dinsdag 29 september 2009

Ware taqwa ''Godsvrees''

Mansur Bin ‘Amaar heeft overgeleverd:

“Ik ging aan het eind van een nacht naar buiten, denkende dat de ochtend al was aangebroken. Toen ik zag dat het nog donker was, ging ik zitten naast een kleine deur (van een huis). Toen ik daar zat hoorde ik de stem van een jongeman die aan het huilen was.

Hij was aan het zeggen:

“Ik zweer op Uw Macht en bij Uw Verhevenheid! Door mijn zonden wou ik niet tegen U ingaan. Toen ik U ongehoorzaamde was ik niet onwetend over Uw straf, noch vroeg ik erom! Ik onderschatte het feit dat U Alziend bent niet. Mijn ziel had mij er slechts heen gelokt, en mijn ellende had mij overmeesterd en ik misleidde mijzelf door te geloven dat U mijn fouten zou bedekken!

Ik heb U ongehoorzaamd uit onwetendheid, en ik ging tegen Uw bevelen in en het was mijn fout. Wie kan mij nu redden van Uw straf? En als Uw koord afgesneden is van mijn hand, aan welke koord kan ik dan vastgrijpen? Wee mij voor de dagen die ik heb doorgebracht in Uw ongehoorzaamheid oh mijn Heer! Hoevaak heb ik wel niet berouw getoond en teruggekeerd naar zondigen! Is de tijd nog niet aangebroken dat ik me voor Mijn Heer schaam?!”

Toen ik zijn woorden hoorde, zei ik tegen mezelf:

“Ik zoek toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte duivel. In de Naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle. “Jullie die geloven! Beschermt jullie zelf en jullie huisgenoten voor een vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn. Hardhandige en strenge engelen zijn ermee belast”. (Qur’an 66:6).

Ik hoorde toen een onduidelijke maar angstige stem, (en omdat ik er niks mee te maken had) stond ik op en vertrok. Toen ik in de ochtend terugkwam, liep ik langs dezelfde huis en mensen waren een dode lichaam naar buiten aan het brengen. Er was een oude vrouw die heen en weer liep, dus ik vroeg aan haar: “Wie is de overleden?” “Ga weg van mij!” antwoordde zij. “Wil je mijn verdriet nu weer vernieuwen?!” Ik zei:

“Ik ben een vreemdeling hier”. Zij zei: “De overledene is mijn zoon. Vorige nacht reciteerde een man – moge Allaah hem niet belonen – een ayah waarin de Hel werd genoemd, en toen mijn zoon dat hoorde, ging hij huilen en beven tot hij uit angst doodging!”

{”Sifatus Safwah”}.

donderdag 24 september 2009

Uitleg van het Vers: ‘En bespioneer elkaar niet’

Door de nobele ShaykhAboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien- moge Allah hem genadig zijn –

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:وَلا تَجَسَّسُوا

‘Wa laa tadjassasoe’

‘En bespioneer elkaar niet’

(Soerah al-Hoedjoeraat: 12)

At-Tadjassoes is het zoeken naar de tekortkomingen van anderen. Hiermee wordt bedoeld dat een persoon kijkt en luistert zodat hij misschien iets slechts hoort over zijn broeder (of zuster), of iets slechts ziet van zijn broeder. Een persoon dient (het zoeken naar) de tekortkomingen van de mensen te vermijden en hij behoort niet te verlangen naar het vinden van een tekortkoming. Om deze reden is door Ibn Mas’oed overgeleverd dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً - أي: شيء مما يوجب ظن السوء - فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر

’Laat niemand van jullie mij iets vertellen over een ander – hiermee bedoelende: iets dat achterdocht veroorzaakt -, want ik hou ervan om jullie te tot jullie te komen met een zuiver hart.’

Een persoon behoort dus niet te bespioneren. Hij dient de mensen juist te beoordelen op wat zij uiterlijk vertonen, zolang er niets is dat het tegenovergestelde van het uiterlijke vertoon bewijst.Deze zin van het Vers wordt ook op een andere manier gelezen: 'Wa laa tahassasoe.' Er is gezegd dat de betekenis hetzelfde is en er is ook gezegd dat ze allebei een verschillende betekenis hebben.- At-Tadjassoes is dan dat een persoon zelf achter de tekortkomingen probeert te komen

- At-Tahassoes is dat hij het te weten komt via een ander. Hij zegt dan bijvoorbeeld tegen de mensen: ‘Wat zeggen jullie over die persoon?’Op deze manier dragen de twee manieren van lezen twee verschillende betekenissen en beide behoren tot hetgeen Allah heeft verboden. At-Tadjassoes is dat hij zelf probeert achter de tekortkomingen van de mensen te komen en at-Tahassoes is dat hij via anderen achter de tekortkomingen van de mensen probeert te komen, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Wat vinden jullie van die persoon?’ of ‘Wat hebben jullie over die persoon gehoord?' Hij zoekt door middel hiervan naar een tekortkoming.Dit is verboden omdat men zich zo bezighoudt met de tekortkomingen van anderen en omdat een persoon zich op deze manier alleen interesseert voor het vinden van de tekortkomingen van anderen. Om deze reden merk je dat degene die hiermee beproefd is (at-Tadjassoes of at-Tahassoes) altijd rusteloos door het leven gaat, bezig is met de tekortkomingen van anderen in plaats van met zichzelf en dat hij zich om zichzelf geen zorgen maakt. Dit zie je vaak terug bij sommige mensen die naar deze of die persoon toe gaan en zeggen: 'Wat zeg jij over deze?' en 'Wat zeg je over die?' Je ziet dan dat hun tijd verspild wordt, zonder nut. Hun tijd wordt zelfs verspild met iets schadelijks(!) Dit is vanwege het feit dat hetgeen zij doen een zonde is tegenover Allah, de Almachtige en Majesteitelijke.Ben jij een toezichthouder van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, dat je zoekt naar de tekortkomingen van Zijn dienaren? De verstandige is degene die zoekt naar zijn eigen tekortkomingen, zodat hij die kan verbeteren. Het is niet degene die zoekt naar de tekortkomingen van anderen zodat hij deze kan verspreiden - en de toevlucht wordt gezocht bij Allah.Om deze reden heeft Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, gezegd:إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'Voorwaar, degenen die ervan houden dat de gruweldaad zich onder degenen die geloven verspreidt, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.'
(Soerah an-Noer: 19)

Dit zijn manieren en een aanwijzing van Allah naar een begunstigde moraal (Achlaaq). Een moraal die bevolen is en een moraal die verboden is.Bron: Liqaa- al-Baab al-Maftoeh 120
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster

dinsdag 22 september 2009

Tien voorbeelden van de Hayaa' (schaamte) van de Salaf

1- Abu Musa al Ash'ari:

Anas bin Maalik heeft gezegd:
“Als Abu Musa ging slapen, dan droeg hij een extra kledingstuk uit angst dat zijn 'awrah te zien zou zijn.”
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 2/399]

2- Ibn 'Abbas:

“Hij trad de badkamer slechts binnen als hij alleen was en dan droeg hij een extra, dik kledingstuk zeggende: “Ik zou me schamen als Allaah mij zonder kleding in de badkamer zou zien”.”
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 3/355]

