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ، ثم قال : أتدري مم هذا ؟ قلت : لا ، قال : إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر

Laat de persoon uitkijken dat de harten van de gelovigen geen afkeer van hem krijgen zonder dat hij het doorheeft”. Daarna vroeg Abu Darda (aan mij): “Weet je wanneer dit gebeurd?” Ik zei: “Nee”. Abu Darda zei vervolgens: “De dienaar is ongehoorzaam aan Allah, waarna Hij afkeer in de harten van de gelovigen bevestigd, zonder dat de zondaar het beseft”.

{“Sayid Al-Khatir”, 171}..

video: Wees goed o mijn zusters

video: Voeding van de ziel

De gunsten van Kennis

Door de nobele Shaykh

Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien

- moge Allah hem genadig zijn -1- Kennis is de erfenis van de profeten. De profeten laten namelijk dirham noch dinar als erfenis na, maar zij hebben kennis als erfenis nagelaten. Degene die kennis verwerft, heeft een overvloedig deel van de erfenis van de profeten verworven. Indien jij, die nu in de vijftiende eeuw leeft (van de islamitische jaartelling), behoort tot de mensen met kennis, dan behoor jij tot de erfgenamen van Mohammad (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en dit is één van de grootste gunsten.2- Kennis is blijvend, terwijl bezit vergaat. Aboe Hoerayrah - moge Allah tevreden met hem zijn - behoorde tot de armsten van de Metgezellen en soms deed de honger hem neervallen, waarna het leek alsof hij bewusteloos was. Ik vraag jullie bij Allah! Wordt Aboe Hoerayrah niet vandaag de dag nog steeds genoemd onder de mensen? Jazeker, hij wordt vaak genoemd. Hierdoor ontvangt hij een beloning vanwege het profijt dat mensen hebben van zijn overleveringen. Dit komt omdat kennis blijvend is en bezit vergaat. Het is dus aan jou, zoeker naar kennis, om je vast te klampen aan de kennis. Het is authentiek overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‘Als een persoon sterft, stoppen zijn daden, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar men profijt van heeft of een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht.'

(Overgeleverd door Moeslim)3- De bezitter van kennis wordt niet moe van het bewaken van die kennis. Dit komt omdat als Allah jou voorziet van kennis, de plaats van deze kennis het hart is. Er zijn geen kluizen, sleutels of iets anders nodig voor het bewaren ervan. Kennis is in het hart veiliggesteld, in de ziel veiliggesteld. Tegelijkertijd is kennis jouw bewaker, omdat het jou beschermt tegen gevaar, met de toestemming van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke. Kennis bewaakt jou dus, terwijl bezit door jou wordt bewaakt. Je plaatst het in kluizen, achter slot en grendel, en ondanks dit alles, ben je er nog niet gerust over.4- De mens bereikt met kennis het niveau van degenen die getuigen van de waarheid, en het bewijs hiervoor is de Uitspraak van de Verhevene:شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَاً بِٱلْقِسْطِ‘Allah getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Hij, en de Engelen en degenen die kennis bezitten. Hij onderhoudt (de schepping) in gerechtigheid.'

[ Soerah Aal ‘Imraan: 18 ]Heeft Hij gezegd: ‘Degenen die geld bezitten?' Nee, hij heeft juist gezegd: ‘Degenen die kennis bezitten, ... Het is voor jou dus genoeg om trots op te zijn, o zoeker naar kennis, dat je behoort tot degenen die getuigen dat Allah De Enige is Die het recht heeft aanbeden te worden, samen met de Engelen die getuigen van de Eenheid van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke.5- De mensen van de kennis behoren tot de twee soorten gezaghebbers wiens gehoorzaamheid Allah heeft bevolen in Zijn Uitspraak:يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ‘O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam Zijn Boodschapper en de gezaghebbers onder jullie.'

