dinsdag 25 januari 2011

verhaal: zand en steenDit verhaal gaat over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een bepaald moment tijdens de reis kregen ze ruzie, en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar schreef echter zonder iets te zeggen in het zand: "VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT".

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte beklemd in de modder en dreigde te verdrinken, maar zijn vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen: "VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN".

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend daarna had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?' De andere vriend antwoordde:

"Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen".

Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren. Men zegt dat er een minuut nodig is om bijzondere mensen te vinden, een uur om hen te waarderen, een dag om van hen te houden, maar daarna een heel leven om hen te vergeten.

Zoek bescherming aangaande vier zaken.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah in zijn du’aa zei:


“O Allaah! Ik zoek Uw bescherming aangaande vier zaken; onprofijtelijke kennis, een hart dat zich niet overgeeft, een ziel die nooit tevreden is en een smeekbede die niet beantwoord zal worden.” ¹¹ Haakim vol. 1 p. 104 overgeleverd door betrouwbare bronnen en bevestigd door Dhahabi

maandag 24 januari 2011

Een gedicht...
Ik heb op de deur van Ar-Rajaa-e (hoop, volle verwachting) geklopt, terwijl de mensen sliepen
En ik klaagde bij mijn Heer over hetgeen mij is getroffen
Ik zei: O mijn hoop in elke rampspoed
Op wie anders kan ik rekenen om het slechte weg te nemen
Ik klaag bij U over zaken, waarover U [zeker] op de hoogte bent
Ik heb geen geduld noch kracht om het te (ver)dragen
Ik heb mijn hand geheft, met nederigheid
O, U! Die het beste is voor wie een hand is geheft.
Laat mij mijn hand niet teleurgesteld terug trekken, mijn Heer
Waarlijk, de zee van Uw vrijgevigheid lest de dorst van elke drinker

طرقت بابَ الرجاء و الناس قد رقدوا
وبتُ أشكو إلى مـولاي مـا أجـدُ
و قلت يـا أملـي فـي كـل نائبـة
ٍومن عليه لكشـفِ الضـر أعتمـدُ
أشكو إليـك أمـوراً أنـت تعرفهـا
مالي على حملها صبـرٌ ولا جلـدُ
و قـد مـددت يـدي بالـذل واقفـة
يـا خيـرَ مـن ُمـدّت إليـه يــدُ
فـلا تردنهـا يــا رب خائـبـة
فبحرُ جودك يروي كـل مـن يـردُ

dinsdag 18 januari 2011

video: "Jij bent een man wiens zonden hem hebben vastgeketend!"

Welzijn wordt verkregen door tien zaken

Imam Al-Safarini schreef:

وفي فروع الإمام ابن مفلح : حدث رجل للإمام أحمد ما قيل : العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل ، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه : العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل

“Een man zei tegen Imam Ahmad: “Welzijn wordt verkregen door tien zaken, en negen daarvan zijn door (fouten van mensen) door de vingers te zien”. Imam Ahmad zei: “Echter, welzijn wordt verkregen door tien zaken en alle tien zijn door (fouten van mensen) door de vingers te zien”.

["Ghidha Al-Albab", 398].

woensdag 12 januari 2011

Zichzelf behandelen door het reciteren...

Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz moge Allah hem genadig zijn

Vraag: Is het voor de Moslim mogelijk om zichzelf te behandelen door middel van het reciteren en het blazen in het water?


Antwoord: Wanneer de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - een ziekte voelde, blies hij voor het slapen gaan

driemaal in zijn handen met
Soerah al-Ikhlaas (112),
Soerah al-Falaq (113) en
Soerah an-Naas (114), en veegde elke keer over dat gedeelte van zijn lichaam waarover hij in staat was om te vegen, beginnend bij zijn hoofd, gezicht en borst,

zoals ‘Aa-ishah - moge Allah tevreden zijn met haar - dat heeft bericht in de authentieke overlevering. En toen hij ziek werd, verrichte Djibriel(1) de roeqya over hem door de volgende woorden driemaal over het water te lezen:

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك

"Bismil-Laahi arqiek, min koelli shay-in yoe-dhiek, min sharri koelli nafsin aw ‘ayni haasidinil-Laahoe yashfiek, bismil-Laahi arqiek

(In de Naam van Allah lees ik over jou. En moge Allah jou genezen van elke zaak die jou kwaad doet, en van het kwaad van elke ziel of elk afgunstig oog. In de Naam van Allah lees ik over jou)."(2)


Deze roeqya is toegestaan en nuttig.

En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - las over het water voor Thaabit ibn Qays - moge Allah tevreden zijn met hem - en gebood dat deze over hem gegoten werd, zoals Aboe Daawoed dat met een goede overleveringsketen heeft overgeleverd in het Boek van de Geneeskunde. Zo zijn er nog andere soorten van roeqya die in zijn tijd - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - plaatsvonden, zoals hij de roeqya verrichtte bij sommige zieken met de volgende woorden:

اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما

"Allahoemma Rabban-naas, adh-hibil-baas, washfi antash-Shaafie, laa shifaa-a illaa shifaa-oek, shifaa-an laa yoeghaadiroe saqama

(O Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg. Genees, U bent de Genezer. Er is geen genezing dan Uw genezing, een genezing die geen ziekte achterlaat)."(3)Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah deel 8, blz. 94

(1) Voetnoot van de vertaler: Djibriel - ‘alayhis-salaam: De Engel Gabriël.
(2) Overgeleverd door Moeslim (2186).
(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie (5675) en Moeslim (2191).

maandag 10 januari 2011

video: Doe wat je wil !!!

video: De laatste preek van 'Omar ibn AbdulAzeez

Een stap naar de moskee

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Beste moslims, in dit korte advies wil ik mezelf en jullie herinneren – en de herinnering baat de gelovigen – aan de gunsten van het gezamenlijke gebed in de moskee.