3- 'Aaishah

“Ik trad de plek waar de Boodschapper van Allaah en mijn vader waren begraven altijd binnen met dunne kleding met de gedachte dat het slechts mijn man en mijn vader zijn. Echter, toen 'Umar werd begraven trad ik die plek nooit binnen zonder dat mijn kleding stevig om mijn lichaam was gewikkeld uit schaamte voor 'Umar.”
[al Haakim's Mustradrak (4/7) en hij heeft het authentiek verklaard]

4- Hisham bin 'Ammar:

Mu'aawiyah bin Aws overlevert:
“Ik zag Hisham bin 'Ammar en wanneer hij op straat liep, keek hij altijd naar de grond en hij hief zijn hoofd nooit naar de hemel uit verlegenheid voor Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke.”
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 11/430]

5- al Humaydi:

“Abu Bakr bin Maymun klopte eens op de deur van al Humaydi en nam aan dat hij toestemming had gekregen om binnen te komen. Dus liep hij naar binnen en zag al Humaydi terwijl zijn dij bloot was. Al Humaydi begon te huilen en zei: “Bij Allaah, jij hebt iets gezien dat niemand heeft gezien sinds ik in de puberteit ben gekomen”.”
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 19/122]

6- Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli:

Abu al 'Abbas al Azhari heeft gezegd:
“Ik hoorde de slaaf van Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli zeggen terwijl hij gewassen werd: “Ik heb hem dertig jaar gediend en ik gaf hem altijd water (als hij zich waste), maar ik heb zijn been nooit gezien terwijl ik zijn bezit was.”
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 12/279]

7- Al Imaam al Bukhari:

Muhammad bin Abi Hatim heeft overgeleverd:
“Een aantal metgezellen zeiden tegen mij: “We bevonden ons in het huis van Muhammad bin Salam toen Muhammad bin Ismaa'eel al Bukhari binnenkwam terwijl hij net terug was gekomen uit Irak. Hij begon ons te vertellen over de beproevingen die de mensen daar doormaakten en hij vertelde ons ook over wat Ahmad bin Hanbal was overkomen. Toen al Imaam al Bukhari weer wegging, zei Muhammad bin Salam tegen de aanwezigen: “Hebben jullie ooit een maagd gezien die zoveel schaamte bezit als deze man?””
[Siyaar A'lam an-Nubalaa', 12/418]

8- Ibn al Qayyim heeft overgeleverd dat sommige van de Salaf het volgende hebben gezegd:
“Als iemand iets in het geheim doet, waarvoor hij zich in het openbaar zou schamen, betekent dit dat hij geen zelfwaardering heeft.”
[Madarij as-Salikin, 2/353]

9- Shams ad-Din al Maqdisi:
“Als mijn been te zien zou zijn als ik alleen was, dan haastte ik me om het te bedekken terwijl ik istighfar deed.”
[Al Mukhtar al Masun min A'lam al Qurun, 1/540]

10- Muhammad bin Ahmad al Ghumari:

“Hij weigerde om in slaap te vallen als er iemand bij was, zeggende: “Ik vrees dat een slechte geur uit mij zal komen terwijl ik slaap.”
[Al Mukhtar al Masun min A'lam al Qurun, 2/758]

maandag 21 september 2009

Wat komt er na Ramadan?

We hebben de maand Ramadan achter ons gelaten, de maand van de Koran, Taqwah (godsvrezendheid), geduld, Djihaad tegen onze eigen begeerten, genade, vergeving en de maand waarin de Poorten van de Hel gesloten zijn. Wij staan nu voor de volgende vragen:

- Hebben wij het doel van taqwah bereikt en zijn wij geslaagd van de Ramadan-school en verlaten wij deze met een diploma van de godsvrezenden?

- Hebben wij onze daden van aanbidding zuiver en alleen voor Allah verricht zodat wij Zijn Genade en Vergeving mogen ontvangen?

- Hebben wij onze begeerten bestreden en overwonnen of zijn we verslagen door onze slechte oude gewoonten en onze blinde imitaties?

Ongetwijfeld zal elke oprechte moslim zichzelf dit soort vragen stellen en zal iedereen dit voor zichzelf met eerlijkheid moeten beantwoorden.

Wat zijn wij wijzer geworden na Ramadan?

Ramadan kan je zien als een school van Imaan en een halte om de spirituele batterijen op te laden zodat men er voor de rest van het jaar weer ‘tegenaan’ kan. Wanneer zal iemand eens een les leren en ten goede veranderen als dit niet gebeurt in de maand Ramadan? De nobele maand Ramadan is een ware school van verandering waarin wij onze daden, gewoonten en manieren die in strijd zijn met de Wetten van Allah, veranderen.

Waarlijk Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij veranderen wat er in hunzelf is. (Soerat ar-Racd: 11)

Als je één van hen bent die waarlijk voordeel hebben verkregen van de maand Ramadan, je taqwah is toegenomen, je hebt gevast op de manier waarop Allah dit van ons verlangt, je hebt gebeden in de nachten van Ramadan, je hebt je eigen Nafs bestreden, prijs jouw Heer dan en wees Hem dankbaar. Vraag Hem om jou standvastig te maken in alle daden van aanbidding tot de dood je komt halen. Wees niet als degene die door het overdag drijven van handel een fortuin heeft verdiend, maar als de avond valt alles wat hij heeft verdiend cent voor cent wegsmijt. Wat zou men zeggen over zo een persoon?!

Dit is ook precies de toestand van een persoon die terugkeert naar het plegen van zonden nadat hij de maand Ramadan heeft doorgebracht met het vasten en het verrichten van andere daden van aanbidding. Nadat hij was begunstigd met het gehoorzamen van Allah en het met Hem communiceren, keerde hij terug naar het verrichten van slechte daden. Hoe verdorven zijn de mensen die Allah slechts kennen tijdens de Ramadan.

Het tekort doen van iemands eigen geloof na de maand Ramadan manifesteert zich op vele manieren, waaronder:

- Mannen die de gezamenlijke verplichte gebeden verlaten, nadat zij de moskeeën vulden tijdens het Tarawieh-gebed. Zij gingen naar de moskeeën voor de aanbevolen gebeden, maar verlaten de gezamenlijke verplichte gebeden!

- Het teruggrijpen naar muziek, entertainment, verboden films. Vrouwen die hun versielselen vertonen, nadat ze deze bedekt hadden, het vrijelijk mixen van de beide geslachten.

Het mag duidelijk zijn dat dit geen dankbaarheid tonen inhoudt voor al de zegeningen en gunsten die je van Allah krijgt. Dit houdt echter ondankbaarheid in en het verwerpen van al deze gunsten. Tevens is dit meteen een indicatie dat iemands vasten niet wordt geaccepteerd. Wij zoeken ons toevlucht hiertegen bij Allah. Degene die namelijk op de juiste manier vast is in een blijde stemming als cIed-oel Fitr (suikerfeest) is aangebroken en hij dankt zijn Heer Die hem in staat stelde zijn vasten af te ronden. Hij blijft vrezen dat Allah zijn vasten wellicht niet zal accepteren, net zoals onze oprechte voorgangers tot zes maanden na Ramadan Allah plachten te vragen om hun vasten en overige goede daden, die zij verrichtten in deze maand, van hen te accepteren.