[ Soerah an-Nisaa: 59 ]Het woordje gezaghebbers in dit vers omvat de gezaghebbers van de regeringsleiders, de geleerden en de studenten van kennis. Het gezag dat de mensen van kennis hebben, ligt in het duidelijk maken van de wetgeving van Allah en het uitnodigen van de mensen hiernaar. Het gezag van de regeringsleiders ligt in het toepassen van de wetgeving van Allah, en het verplichten van de mensen hiertoe.6- De mensen van kennis zijn degenen die standvastig zijn op het bevel van Allah, de Verhevene, totdat het Uur aanbreekt. Het bewijs hiervoor is de hadieth die is overgeleverd door Moe'aawiyah, die heeft gezegd: ‘Ik heb de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - horen zeggen:من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله'Degene met wie Allah het goede voorheeft, (die) geeft Hij begrip van de religie. Ik ben slechts een verdeler en Allah is Gever. Deze Oemmah (moslimgemeenschap) zal altijd standvastig op het bevel van Allah blijven, degenen die hen tegengaan zullen hen niet deren, totdat het Bevel van Allah komt.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)Al-Imaam Ahmad heeft over deze groep gezegd: ‘Als het niet Ahloel-Hadieth (de mensen van de overleveringen) zijn, dan weet ik niet wie het wel zijn.' En Al-Qaadie ‘Iyaad - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd: ‘Ahmad bedoelde hier de mensen van de Soennah mee, en degenen die de geloofsleer hebben van Ahloel-Hadieth.7- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft ons niet aangemoedigd om iemand te benijden om één van de gunsten waar Allah die persoon mee heeft begunstigd, behalve twee gunsten en die zijn:* Het opdoen van kennis en het handelen hiernaar.* De handelaar die zijn geld ten dienste van de Islaam stelt.‘Abdoellah Ibn Mas'oed heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها‘Er is geen jaloezie, behalve in twee zaken: een man die door Allah bezit is gegeven, waarop hij dit uitgeeft ten dienste van de Waarheid en een man die door Allah wijsheid is gegeven, waarnaar hij handelt en die hij anderen leert.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim)8- In een hadieth die door al-Boekhaarie is overgeleverd, op gezag van Aboe Moesa al-Ash'arie (moge Allah tevreden met hem zijn), staat dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعُشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقُُه في دين الله ونفعهُ ما بعثني الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتُ به‘Het voorbeeld van datgene waarmee Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, mij heeft gezonden aan leiding en kennis is gelijk aan het voorbeeld van overvloedige regen die op een stuk aarde is gevallen. Een deel ervan was zuiver en accepteerde het water, waardoor zij veel planten en gras voortbracht. Een ander deel was barre grond die het water vasthield, waardoor Allah er de mensen profijt van bezorgde. Zij dronken ervan, lieten anderen drinken en verbouwden. Een gedeelte (van de regen) viel op een ander, onvruchtbaar stuk aarde, dat geen water vasthoudt en ook geen planten voortbrengt. Dit is het voorbeeld van iemand die begrip heeft van de religie van Allah en die profijt heeft van datgene waarmee Allah mij heeft gezonden. Hij leert en onderwijst; en het voorbeeld van iemand die daar niet naar omkijkt en die de leiding van Allah waarmee ik ben gezonden, niet accepteert.'9- Kennis is de weg naar het Paradijs, zoals wordt vermeld in de hadieth die is overgeleverd door Aboe Hoerayrah, dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة‘En degene die een weg neemt om kennis op te doen, Allah zal hierdoor een weg naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.'

(Overgeleverd door Moeslim)10- In een hadieth van Moe'aawiyah is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:‘Degene met wie Allah het goede voorheeft, die geeft Hij begrip van de religie.'