Het gezamenlijke gebed in de moskee heeft zevenentwintig maal meer verdiensten dan het gebed dat alleen wordt verricht. Dit is een grote en geweldige gunst. Elke voetstap naar de moskee wordt als een verdienste gezien en hiermee stijgt men in rang bij Allah (Geprezen en Verheven zij Hij). En middels iedere voetstap vervalt er een misstap die de dienaar gemaakt heeft. Als hij dan het gebed in de moskee heeft verricht, zullen de engelen gebeden voor hem verrichten door te zeggen: “O Allah, schenk hem genade en o Allah, wees barmhartig met hem.” (Al-Bukhaarie en Muslim)

Zie wat een stap naar de moskee teweeg kan brengen. Wij zijn allen behoeftig naar verdiensten en de vergeving van onze misstappen en zonden. Zo zegt de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Degene die de wassing verricht en de wassing correct heeft verricht, en vervolgens naar het voorgeschreven gebed gaat en het verricht met de imaam; zijn zonden worden hem vergeven.” (Ibnu Khuzaymah en authentiek verklaard door de nobele imaam Al-Albaanie)

En zoals in Sahieh Al-Bukhaarie en Muslim vermeld staat, zegt de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) dat telkens wanneer iemand naar de moskee gaat Allah hem zal voorzien van goede gastvrijheid in het Paradijs. Dan kan men bijvoorbeeld denken aan het eten en allerlei andere genietingen. En zo worden ook degenen die in de donkerte van de nacht naar de moskee lopen, verheugd met volledige licht op de Dag des Oordeels. (Aboe Dawoed en Attirmithie en authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)

Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft ons bevolen om het gezamenlijke gebed bij te wonen. Zo zegt Hij:
وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ
“En buigt tezamen met hen die buigen.” (Al-Baqarah, 43)
Dit wordt gezien als een duidelijk bevel om het gebed gezamenlijke te verrichten en bij te wonen. Het gezamenlijke gebed maakt onderscheid tussen degenen die het bevel van Allah (de Verhevene) serieus nemen en degenen die hoogmoedig zijn om gehoor te geven aan de oproep van Allah. Het gezamenlijke gebed brengt de moslims bij elkaar en maakt hen sterk. Het gezamenlijke gebed onderwijst de onwetende, omdat hij in contact komt met mensen van kennis waardoor hij onderwezen wordt. Het gezamenlijke gebed verhoogt de kans op vrees en vermeerdert de concentratie.

Het vermeerderen van stappen richting de moskee is aanleiding voor de vergeving van de zonden en het stijgen in rang bij Allah. De verstandige gelovige is hij die zich haast om deze grote gunst te behalen en zich bij de rijen voegt. Zelfs de blinde persoon kreeg geen permissie om het gebed thuis te bidden. Wat dan te denken van ons?
Wij ondervinden geen obstakels of moeilijkheden als wij naar de moskee gaan en beschikken over allerlei soorten vervoersmiddelen. Laten we dan trachten deze verplichting na te komen om zo elkaar te steunen in goedheid en godsvrucht.

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die over het gebed waken en de verplichtingen nakomen.

Advies van abou Tariq

woensdag 5 januari 2011

Advies van Imaam Ahmad ibn Hanbal‏

Er werd aan Imaam as-Sunnah wa Qaami'ul Bida', Ahmad ibn Hanbal gevraagd:


'Geef mij een maw'dhihah (een wijze les, een advies)'.
Hij (Moge Allaah soebhaanahu wata'ala Barmhartig over hem zijn) zei:

'Als Allaah (De Verhevene) zorg draagt voor jouw onderhoud, waarom maak jij je dan zorgen?
En als Allaah werkelijk (jou uitgave) zal compenseren, waarom dan gierig zijn?
En als het Paradijs waarheid is, waarom dan uitrusten?
En als het Hellevuur waarheid is, waarom dan zondes verrichten?
En als de ondervraging door Munkar en Nakier waarheid is, waarom dan gezelschap?
En als de Afrekening waarheid is, waarom dan verzamelen?
En als alles gebeurt met al-Qadaa en al-Qadar (voorbeschikking) waarom dan angst?'Vermeld door al-Imaam an-Nawawie in 'Sharh al-Arba'ien an Nawawiyyah (sharh al-hadieth ath-Thaanie)

maandag 3 januari 2011

video: De ware genezing

''Als kennis een gezicht had...''

Ibn Al-Qayyim zei:

لو صُور العلم صورة ؛ لكانت أجمل من الشمس والقمر


“Als kennis een gezicht had, dan zou die mooier zijn geweest dan de shams wal qamar (zon en de maan)”.

["Rawdatul Muhibeen", 301].