Tot de tekenen dat iemands vasten en overige goede daden worden geaccepteerd behoort het feit dat iemands gehoorzaamheid aan Allah, de Verhevene is toegenomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: ,,Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen.” (Soerat Ibrahiem: 7)

Als de dienaar zijn Heer werkelijk dankbaar is, dan zul je hem geleid zien worden tot (nog meer) gehoorzaamheid en zal hij afstand nemen van zondigheid. Dankbaarheid is het verlaten van zonden, zoals de eerste moslims zeiden.

En aanbidt jouw Heer, totdat al-Yaqeen (hier: de dood) tot jou komt. (Soerat al-Hidjr: 99)

De moslim moet zich constant in een staat van gehoorzaamheid aan Allah bevinden, standvastig houdend aan Zijn Wetten en onwrikbaar in zijn geloof, zodat hij of zij niet één van hen is die Allah alleen aanbidden in één maand of op één plaats. De gelovige weet daarentegen dat de Heer van Ramadan ook de Heer van de overige maanden is en dat Hij de Heer van alle tijden en plaatsen is. Hij is dus standvastig in het volgen van de Shariecah totdat de dood hem komt halen.

Wees standvastig zoals jou is opgedragen en degene die met jou berouw heeft (is opgedragen) en overtreed niet. (Soerat Hoed: 112)

Aboe cAmrah Soefyaan bin cAbdullah overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah! Doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houdt je hieraan vervolgens vast.” (Moeslim)

- Als het vasten in de maand Ramadan voorbij is, dan is er nog altijd het vrijwillige vasten, zoals het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal, de maandagen en donderdagen, de middelste drie dagen van elke Islamitische maand, de dag van cAashoerah, de dag van cArafat en anderen.

- Als het staan in de nachtgebeden gedurende de maand Ramadan voorbij is, dan zijn er nog altijd de vrijwillige nachtgebeden gedurende het hele jaar.

Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen. En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving. (Soerat adh-Dhaariyaat: 17-18)

- Als het uitgeven in liefdadigheid in de maand Ramadan en de Zakaat-oel Fitr achter de rug is, dan is er nog altijd de verplichte Zakaah en er zijn nog vele andere mogelijkheden tot het geven van liefdadigheid.

- Het lezen van de Koran en erover nadenken is niet alleen iets voor in de maand Ramadan, het is daarentegen voor alle tijden, net zoals het verrichten van goede daden. Verricht dan ook goede daden, broeder of zuster en hoed jezelf voor luiheid. En weet dat het voor ons niet is toegestaan om de verplichte handelingen, zoals de verplichte gezamenlijke gebeden, te verlaten of om ze uit te stellen en kom niet in de buurt van verboden zaken, zoals verboden praat, eten, drank, het kijken of luisteren naar verboden zaken enzovoorts.

Wees ten alle tijden standvastig en oprecht in dit geloof van Allah, omdat je niet weet wanneer je de Engel des Doods zal tegenkomen. Waak ervoor dat hij jou niet komt halen, terwijl je in een staat van zonde verkeert.

O Allah, Degene Die de harten doet omdraaien,

maak onze harten standvastig op Uw geloof.

Wij vragen Allah onze vasten, gebeden en onze overige goede daden te accepteren. En wij vragen Hem om onze gehoorzaamheid na de Ramadan te doen toenemen en om de staat waarin onze Oemmah verkeert te verbeteren. Moge Allah ons eer schenken en mogen wij werkelijk tot onze Heer terugkeren.

zaterdag 19 september 2009

vraag: Het oordeel over het 3ied-gebed

Vraag:

Wat is het oordeel over het cIed-gebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Mijns inziens is het cIed-gebed een Fard cAyn (een verplichting die rust op iedere individu). Het is voor de man dan ook niet toegestaan deze na te laten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hiertoe immers bevolen. Sterker nog, hij heeft zelfs de vrouwen opgedragen aanwezig te zijn bij het cIed-gebed, inclusief de ongetrouwde en menstruerende vrouwen. De menstruerende vrouwen dienen echter niet mee te doen met het gebed, maar wel aanwezig te zijn tijdens de preek. Deze verplichting benadrukt het belang van het cIed-gebed.

Hetgeen wat ik hier heb aangehaald, is ook de meest correcte uitspraak en is tevens de mening van sheich ul-Islaam Ibn Taymiyyah.

Het cIed-gebed kunnen we vergelijken met het vrijdaggebed. Mist men het cIed-gebed, dan kan dit niet meer ingehaald worden. Er bestaat namelijk geen bewijs dat het verplicht is om dit gebed in te halen, noch is er een ander gebed dat in de plaats van het cIed-gebed verricht kan worden. Dit in tegenstelling tot het vrijdaggebed. Wanneer dit gemist wordt, moet het Dhohr-gebed in plaats daarvan verricht worden met de intentie van het Dhohr-gebed, want de tijd van het Dhohr-gebed is dan immers aangebroken.

Mijn advies aan de Islamitische gemeenschap is dat zij Allah moet vrezen en dit gebed, dat het goede en vele smeekgebeden bevat, moet verrichten. Door dit gebed komen de moslims elkaar tegen en dit bevordert de saamhorigheid, de broederschap en de onderlinge liefde. Als de mensen uitgenodigd zouden worden naar een bijeenkomst van spel en vermaak, dan zouden zij zich haastig daarnaar toe snellen. Wat dan te denken van een gebed waarnaar de Profeet (vrede zij met hem) de moslims heeft uitgenodigd?! Een gebed waardoor zij de beloofde beloningen van Allah kunnen verdienen.

Wanneer de vrouwen hun huizen verlaten om naar het cIed-gebed te gaan, dienen zij niet geparfumeerd en opgemaakt de straat op te gaan. Ook mogen zij hun schoonheden niet tonen en zij moeten zoveel mogelijk afstand houden van vreemde mannen. Ook als zij zich in de gebedsplaats bevinden.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) de vrouwen heeft opgedragen om dit gebed bij te wonen, vroegen de vrouwen hem (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah, iemand van ons beschikt niet over een sluier.” Hierop antwoordde de Profeet (vrede zij met hem): “Laat een zuster haar een sluier lenen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)

Deze overlevering bewijst wederom dat het de vrouw slechts toegestaan is haar huis te verlaten, wanneer zij zichzelf met een sluier heeft bedekt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk niet gezegd dat de vrouw, die niet over een sluier beschikte, zomaar onbedekt naar buiten mocht.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 355

woensdag 16 september 2009

Dua tijdens lailatul Qadr

Lailatul Qadr is een hele bijzondere en vooral waardevolle nacht tijdens de maand Ramadan. Allah zegt namelijk over deze nacht: ‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatatul Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.’ Vanwege de grootsheid van deze nacht is het zeer goed om meer te bidden, meer lofprijzingen te verrichten, meer Koran te reciteren en natuurlijk om meer smeekbeden te verrichten. Aisha vroeg daarom aan de Profeet (vrede zij met hem) wat zij moest zeggen als Lailatul Qadr aangebroken was. De Profeet (vrede zij met hem) leerde haar daarop de volgende smeekbede.
Dua in het Arabisch
اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

Betekenis van de dua
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

Uitspraak van de dua
Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboe al-3afwa faa3foe ‘annie.