(Overgeleverd door al-Boekhaarie)Hiermee wordt bedoeld dat Hij van hem een Faqieh van de religie van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, maakt. Met de fiqh in de religie worden niet alleen de praktische regels bedoeld, die gespecificeerd zijn bij de mensen van de kennis. Wat ermee bedoeld wordt is: de kennis van de Eenheid van Allah en de fundamenten van de religie, en alles wat samenhangt met de wetgeving van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke. Als er niets anders in het Boek en de Soennah te vinden zou zijn over de gunst van de kennis dan deze overlevering, dan zou deze genoeg zijn om aan te moedigen tot het opdoen van kennis over de islamitische wetgeving en het begrijpen hiervan.11- Kennis is een licht dat de dienaar kan gebruiken om (zijn pad) mee te verlichten. Hierdoor kan de dienaar weten hoe hij zijn Heer moet aanbidden en hoe hij Zijn dienaren moet behandelen, zodat hij dit doet op basis van kennis en inzicht.12- De geleerde is een licht waarmee de mensen worden geleid in zaken van hun religie en zaken van hun wereldse leven. Velen van jullie kennen het verhaal van de man die behoorde tot de kinderen van Israa-iel (de Profeet Ya'qoeb alayhis-salaam). Hij had 99 mensen gedood en vroeg toen naar de meest geleerde persoon op aarde, waarna hij werd verwezen naar een man die veel aanbidding verrichtte. Hij vroeg hem of hij berouw kon tonen. Het was alsof de man die veel aanbidding verrichtte versteld stond van de zaak en daardoor zei: ‘Nee,' waarna de man hem ook doodde en hiermee de honderd voltooide. Daarna is hij naar een geleerde toegegegaan en heeft hij hem hetzelfde gevraagd. De geleerde vertelde hem dat hij wel berouw kon tonen, en dat er niets tussen hem en het berouw in stond. Vervolgens verwees hij hem naar een land met rechtschapen inwoners, zodat hij daar naartoe kon gaan. De man is toen onderweg naar het land overleden. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim). Kijk naar het verschil tussen de geleerde en de onwetende!13- Allah verheft de mensen van de kennis in het Hiernamaals en in het wereldse leven. In het Hiernamaals verheft Allah hen in rang op basis van de mate waarin ze uitnodigden naar Allah, de Almachtige en Majesteitelijke en handelden naar hetgeen zij wisten. In het wereldse leven verheft Allah hen in rang onder Zijn dienaren op basis van hetgeen zij verricht hebben. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‘Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rang verheffen.'

[ Soerah al-Moedjaadilah: 11 ]Bron: ‘Kitaab al-‘Ilm', blz. 13

dinsdag 10 november 2009

De barmhartige gunst van de beproeving

Ibnoel-Qayyim zei: “Als de dienaar zou beseffen dat de gunsten die Allah hem geeft door middel van de testen die hij ondergaat niet onderdoen tegenover de gunsten die hij krijgt door middel van tijden van voorspoed, dan zouden zijn hart en tong zich enkel en alleen met dankbetuiging bezighouden.” (Tarieqoel-Hidjratayn).

Hij zei ook: “Pijnen, ziekten en moeilijkheden behoren tot de grootste gunsten, want zij behoren tot de wegen die leiden tot de gunsten. Het grootste genot is het genot dat komt na pijnen.” (Shifaa-oel ‘Aliel).

Soefyan Ath-thawrie heeft gezegd: “Het weerhouden van Allah is in werkelijkheid geven, omdat Hij niet iets weerhoudt uit gierigheid, of omdat Hij iets niet bezit. Maar Hij kijkt naar datgene wat het beste is voor Zijn moslimdienaar zodoende kiest Hij op welk moment weerhouden beter is, nadat Hij naar de toestand van Zijn dienaar gekeken heeft.”

Ibnoel-Qayyim zegt, nadat hij de woorden van Soefyan vermeldt: “En het is inderdaad zoals hij gezegd heeft, want Allah wil enkel het goede voor de ware gelovige. Allah geeft aan deze dienaar, terwijl Hij je van zaken ontzegt. En Hij geeft gunsten, terwijl Hij je test. Zijn testen zijn een genezing, ook al lijken zij uiterlijk gezien op een ziekte. Doch, uit onwetendheid denkt de dienaar dat gunsten zich enkel bevinden in voorspoed en gezondheid, en dat ze enkel zaken zijn die hij aangenaam vindt. Maar als deze dienaar kennis zou bezitten, dan zou hij beseffen dat Allah hem gunsten geeft wanneer Hij hem van iets ontzegt. En dan zou hij beseffen dat de testen een barmhartigheid zijn. Zodoende zou hij meer genieten van de testen dan van tijden van voorspoed, en zou hij meer van armoede genieten dan van rijkdom, en dan zou hij Allah dankbaarder zijn in tijden waarin hij weinig bezit dan in tijden waarin hij veel bezit! En zo waren de voorgangers! De intelligente persoon is dus degene die tijden van tegenspoed als een genezing, een weerhouding als een gift, en armoede als rijkdom beschouwt. De slimme is dus degene die beseft dat de meeste gunsten zich bevinden in de zaken die Allah hem geeft waar hij niet van houdt.” (Al-Madaridj).

Ibnoe Taymiyyah zegt: “Als men zegt dat iets een test en tegelijkertijd een gunst kan zijn, dan spreekt dit mekaar niet tegen. Wanneer men kijkt naar de manier waarop dit plaatsvindt, dan kan men zeggen dat het een rampspoed is. Maar als men naar het eindresulaat kijkt, dan zal men merken dat dit een barmhartigheid was. En dit is zoals een zieke die een medicijn drinkt dat hij niet lekker vindt, terwijl het een gunst is aangezien het de ziekte geneest.” (Tasliyatoe ahloel masaa-ib).

En hij zegt ook: “Wanneer de mens iets overkomt dat hem verblijdt, dan is dit een duidelijke gunst. En wanneer het iets is dat hem niet verblijdt, dan is dit ook een gunst, omdat het zijn fouten en zonden uitwist. Hij zal beloond worden als hij hier geduldig in is, en ook omdat hier een wijsheid achter schuilt waar hij niet van op de hoogte is: Het kan zijn dat jullie iets haten dat beter is voor jullie, en het kan zijn dat jullie van iets houden dat slecht is voor jullie. En Allah weet, en jullie weten niet.”

En in de overlevering: “En Allah beslist niets anders dan het goede voor de moslim. Wanneer hem iets goeds overkomt, dan is hij dankbaar en dit is beter voor hem. En wanneer hem iets slechts overkomt, dan is hij geduldig en dit is beter voor hem.” (Moeslim).

Wahb ibnoe Moenabbih heeft gezegd: “Iemand is geen geleerde totdat hij beseft dat testen een gunst zijn, en totdat hij tijden van voorspoed als een test beziet, en dit omdat degene die zich in een test bevindt op een uitweg wacht, en omdat degene die zich in tijden van voorspoed bevindt op een test wacht.” (Oedatoes-sabirien).

En tot slot hebben sommigen van onder de geleerden gezegd: “Het is ons geliefder dat Allah ons gunsten geeft door onze wereldlijke zaken te ontnemen, dan dat Hij ons gunsten geeft door ons wereldlijke zaken te geven, aangezien Allah ook niet het wereldlijke leven voor Zijn profeten wilde. Dus, is het mij geliefder om mij in een situatie te bevinden die Allah wilde voor Zijn profeet, dan mij in een situatie te bevinden die Allah niet voor Zijn profeet wilde!” (Oedatoes-sabirien).

''Doof beproeving met taqwa''

Talq ibn Habieb heeft gezegd:

إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى قالوا: وما التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله

“Wanneer een beproeving komt onder jullie doof hem dan met taqwa (Godsvrees)”. Toen werd hij gevraagd: “En wat is taqwa?” Hij antwoordde: “Taqwa is dat je handelt in gehoorzaamheid aan Allah, en hoopt op Zijn genade, op een licht van Hem; en taqwa is het laten van handelingen van ongehoorzaamheid aan Allah uit vrees voor Hem, op een licht van Hem”.

{“Kitaab Al-Imaan”, 99}.

maandag 9 november 2009

Schild van de Gelovige tegen de Listen van de Duivels en de Djinn

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest GenadevolleDit zijn een aantal middelen om jezelf te beschermen tegen de listen van de duivels en de djinn(1):1) Vertrouw op Allah, want de Shaytaan (de duivel, Satan) heeft geen macht over degene die op Allah vertrouwt.(2)

2) Heb ikhlaas (zuivere toewijding) voor Allah, want de Shaytaan heeft geen macht over degene die ikhlaas voor Allah heeft.(3)

3) Heb taqwa (Godsvrees) voor Allah.(4)

4) Volg het Boek en de Soennah in je woorden en daden en blijf weg van de andere wegen, omdat aan het hoofd van de andere wegen (die van de dwaling) een Shaytaan is die tot deze weg oproept.(5)

5) Blijf bij de groep en splits je niet af, omdat je in je eentje een makkelijke prooi bent voor de Shaytaan.(6)

6) Zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan door te zeggen:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."•Vóór het reciteren van de Qor-aan(7)


•Na de openingssmeekbede in het gebed door te zeggen:


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه


"A'oedhoe bil-Laahis-Samie'il-‘Aliem minash-Shaytaanir-radjiem min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de vervloekte Shaytaan, tegen zijn influistering, zijn tovenarij en zijn hooghartigheid)."(8)•Tijdens influisteringen in het gebed en daarna drie keer naar links spugen (blazen)(9)


•Bij het verrichten van een daad van aanbidding(10)


•Wanneer je twijfel hebt in je geloof(11)


•Bij het aanbreken van de ochtend en het vallen van de avond door drie keer Soerah al-Ikhlaas (112), Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren(12)

•Bij het betreden van de moskee door te zeggen:


أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahil-‘Adhiem wa bi wadjhihil-kariem wa soeltaanihil-qadiem minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht bij Allah de Geweldige, en bij Zijn Edele Aangezicht, en bij Zijn Eeuwige Macht tegen de vervloekte Shaytaan)."Wanneer je dit zegt, zal de Shaytaan zeggen: "Hij wordt de rest van de dag tegen mij beschermd."(13)•Wanneer je in je droom iets ziet waar je een hekel aan hebt door driemaal links van je te spugen (blazen), en het volgende te zeggen:


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)"En je om te draaien op je andere zijde(14)•Wanneer je angst hebt tijdens het slapen door te zeggen:


أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون


"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammaati min ghadabihi wa ‘iqaabihi wa sharri ‘ibaadihi wa min hamazaatish-shayaatieni wa an yahdoeroen

(Ik zoek mijn toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen Zijn Woede, Zijn Bestraffing, Zijn slechte dienaren en tegen de influisteringen van de duivels en dat ze bij mij in de buurt komen)."(15)


•Wanneer je angst hebt voor de djinn door Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren(16)


•Wanneer je voor je kinderen bang bent van de duivels door te zeggen:


أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة


"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammah min koelli Shaytaanin wa haammah wa min koelli ‘aynin laammah

(Ik zoek toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen elke venijnige Shaytaan en tegen elke ziekte en kwaal)."(17)•Tijdens de woede door te zeggen:


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."(18)•Wanneer je bij een ander dan Allah zweert door driemaal te zeggen:


لا إله إلا الله وحده لاشريك له


"Laa ilaaha illal-Lah wahdahoe laa sharieka lah

(Er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten)."En driemaal te zeggen:أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem

(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)".En driemaal links van je te spugen (blazen).(19) Het zweren bij een ander dan Allah behoort tot de grote zonden•Bij het horen van een balkende ezel, want hij heeft een Shaytaan gezien(20)


7) Het reciteren van de Qor-aan:•In je huis, want de Shaytaan vlucht van het huis waarin Soerah al-Baqarah wordt gereciteerd(21)


•Bij het slapengaan door Aayatoel-Koersie (Soerah al-Baqarah 2:255) te reciteren, want dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen, totdat de ochtend aanbreekt(22)


8) Vraag Allah veelvuldig om vergeving.(23)9) Gedenk Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - veelvuldig:•Na het gebed(24)


•In de ochtend en in de avond


•Bij het betreden(25) en verlaten(26) van het huis


•Tijdens het ontwaken uit de slaap(27)


•Bij het eten en drinken, omdat het voedsel van de Shaytaan datgene is waarover de naam van Allah niet is genoemd(28)


•Bij het instappen in de auto of bestijgen van het rijdier(29)


•Wanneer je rijdier struikelt, want als je dan "Bismil-Laah (in de Naam van Allah) zegt, wordt de Shaytaan zo klein als een vlieg(30)

10) Smeek Allah aan(31):•Wanneer je geslachtsgemeenschap hebt met je vrouw door te zeggen:


بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني


"Bismil-Laah Allahoemma djannibnish-Shaytaan wa djannibish-Shaytaana maa razaqtanie (In de Naam van Allah, O Allah, houd mij ver weg van de

Shaytaan en houd de Shaytaan ver weg van wat U mij schenkt)".Wanneer je dit zegt en je voorzien wordt van een kind, zal de Shaytaan hem geen kwaad kunnen doen(32)•Bij het binnengaan van een stad(33)