Extra informatie
Het vers uit de Koran is afkomstig uit soerah Al-Qadr (97:1-3). De overlevering en de daarbijbehorende smeekbede staan vermeld in At-Thirmidhi, Ibn Maajah (3850) en Ahmed (1/419) en is overgeleverd door Aisha.

De Nacht van de Qadr

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Tot de gunsten van deze gemeenschap die zij van Allah heeft gekregen, behoren de dagen van gehoorzaamheid en goede daden. Opdat Hij hen begunstigd met barmhartigheid, vergeving en bevrijding van het Hellevuur. Tot deze dagen behoort ongetwijfeld de maand Ramadaan. En tot de grootste deugden van de maand Ramadaan behoort de Nacht van de Qadr, die door Allah verheven is boven de andere nachten. Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft gezegd:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِالْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِخَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"Waarlijk, Wij hebben hem (de Qur'aan) neergezonden in de Nacht van de Qadr. En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is? De Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en de Roeh (Djibriel) dalen daarin (veelvuldig) neder, met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan het aanbreken van de ochtendschemering." (Soerat al-Qadr)

In dit hoofdstuk bevinden zich vele gunsten met betrekking tot de Nacht van de Qadr:
1. Allah heeft de Qur’aan in deze Nacht geopenbaard, die als leiding geldt voor de mensheid en waarin zich hun geluk bevindt; zowel in het wereldse als in het Hiernamaals.
2. "En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is?" Het feit dat Allah deze vraag stelt, duidt op de achtenswaardigheid van deze Nacht.
3. Deze Nacht is beter dan duizend maanden.
4. De engelen dalen neer in deze Nacht. En zij dalen slechts neer met het goede, zegening en barmhartigheid.
5. In deze Nacht heerst vrede, omdat zij vrij is van vergelding en bestraffing.
6. Allah heeft over haar gunsten een gehele hoofdstuk geopenbaard die tot de Dag der Opstanding gereciteerd wordt.

De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: "Al wie staand (in het gebed) Laylatu-l-Qadr doorbrengt uit (oprecht) geloof en rekenende (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden worden hem vergeven." (Sahieh al-Bukhaarie en Muslim)

De Nacht van de Qadr valt in één van de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadaan. Wij zijn niet door Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) op de hoogte gesteld over de exacte plaatsvinding van deze Nacht. De wijsheid hierachter is dat de dienaren van Allah de goede daden zullen gaan vermeerderen, zoals het verrichten van vrijwillige gebeden en smeekbedes. De Profeet (Allah's gebeden en vrede zij met hem) trok zich in deze laatste tien dagen van de maand Ramadaan terug in de moskee en vermeerderde zijn daden van aanbidding, hopende de Nacht van de Qadr te treffen in deze staat.

Haast je om berouw te tonen en vermeerder het verrichten van goede daden in de laatste dagen van de Ramadaan!

dinsdag 15 september 2009

Het Tarawieh gebed

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Tot hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) gedurende de maand Ramadan heeft voorgeschreven, behoort het Tarawieh gebed. Dit is een gebed dat sterk aanbevolen is gedurende deze gezegende maand. Het verdient de voorkeur om dit gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten.

Dat het Tarawieh gebed sterk aanbevolen is en niet verplicht, blijkt uit een overlevering van cAai’shah. Zij zegt - zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaari en Moeslim - dat de Profeet (vrede zij met hem) gedurende drie nachten het nachtgebed voorging. De derde of de vierde nacht ging de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen niet meer voor in het gebed. De volgende ochtend informeerde hij zijn metgezellen hierover en zei: “Ik heb jullie gezien, maar hetgeen mij tegenhield, was de vrees dat het (Tarawieh-gebed) verplicht voor jullie zou worden gemaakt.”

Dit alles was gedurende de maand Ramadan. Hierop volgend zijn de metgezellen deze daad blijven verrichten en heeft de moslimgemeenschap het omarmd. In een andere overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Zeker, hij die het nachtgebed (Tarawieh) samen met de imam verricht, totdat hij (de imam klaar is en) vertrekt, voor hem wordt er opgeschreven dat hij de gehele nacht in Qiyaam (vrijwillig nachtgebed) heeft doorgebracht.”

Over al-Qiyaam heeft de Profeet (vrede zij met hem) ook gezegd: “Wie Qiyaam (het vrijwilige nachtgebed) verricht in de Ramadan uit geloof (voor Allah) en rekenende (op de beloning van Allah) zullen zijn voorgaande zonden vergeven worden vergeven.”
(al-Boekhaari)

Het Tarawieh gebed is dus een vaststaande Soennah en het is sterk aanbevolen om deze in zijn geheel met de imam te voltrekken.

Over het aantal gebedseenheden is echter niets terug te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en hier is dus ruimte voor interpretatie. Zo zegt Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah: “Het is toegestaan om twintig gebedseenheden te verrichten, zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Ahmad en Shaficie, of zesendertig gebedseenheden zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Maalik. Daarnaast kan hij zich ook beperken tot elf of drieëntwintig gebedseenheden. Dit alles is correct.

Nadat cOmar dit gebed deed herleven, na de dood van de Profeet (vrede zij met hem), heeft hij dit verricht met twintig gebedseenheden. Daarnaast waren er andere metgezellen die meer of minder gebedseenheden hebben verricht. Er is dus geen bewijs terug te vinden dat over een minimum of maximum aantal spreekt. Zo zijn er vele imams, die voorop gaan in het gebed, en dit gebed vervolgens vliegensvlug verrichten en hierin niet tot rust komen. Dit terwijl het tot rust komen één van de fundamenten van het gebed is. Waar het dus om draait is dat je er tijdens het gebed met je hart bij bent. En dit gebeurt niet wanneer jij je haast in het gebed. Zo kan men beter tien gebedseenheden verrichten en dit perfectioneren dan dat hij twintig gebedseenheden verricht en dit afraffelt. Zo heeft Allah degenen die de Koran reciteren - zonder de betekenis ervan te kennen - berispt, zeggende:

“En er zijn ongeletterde onder hen die het schrift niet kennen.”
(Soerat al-Baqarah: 78)

Oftewel zij reciteren het schrift zonder de betekenissen ervan te kennen. De Koran is immers nedergezonden om zijn betekenissen te begrijpen en ernaar te handelen en niet slechts om gereciteerd te worden.”

Er zijn veel gebedsvoorgangers die het Tarawieh gebed niet op de voorgeschreven wijze verrichten door de Koran heel vlug te reciteren en niet tot rust te komen in het gebed. Het tot rust komen behoort echter tot de fundamenten van het gebed. Men dient dus Allah te vrezen en zijn gebed te perfectioneren en niet zichzelf en degenen die achter hem bidden af te houden van de correcte wijze van het gebed.

Moge Allah ons alle succes doen schenken.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

dinsdag 1 september 2009

Een vrijdagspreek over Ramadaan...

Door de nobele Shaykhal-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien- moge Allah hem genadig zijn -

In de naam van Allah, de Erbarmer, de BarmhartigeAlle Lof komt toe aan Allah; vele, goede en gezegende lof. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah alleen, Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is, moge vele salaah en salaam van Allah op hem rusten, en op zijn familieleden, Metgezellen en degenen die hen volgen op de beste manier, tot aan de Dag des Oordeels.Vervolgens dit:O jullie mensen, voorwaar, een edele maand en geweldige tijd van het jaar is tot jullie gekomen. Hierin heeft deze gemeenschap vijf zaken gekregen die geen gemeenschap vóór haar werd gegeven:1. De geur die uit de mond van de vastende komt is lekkerder bij Allah dan de geur van muskus. Onder de geur die uit de mond van de vastende komt, wordt de slechte geur verstaan die vanuit de maag komt als hier geen voedsel in zit. Deze geur is beter bij Allah dan de geur van muskus.