•Bij het verlaten van de moskee door te zeggen:


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم"Bismil-Laah was-salaatoe was-salaamoe ‘alaa rasoelillaah. Allahoemma innie as-aloeka min fadlik, Allahoemma'simnie minash-Shaytaanir-radjiem

(In de Naam van Allah, en de Salaah en Salaam rusten op de Boodschapper van Allah. O Allah, voorwaar, ik vraag U om Uw gunst. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte Shaytaan)."(34)

Zuiver je hart

Door de nobele Shaykhal-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien- moge Allah hem genadig zijn -

Aangezien Allah in Zijn Boek en Zijn Boodschapper - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in zijn Soennah het rechtmaken van het hart benadrukken, is het voor de mens verplicht om zijn intentie recht te maken en zijn hart recht te maken. Laat hij kijken naar wat in zijn hart aan twijfel zit en deze veranderen in een vaste overtuiging. Hoe?Dat gebeurt door te kijken naar de Tekenen. Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - zegt:إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ


Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor de bezitters van verstand.

[ Soerah Aal ‘Imraan 3:190 ]En Hij zegt:إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ *

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ


Voorwaar, in de hemelen en de aarde zijn zeker Tekenen voor de gelovigen. En in jullie schepping en wat er aan levende wezens (op aarde) rondloopt zijn Tekenen voor een overtuigd volk.

[ Soerah al-Djaathiyah 45:3-4 ]Kijk dus naar de Tekenen van Allah.Wanneer de Shaytaan(1) twijfel in je hart werpt, kijk dan naar de Tekenen van Allah. Kijk naar dit heelal, wie bestuurt dit? Kijk hoe de toestanden veranderen, hoe Allah de dagen onder de mensen afwisselt, zodat je weet dat dit heelal een Alwijze Bestuurder - Almachtig en Majestueus is Hij - heeft.Zuiver je hart van de shirk(2). Hoe zuiver ik mijzelf hiervan?Ik zuiver mijn hart door tegen mijzelf te zeggen: "Voorwaar, de mensen zullen mij niet baten als ik Allah ongehoorzaam ben, noch zullen ze mij redden van de bestraffing. Evenmin zullen zij de beloning voor mij binnenhalen, als ik Allah ongehoorzaam ben."Degene Die de beloning binnenhaalt en de bestraffing afweert is Allah. Als dit het geval is, waarom pleeg je dan shirk aan Allah - de Almachtige en Majesteitelijke? Waarom is je intentie in je aanbidding dat je toenadering zoekt tot de schepping? Daarom, degene die toenadering zoekt tot de schepping met datgene waarmee toenadering wordt gezocht tot Allah; Allah zal afstand van hem nemen en de schepping zal afstand van hem nemen.Dat wil zeggen: zijn zoeken van toenadering tot de schepping met datgene waarmee toenadering wordt gezocht tot Allah zal hem slechts verder verwijderen van Allah en van de schepping. Want wanneer Allah tevreden is met jou, zal Hij de mensen tevreden maken met jou; en wanneer Hij verontwaardigd is over jou, zal Hij de mensen verontwaardigd maken over jou. Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen Zijn Verontwaardiging en Zijn bestraffing.Waar het om gaat, mijn broeder, is dat je altijd je hart dient te herstellen. Reinig je hart te allen tijde, opdat dit gezuiverd wordt.Het zuiveren van het hart is dus een zeer belangrijke zaak. Ik vraag Allah om mijn hart en jullie harten te zuiveren en om ons de zuivere toewijding aan Hem en de opvolging van Zijn Boodschapper te schenken.Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien, hadieth nr. 8 (licht aangepast)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki--------------------------------------------------------------------------------

(1) Voetnoot van de vertaler: Shaytaan (meerv. shayaatien): De Satan, de Duivel.(2) Voetnoot van de vertaler: Shirk: Afgoderij.