2. De Engelen vragen vergeving voor hen totdat zij het vasten verbreken.

3. Allah versiert elke dag Zijn Paradijs, waarbij Hij zegt:يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك


‘Bijna zullen Mijn rechtschapen dienaren verlost zijn van de lasten en moeilijkheden, en naar jou toekomen.'4. De grootste duivels worden vastgeketend tijdens deze maand, waardoor zij niet kunnen doen wat zij gewoon waren te doen tijdens andere maanden.

5. Allah vergeeft hen tijdens de laatste nacht van deze maand.Voorwaar, het is de maand Ramadaan, en degene die deze vast met geloof en hoop, Allah zal al zijn voorgaande zondes vergeven. En degene die tijdens de nachten van deze maand bidt(1), met geloof en hoop, Allah zal zijn voorgaande zondes vergeven. De deuren van het Paradijs worden tijdens deze maand geopend, en de deuren van het Hellevuur worden gesloten. Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat Aboe Hoerayrah - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd, dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd: ‘Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, heeft gezegd:كل عمل بن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به


‘Elke daad van het kind van Adam is voor hem, behalve het vasten, want dit is voor Mij, en Ik hier geef een beloning voor.'والصوم جنة يعني وقاية من الإثم والنار فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه


‘En het vasten is een schild, - d.w.z. een bescherming tegen zondes en het Hellevuur - als één van jullie dus vast, dan dient hij zich niet slecht te gedragen of te schreeuwen. Als iemand hem vervolgens uitscheldt of bevecht, dan dient hij te zeggen: 'Ik ben vastende'. Voor de vastende zijn er twee momenten van vreugde. Een moment van vreugde als hij zijn vasten verbreekt en een moment van vreugde als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die uit de mond van een vastende komt is lekkerder bij Allah dan de geur van muskus.'De vreugde bij het verbreken van het vasten is vanwege twee gunsten. De eerste is de gunst van het vasten, die Allah hem heeft geschonken. Vele mensen zijn hier namelijk van afgedwaald. De tweede is de gunst die Allah hem heeft geschonken door hem toe te staan te eten, te drinken, geslachtsgemeenschap te hebben en andere zaken te doen die verboden waren tijdens het vasten.De vreugde die hij voelt bij het ontmoeten van zijn Heer komt vanwege de eeuwige genieting die hij bij Hem zal aantreffen in het Huis van de Vrede. In Sahieh al-Boekhaarie staat vermeld dat de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم


‘Er bevindt zich in het Paradijs een deur die ar-Rayyaan wordt genoemd. De vastenden zullen hierdoor naar binnen gaan, en niemand anders dan hen zal hierdoor naar binnen gaan. Als zij binnen zijn, zal de deur gesloten worden, en voor geen ander dan hen geopend worden.'O Allah, wij vragen U om ons te laten behoren tot degenen die hierdoor naar binnen zullen gaan, o Allah, laat ons behoren tot degenen die hierdoor naar binnen zullen gaan, o Allah, laat ons behoren tot degenen die hierdoor naar binnen zullen gaan.De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft ook gezegd:ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين


‘De smeekbede van drie personen wordt niet verworpen: de vastende, totdat hij zijn vasten verbreekt, de rechtvaardige leider, en de smeekbede van iemand die onrecht wordt aangedaan wordt door Allah tot boven de wolken geheven, waarna de deuren van de hemel ervoor geopend worden. De Heer zal dan zeggen: ‘Bij mijn Almacht, Ik zal jou helpen, al is het na een tijd.'O dienaren van Allah, maak gebruik van de maand Ramadaan door veel aanbidding en gebed te verrichten, door veel te lezen, door goed te zijn tegenover de schepping d.m.v. geld, door jouw lichaam ten dienste te stellen en door hen te vergeven. Allah houdt namelijk van degenen die goed doen, en Hij vergeeft degenen die vergeven.Probeer tijdens deze maand zoveel mogelijk te verrichten van de volgende vier zaken; met twee van deze zaken stellen jullie jullie Heer tevreden, en jullie zijn niet behoefteloos aan de andere twee:- De twee zaken waarmee jullie jullie Heer tevreden stellen zijn: de getuigenis dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en het vragen van vergeving.- De twee zaken waar jullie niet behoefteloos aan zijn, zijn: het vragen van Allah om het Paradijs, en het zoeken van toevlucht bij Hem van het Hellevuur.O dienaren van Allah, bescherm jullie vasten van de zaken die het ongeldig of minder waard maken. Bescherm het van nutteloos gepraat, slecht gedrag en valse uitspraken; elke verboden uitspraak, en valse handelingen; elke verboden handeling. Degene die valse uitspraken, het handelen hiernaar, en onwetendheid niet laat, Allah heeft het niet nodig dat deze persoon zijn eten en drinken laat. Degene die zijn vasten niet beschermt van hetgeen Allah heeft verboden, die loopt het gevaar dat zijn vasten hem alleen honger en dorst oplevert. Blijf weg van leugens, onzedelijkheid en bedrog. Blijf weg van het roddelen en het opstoken door roddels door te vertellen. Blijf weg van verboden gezang en verboden vermaak, het handelen en het luisteren hiernaar. Dit zijn namelijk allemaal zaken die het vasten minder waard maken.Verricht hetgeen Allah jullie heeft verplicht aan gebeden, op tijd en met de gemeenschap, geef advies aan de gelovigen, gebied het goede en verbied het slechte. De wijsheid achter het vasten is namelijk Godsvrees. Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, zegt:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ


‘O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook degenen vóór jullie was voorgeschreven, opdat jullie Godsvrees zullen verkrijgen.'
(Soerah al-Baqarah 2:183)Wees ijverig, o Moslims, in het lezen van de Qor-aan, want het zijn de Woorden van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke. Het is een eer voor jullie om deze te lezen, en jullie worden ervoor beloond. Als jullie ernaar handelen, zullen jullie een goed leven hebben, en het is de beste herdenking. Jullie ontvangen voor elke gelezen letter tien beloningen. Als jullie langs een prostratievers (Aayatoes-Sadjdah)(2) komen, verricht dan soedjoed tijdens elk uur van de nacht of dag. Zeg ‘Allahoe Akbar' (Allah is de Grootste) voordat jullie in soedjoed gaan, zeg tijdens de soedjoed: ‘Soebhaana Rabbiyal-A'laa' (Vrij van elke tekortkoming is mijn Heer, de Meest Verhevene) en verricht elke smeekbede die jullie wensen. Als het jullie gemakkelijk is gemaakt om kennis te hebben over hetgeen hiervoor is overgeleverd, verricht die smeekbedes dan en zo niet, verricht dan elke geschikte smeekbede. Sta vervolgens op uit deze soedjoed zonder Allahoe Akbar of As-Salaamoe ‘alaykoem te zeggen, tenzij jullie deze soedjoed tijdens het gebed verrichten. Als dit tijdens het gebed gebeurt, dan moet men wel Allahoe Akbar zeggen bij het verrichten van de soedjoed en bij het opkomen hieruit.O jullie Moslims, doe jullie best om het Boek van Allah te reciteren en luister naar de Uitspraak van Allah, de Almachtig en Majesteitelijke:الر* كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
‘Alif Laam Raa. (Dit is) een Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, opdat jij de mensen, met het verlof van hun Heer, uit de duisternissen naar het licht zult leiden, naar het pad van de Almachtige, de Geprezene. Allah, aan Wie al hetgeen zich in de hemelen en op aarde bevindt, toebehoort. En wee de ongelovigen van een zware bestraffing.'
(Soerah Ibraahiem 14:1-2)