De Deuren tot Succes

Shaqieq Ibn Ibraahiem heeft gezegd:‘De deuren van succes zijn gesloten voor de schepping vanwege zes zaken:* Hun bezigheid met de gunsten in plaats van dankbaar te zijn (voor deze gunsten)

* Hun verlangen naar de kennis terwijl zij het verrichten van daden verlaten

* Het haasten om te zondigen en het uitstellen van berouw

* De misleiding van het hebben van rechtschapen metgezellen en hen (toch) niet als voorbeeld nemen

* Het afwenden van het wereldse leven van hen, terwijl zij het (juist) achtervolgen

* Het naderen van het Hiernamaals voor hen, terwijl zij er (juist) van vluchten.'
Bron: Al-Fawaa-id van al-Imaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah, pagina 161

zaterdag 7 november 2009

Tien zaken die het boze oog van de afgunstige tegenhouden

1- Het toevlucht zoeken bij Allah tegen het kwade van de afgunstige.

2- De vrees voor Allah en het waken over Zijn geboden en verboden (Vrij is Hij van elke tekortkoming):

"Waak over (de voorschriften van) Allah, dan zal Hij over jou waken."
(Sahieh at-Tirmidhie: 2/309)

3- Het hebben van geduld met de afgunstige en het vergeven van hem. Men dient hem niet te bestrijden, noch dient men zich te beklagen over hem, noch dient men eraan te denken hem kwaad te doen.

4- Het vertrouwen op Allah. Wie op Allah vertrouwt, Hij zal hem voldoende zijn.

5- Men dient de afgunstige niet te vrezen, noch dient men het hart te vullen met de gedachte aan hem. Dit behoort tot de meest profijtelijke geneesmiddelen.

6- Het zich wenden tot Allah, de zuivere toewijding aan Hem en het zoeken van Zijn Welbehagen (Vrij is Hij van elke tekortkoming).

7- Het tonen van berouw voor de zonden. De zonden zorgen er namelijk voor dat de mens door zijn vijanden wordt overmeesterd:

En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht. Maar Hij vergeeft veel.
[ Soerah ash-Shoera 42:30 ]

8- De liefdadigheid en weldadigheid naar vermogen. Dit heeft een verbazingwekkend effect in het weerhouden van het onheil, het boze oog en het kwaad van de afgunstige.

9- Het doven van het vuur van de afgunstige, de onrechtpleger en de boosdoener door goed voor hem te zijn. Hoe meer hij jou kwaad doet, onrecht aandoet en afgunstig is, des te meer jij goed voor hem en oprecht jegens hem dient te zijn en mededogen met hem dient te hebben. Maar niemand heeft het succes om dit te bereiken dan hij die een geweldig aandeel bezit van het geluk.

10- De pure en zuivere Tawhied (de aanbidding van Allah alleen) voor de Almachtige, de Alwijze; Degene zonder Wiens toestemming niets in staat is om enig nut of enige schade te brengen (Vrij is Hij van elke tekortkoming). Dit omvat al de bovengenoemde zaken en al deze zaken draaien hierom. De Tawhied is namelijk de meest geweldige vesting van Allah. Wie deze binnentreedt, behoort tot hen die veilig zijn.

Dit zijn tien oorzaken voor het tegenhouden van het kwaad van de afgunstige, de bezitter van een boos oog en de tovenaar.

Door: Imam Ibn Qayyim al-Djawziyyah
Bron: Badaa-i' al-Fawaa-id (2/238-245), overgenomen uit al-'Ilaadj bir-Roeqaa van Sa'ied al-Qahtaanie

dinsdag 3 november 2009

Vrees

Vrees (Khauf) is een toestand waarin men verkeert op het moment dat hij verwacht getroffen te worden door iets schadelijks of dat gevaar op vernietiging aanwezig is.

Categorieën van vrees

Vrees kan onderverdeeld worden in vier categorieën:

1. Vrees als zijnde grote Shirk.
Dit is verborgen angst: Het vrezen van een ander dan Allah in zaken waar alleen Allah over gaat.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:


“Vreest hen niet, maar vreest Mij indien jullie (ware) gelovigen zijn.”
(Soerat Aali cImraan: 175)

2. Vrees als zijnde verboden.
Wanneer men een verplichte daad verlaat of een verboden daad begaat, uit vrees voor de mensen.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Vreest daarom niet de mensen maar vreest Mij.”
(Soerat al-Maa’idah: 44)