O Allah, schenk ons het succes om gebruik te maken van de tijd door goede daden te verrichten, o Allah, bescherm ons van slechte daden, o Allah, sta ons bij om hetgeen te verrichten waar U van houdt en wat U tevreden stelt, o Heer der Werelden. O Allah, realiseer voor ons hetgeen waar wij in hopen van het goede, in het wereldse leven en in het Hiernamaals. O Allah, laat onze harten niet afdwalen nadat U ons heeft geleid, en schenk ons Uw Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. Alle Lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden, en ik vraag Allah om Zijn salaah en salaam te laten rusten op onze Profeet Mohammad, en op al zijn familieleden en Metgezellen.Bron: Een vrijdagspreek van de Shaykh, genaamd: ‘Ta'dhiem Shahr Ramadaan bis-Siyaam fieh, wal-ikthaar min at-Taa'aat wa-djtinaab al-Mahdhoeraat'

Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster
--------------------------------------------------------------------------------


(1) Voetnoot van de vertaalster: Hiermee wordt het Taraawieh-gebed bedoeld (zie Sharh an-Nawawie ‘alaa Moeslim).


(2) Voetnoot van de vertaalster: In de Qor-aan staan verschillende prostratieverzen. Het is aanbevolen om na het lezen van deze Verzen soedjoed te verrichten. Dit wordt meestal aangegeven door een soort klein moskeetje aan het einde van het Vers, en het woordje ‘Sadjdah' in de kantlijn.

video: 'Reis van de Dood!!!'

De gunsten van het vasten in de maand Ramadaan en het bidden tijdens haar nachten

De gunsten van het vasten in de maand Ramadaan en het bidden tijdens haar nachten
- en een verduidelijking van belangrijke regels waar sommige mensen onbekend mee zijn -Door de nobele Shaykhal-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz- moge Allah hem genadig zijn -

Van 'Abdoel-'Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, voor degene die dit ziet van de Moslims, moge Allah mij en hen op de weg leiden van de mensen van het geloof, en moge Hij mij en hen begrip van de Soennah en de Qor-aan schenken. Aamien (O Allah, verhoor onze aanroeping).Vrede zij met jullie en de barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen, vervolgens dit:Dit is een beknopt advies met betrekking tot het vasten van de maand Ramadaan, het bidden tijdens haar nachten, de gunsten van het wedijveren in goede daden tijdens deze maand en een verduidelijking van belangrijke regels waar sommige mensen wellicht onbekend mee zijn.Het is authentiek overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gewoon was zijn Metgezellen het goede nieuws te verkondigen over de komst van de maand Ramadaan. Hij - 'alayhis-salaatoe was-salaam - vertelde hen ook dat het een maand is waarin de deuren van de barmhartigheid en de deuren van het Paradijs geopend worden. Een maand waarin de deuren van het Hellevuur gesloten worden en waarin de duivels vastgeketend worden. Hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam, heeft gezegd:إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب ، وصفدت الشياطين ، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة


'Tijdens de eerste nacht van Ramadaan worden de deuren van het Paradijs geopend en geen enkele van haar deuren wordt gesloten, de deuren van het Hellevuur worden gesloten en geen enkele van haar deuren wordt geopend, de duivels worden vastgeketend en iemand roept: 'O jij die het goede wenst, kom dichterbij, en o jij die het slechte wenst, blijf weg' en Allah laat mensen vrij uit het Vuur, en dit gebeurt elke nacht.'(1)En hij - 'alayhis-salaatoe was-salaam - heeft gezegd:جاءكم شهر رمضان ، شهر بركة ، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ، ينظر الله على تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله


'De maand Ramadaan is tot jullie gekomen, de maand van de zegeningen, Allah zal jullie overstelpen door de barmhartigheid neer te zenden en Hij zal de zondes vergeven en de smeekbede verhoren. Allah zal kijken naar jullie wedijveren tijdens deze maand, en dan zal Hij over jullie opscheppen bij Zijn Engelen. Laat Allah daarom het goede van jullie zelf zien, want de ongelukkige is diegene die tijdens deze maand ontzegd wordt van de Barmhartigheid van Allah.'(2)En hij - 'alayhis-salaatoe was-salaam - heeft gezegd:من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه


'Degene die Ramadaan vast met geloof en hoop (op de beloning van Allah), van hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden. En degene die tijdens de nachten van Ramadaan bidt(3), met geloof en hoop, van hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden. En degene die tijdens de nacht van de lotsbeschikking (Laylatoel-Qadr) bidt, met geloof en hoop, van hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden.'(4)En hij - 'alayhis-salaatoe was-salaam - heeft gezegd:يقول الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ، للصائم فرحتان فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك


'Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, zegt: Elke daad van het kind van Adam is voor hem; een goede daad wordt tienmaal vermenigvuldigd tot aan een verdubbeling van 700. Behalve het vasten, want dit is voor Mij, en Ik hier geef een beloning voor. Hij heeft zijn verlangens, voedsel en drinken omwille van Mij gelaten. Voor de vastende zijn er twee momenten van vreugde. Een moment van vreugde als hij zijn vasten verbreekt en een moment van vreugde als hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur die uit de mond van een vastende komt is lekkerder bij Allah dan de geur van muskus.'(5)En er zijn vele andere overleveringen over de gunsten van het vasten tijdens de maand Ramadan, het bidden tijdens haar nachten en de gunsten ten aanzien van het soort vasten.De gelovige dient daarom deze kans te grijpen dat Allah hem heeft begunstigd met het bereiken van de maand Ramadaan door zich te haasten naar het verrichten van daden van gehoorzaamheid en op te passen voor zondes. Hij dient zijn best te doen om datgene wat Allah voor hem verplicht heeft gesteld te verrichten, in het bijzonder de vijf gebeden, want dit is de pilaar van de Islaam en het is de grootste verplichting na de twee getuigenissen (dat Allah de Enige is Die het verdient aanbeden te worden en dat Mohammad Zijn Boodschapper is). Het is dus een verplichting voor elke mannelijke en vrouwelijke Moslim om over dit gebed te waken en het te verrichten op de juiste tijden, met ootmoed en sereniteit.Eén van de belangrijkste verplichtingen van dit gebed m.b.t. de mannen, is dat zij dit gezamenlijk verrichten in de huizen van Allah, waarover Allah heeft bevolen dat deze verheven worden en dat Zijn Naam erin wordt herdacht, zoals Hij, de Almachtige en Majesteitelijke, heeft gezegd:وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ


'En onderhoud het gebed, en geef de Zakaat en buig neer met de neerbuigenden.'