3. Vrees als zijnde toegestaan.
Dit is natuurlijke vrees, zoals vrees voor een leeuw, voor de vijand enz.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“Toen werd hij bang (moesaa) in de stad en was op zijn hoede.”
(Soerat al-Qassas: 18)

4. Vrees als zijnde een daad van aanbidding.
Dit houdt in: vrees voor Allah alleen, Die geen deelgenoten kent.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

“En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen.”
(Soerat ar-Rahmaan: 46)

Vrees voor Allah

Vrees voor Allah bestaat uit twee categorieën:

1. Prijzenswaardige vrees
Deze vrees weerhoudt je van het plegen van een zonde tegenover Allah en brengt je tot het verrichten van verplichte daden van aanbidding en het verlaten van verboden zaken.

2. Niet prijzenswaardige vrees
Deze vrees leidt ertoe dat de dienaar gaat wanhopen aan de Genade van Allah. Allah zegt:

Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”
(Soerat az-Zoemar: 53)[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Al-Qawl ul-Moefied van Mohammed Wasaabiy, blz. 110. Sharh thalaathat ul-Oesoel van sheich Ibn al-cOethaymien, blz. 56. Hoesoel ul-Ma’moel van sheich cAbd Allah al-Fawzaan, blz. 76.

maandag 2 november 2009

video: surat Nooh

video: Makkah Al Mukarrama

advies: Laat je niet ontmoedigen door de lange weg

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

De weg naar Allah is lang en vergt enige inspanning en inzet. Om daar te komen waar je wilt zijn, moet er werk geleverd worden en dien je op je doel af te gaan. Je kunt niet komen waar je wilt zijn door te blijven klagen over de grote afstand die afgelegd dient te worden zonder iets te ondernemen. De oplossing is dat jij hulp zoekt bij Allah en niet gaat zitten klagen. Je moeten werken, ploeteren en alles doen wat nodig is om je Heer te behagen. Allah zegt:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"En aanbid jouw Heer totdat de dood tot jou komt." (Al-Hidjr: 99)

Ook zegt Allah tegen Zijn boodschapper:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

"Als jij dan klaar bent, span je dan in." (Al-Sharh: 7)
Ibnoe Khatier zegt in zijn uitleg over dit vers: "Als jij klaar bent met het voeren strijd, richt je aandacht op het aanbidden van je Heer."

Dit is de weg naar Allah, beste broeder en zuster, er dient gewerkt te worden. Met slapen en weeklagen kom je er niet. Toen 3Aa'ishah de profeet vrede zij met hem aansprak op zijn veelvoudige aanbidding, terwijl al zijn zonden hem vergeven zijn, zei hij vrede zij met hem: "Zal ik dan niet een dankbare dienaar moeten zijn?"

Dus wij dienen allemaal de weg van gehoorzaamheid in te slaan en deze niet te verlaten. Laat je niet ontmoedigen door de lange weg. Spreek jezelf steeds geduld in. Geduld in het gehoorzamen van Allah, geduld in het verkondigen van de Islaam. Want het zijn slechts de geduldigen die aanspraak maken op het Paradijs. Allah zegt:

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

"Waarlijk, vandaag heb Ik hen beloond wegens hun geduld. Voorzeker, zij zijn de overwinnaars." (Al-Moe'minoen: 111)

Wij kunnen heel veel leren van Noeh (vrede zij met hem) die voor de duur van 950 jaar op zijn volk heeft proberen in te praten. Nooit of te nimmer liet hij zich ontmoedigen door de lange weg die hij moest afleggen. Hij heeft er alles aan gedaan om zijn volk zover te krijgen dat zij in Allah zouden geloven. Noeh zal voor ons een voorbeeld moeten zijn op het gebied van volharding, vasthoudendheid en gaan voor idealen.

Beste broeder en zuster, door onszelfsteeds te herinneren aan de beloning die op ons te wachten staat, door steeds het paradijs en het Welbehagen van Allah te gedenken, kunnen wij de lange afstand die wij moeten afleggen om bij Allah te komen overwinnen, kunnen wij de bitterheid van de beproevingen verdragen en kunnen wij veilig onze bestemming bereiken.


Uitgetypt advies van Aboe Ismaïl
bron:www.mjede.nl