(Soerah al-Baqarah: 43)En de Verhevene heeft gezegd:حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ


'Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed en sta voor Allah in gehoorzaamheid.'

(Soerah al-Baqarah: 238)En Hij, de Almachtige en Majesteitelijke, heeft gezegd:قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ..


'Geslaagd zijn de gelovigen * Degenen die hun gebed in ootmoed verrichten...'

(Soerah al-Moe-minoen: 1, 2)Totdat Hij, de Almachtige en Majesteitelijke zei:وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


'En degenen die over hun gebeden waken * Voorwaar, dat zijn de erfgenamen * Degenen die al-Firdaws (het Paradijs) zullen erven, zij zullen daar eeuwig in verblijven.'

(Soerah al-Moe-minoen: 9-11)En de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر


'Het verbond tussen ons en hen is het gebed. Degene die het daarom laat, heeft ongeloof begaan.'(6)En de belangrijkste verplichting na het gebed, is het geven van de Zakaat(7) zoals Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, heeft gezegd:وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ


'En hen werd niets anders bevolen dan Allah te aanbidden, niets anders dan Hem te aanbidden, het gebed te onderhouden en de Zakaat te geven, en dat is de juiste religie.'

(Soerah al-Bayyinah: 5)En de Verhevene heeft gezegd:وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ


'En onderhoud het gebed, geef de Zakaat en gehoorzaam de Boodschapper opdat jullie barmhartigheid zullen ontvangen.'

(Soerah an-Noer: 56)Het geweldige boek van Allah en de Soennah van zijn edele Boodschapper tonen aan dat degene die de Zakaat over zijn bezit niet geeft, op de Dag der Opstanding bestraft zal worden.De belangrijkste zaak na het gebed en de Zakaat is het vasten van de maand Ramadaan en dit is één van de vijf zuilen van de Islaam die genoemd worden in de uitspraak van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت


'De Islaam is gebouwd op vijf: de getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammad de boodschapper van Allah is, het onderhouden van het gebed, het geven van de zakaat, het vasten van de maand Ramadaan en het verrichten van de bedevaart naar het Huis.'(8)Het is voor de Moslim verplicht om zijn vasten en nachtgebed te beschermen tegen de uitspraken en daden die Allah heeft verboden. De reden hiervoor is dat de bedoeling van het vasten gehoorzaamheid aan Allah (vrij is Hij van elke tekortkoming) is, het respecteren van zijn verboden, het strijden tégen de verlangens van de ziel en vóór het gehoorzamen van de Meester van deze ziel en het gewend laten raken van de ziel aan het hebben van geduld om de verboden van Allah te vermijden. Het doel van het vasten is niet slechts het laten van voedsel en drinken en alle andere zaken die het vasten verbreken. Daarom is er authentiek overgeleverd dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:الصيام جُنَّة فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم


'Het vasten is een schild, als één van jullie dus vast, dan dient hij zich niet slecht te gedragen of te schreeuwen. Als iemand hem vervolgens uitscheldt of bevecht, dan dient hij te zeggen: 'Ik ben vastende'.'(9)Het is ook authentiek overgeleverd dat hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه


'Degene die valse praat, slecht handelen en onwetendheid(10) niet laat, Allah heeft het niet nodig dat deze persoon zijn voedsel en drinken laat.'(11)Door middel van deze en andere teksten leert men dat het een verplichting is voor de vastende om op te passen voor al hetgeen Allah hem heeft verboden en om te waken over al hetgeen Allah hem heeft verplicht. Hierdoor wordt voor hem gehoopt op vergeving, bevrijding van het Vuur en acceptatie van het vasten en bidden tijdens de nacht.En er zijn bepaalde zaken waar sommige mensen wellicht onbekend mee zijn, o.a.:- Het is voor de Moslim verplicht om te vasten uit geloof en hoop, niet omdat hij gezien of gehoord wil worden door de mensen, niet door blindelings te imiteren en ook niet door de mensen van zijn land te volgen. Het is echter verplicht voor hem dat hij ervoor zorgt dat hetgeen hem ertoe aanzet te vasten, zijn geloof is in het feit dat Allah hem dit heeft verplicht, en de hoop op de beloning bij zijn Heer hiervoor. Dit geldt ook voor het bidden tijdens de nachten van Ramadaan. Ook dit dient de moslim te doen vanwege hoop en geloof en niet vanwege een andere reden. Om deze reden heeft de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd:من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه


'Degene die Ramadaan vast met geloof en hoop (op de beloning van Allah), voor hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden. En degene die tijdens de nachten van Ramadaan bidt, met geloof en hoop, voor hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden. En degene die tijdens de nacht van de lotsbeschikking (Laylatoel-Qadr) bidt, met geloof en hoop, voor hem zullen zijn voorgaande zondes vergeven worden.'(12)


Zaken waarvan sommige mensen de regelgeving niet kennen:- Als de vastende een wond of neusbloeding oploopt, of overgeeft, of als er onopzettelijk water of benzine zijn keel binnendringen, dan verbreken al deze zaken zijn vasten niet. Degene die echter opzettelijk overgeeft, heeft zijn vasten wel verpest, vanwege de uitspraak van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء


'Degene die onopzettelijk overgeeft hoeft niets in te halen en degene die opzettelijk overgeeft, hij dient dit in te halen.'(13)- Als de vastende zich pas na het aanbreken van Fadjr (dageraad) wast van de onreinheid na geslachtsgemeenschap of de onreinheid na menstruatie of postnatale bloeding (als de vrouw vóór Fadjr al heeft gezien dat zij rein was), dan dient deze persoon te vasten. Het is niet erg om de wassing uit te stellen tot na het aanbreken van Fadjr, maar zij dient dit niet uit te stellen totdat de zon opkomt. Het is verplicht voor haar om zich te wassen en het Fadjr-gebed te bidden voordat de zon opkomt. Dit geldt ook voor degene die onrein is vanwege geslachtsgemeenschap. Ook deze persoon dient het wassen niet uit te stellen tot na zonsopkomst, maar hij dient zich te wassen en het fadjr-gebed te verrichten vóór zonsopkomst. De man dient zich hier ook mee te haasten, zodat hij het Fadjr-gebed met de gemeenschap (in de moskee) kan bidden.Zaken die het vasten niet verbreken:- Het afnemen van bloed

- Het prikken met een naald, uitgezonderd het prikken dat gedaan wordt om mee te voeden. Het beste is echter om dit uit te stellen tot de avond als dit mogelijk is, vanwege de uitspraak van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:دع ما يريبك إلى ما لا يريبك


'Laat datgene waar je twijfel over hebt, voor datgene waar je geen twijfel over hebt.'(14)En zijn uitspraak - 'alayhis-salaatoe was-salaam:من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه


'Degene die twijfelachtige zaken laat, heeft zijn religie en eer veiliggesteld.'(15)Zaken waarvan sommige mensen de regelgeving wel kennen:- Het niet tot rust komen in het verplichte of vrijwillige gebed. De authentieke overleveringen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - tonen aan dat het tot rust komen één van de zuilen van het gebed is, waardoor het gebed ongeldig is als dit ontbreekt. Hieronder wordt ootmoed in het gebed verstaan en het niet haasten, zodat elk gewricht terugkomt op zijn plek. Vele mensen bidden tijdens Ramadaan ook het nachtgebed (at-Taraawieh) zonder het verstand erbij te gebruiken en zonder tot rust te komen, maar door er pikkend (als een vogel) doorheen te gaan. Dit gebed, op deze manier, is niet geldig en degene die het op deze manier verricht is zondig en wordt niet beloond.Andere zaken waarvan sommige mensen de regelgeving niet kennen:- Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om minder dan 20 rak'ah te bidden als nachtgebed (at-Taraawieh) en anderen denken dat het niet toegestaan is om meer dan 11 rak'ah of 13 rak'ah te bidden. Al deze veronderstellingen zijn niet op hun plaats, dit is echter een fout die tegenstrijdig is met de bewijzen.De authentieke overleveringen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tonen aan dat het nachtgebed geen bepaald aantal kent, waarvan het overschrijden niet is toegestaan. Het is juist authentiek overgeleverd dat de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gewend was 11 rak'ah tijdens de nacht te bidden, en soms 13 rak'ah en soms minder, tijdens Ramadaan en buiten Ramadaan.En toen hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam - werd gevraagd naar het nachtgebed, zei hij:مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى


'Twee, twee. Als iemand van jullie vervolgens het aanbreken van de ochtend vreest, dan dient hij één rak'ah te bidden, welke zijn gebed oneven maakt.'(16)De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft geen beperkt aantal raka'aat genoemd, niet voor Ramadaan en ook niet voor buiten Ramadaan. Dit is ook de reden dat de Metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn, in de tijd van 'Oemar, moge Allah tevreden met hem zijn, soms 23 rak'ah baden en soms 11. Al deze aantallen zijn authentiek overgeleverd van 'Oemar en de Metgezellen in zijn tijd, moge Allah tevreden met hen zijn. Sommige van de Voorgangers waren gewoon 36 rak'ah te bidden tijdens Ramadaan en dit vervolgens oneven te maken door 3 rak'ah toe te voegen, en sommigen baden 41 rak'ah. Dit is allemaal genoemd door Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah, moge Allah hem genadig zijn en door andere mensen van de kennis. Hij, moge Allah hem genadig zijn, heeft ook gezegd dat de keuze hierin ruim is en dat het het beste is voor degene die zijn recitatie, roekoe'(17) en soedjoed lang maakt, om het aantal (raka'aat) klein te houden en voor degene die zijn recitatie, roekoe' en soedjoed kort houdt, om het aantal te vermeerderen. Dit is de betekenis van zijn woorden, moge Allah hem genadig zijn.Degene die de Soennah van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - overpeinst, zal zien dat het beste aantal van al deze aantallen, 11 of 13 is, tijdens Ramadaan en buiten Ramadaan. Dit komt omdat dit de aantallen zijn die de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - meestal aanhield, en omdat dit makkelijker is voor de biddenden, en ook beter wat de ootmoed en het tot rust komen betreft. Het is verder niet erg of afkeurenswaardig om meer dan dit aantal te bidden, zoals eerder is vermeld.- Het beste voor degene die met de imaam bidt tijdens de nachten van Ramadaan, is om pas weg te gaan als de imaam weggaat (dus niet eerder), vanwege de uitspraak van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة


'Als een persoon samen met de imaam het nachtgebed bidt totdat hij (d.w.z. de imaam) weggaat, dan zal Allah voor hem de beloning van het bidden van de hele nacht opschrijven.'(18)Het is voorgeschreven voor alle Moslims om tijdens deze edele maand hun best te doen in elke soort aanbidding. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken zijn:

- Het vrijwillige gebed

- Het lezen van de Qor-aan en overpeinzen hiervan en nadenken hierover

- Het vermeerderen van tasbieh (het zeggen van Soebhaan Allah), tahliel (het zeggen van Laa ilaaha illa llaah), tahmied (het zeggen van Alhamdoe Lillaah), takbier (het zeggen van Allahoe Akbar), het vragen van vergeving, en de voorgeschreven smeekbedes

- Het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte

- Het uitnodigen naar Allah, de Almachtige en Majesteitelijke

- Het bijstaan van de armen en behoeftigen

- Het zo goed mogelijk de ouders proberen te gehoorzamen

- Het bezoeken van de familieleden

- Het eren van de buur

- Het bezoeken van de zieke

en andere goede zaken, vanwege de uitspraak van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً ، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله


‘Allah zal kijken naar jullie wedijveren tijdens deze maand, en dan zal Hij over jullie opscheppen bij Zijn Engelen. Laat Allah daarom het goede van jullie zelf zien, want de ongelukkige is diegene die tijdens deze maand ontzegd wordt van de Barmhartigheid van Allah.'(19)En omdat er is overgeleverd dat hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd:من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه


'Degene die tijdens deze maand toenadering tot Allah zoekt door een goede daad te verrichten, is als degene die een verplichting nakomt buiten deze maand, en degene die tijdens deze maand een verplichting nakomt, is als degene die zeventig verplichtingen nakomt buiten deze maand.'(20)En vanwege zijn - sallallahoe 'alayhi wa sallam - uitspraak in de authentieke overlevering:عمرة في رمضان تعدل حجة . أو قال : حجة معي


'Een 'oemrah (kleine bedevaart) in Ramadaan staat gelijk aan een bedevaart', of hij zei: 'een bedevaart met mij.'(21)Er zijn vele overleveringen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en van de Metgezellen die aantonen dat ze gewoon waren te wedijveren in verschillende goede daden tijdens deze maand.Allah is Degene Die gevraagd wordt om ons en de rest van de Moslims te leiden naar datgene waar Zijn tevredenheid mee bereikt wordt, en dat Hij ons vasten en nachtgebed accepteert, onze zaken rechtzet, ons redt van beproevingen die doen afdwalen, en wij vragen Hem, vrij is Hij van elke tekortkoming, om de leiders van de Moslims rechtschapen te maken en om hun woord te verenigen op de waarheid. Voorwaar, Hij is Degene Die hier macht over heeft, en Hij is hiertoe in staat. En vrede zij met jullie en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen.Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah Deel 15
Vertaald vanuit het Arabisch door: Een zuster
--------------------------------------------------------------------------------


(1) Overgeleverd door at-Tirmidhie (682) en Ibn Maadjah (1642).(2) Al-Haythamie schreef hem in "Madjma' az-Zawaa-id" (3:142) toe aan at-Tabaraanie in "al-Kabier".(3) Voetnoot van de vertaalster: D.w.z. het Taraawieh-gebed (zie Sharh an-Nawawie 'alaa Moeslim).(4) Overgeleverd door al-Boekhaarie (2014) en Moeslim (760).(5) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1904) en Moeslim (1151).(6) Overgeleverd door al-Imaam Ahmad (22428), at-Tirmidhie (2621) en Ibn Maadjah (1079).(7) Voetnoot van de vertaalster: De Zakaat is een te berekenen bedrag waarmee de Moslim elk jaar zijn bezit dient te reinigen door dit als liefdadigheid uit te geven. Zie voor meer informatie: de uitleg van Vers 60 van Soerah at-Tawbah.(8) Overgeleverd door al-Boekhaarie (8) en Moeslim (16).(9) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1904).
(10) Voetnoot van de vertaalster: Hiermee wordt bedoeld dat men een ander onrecht aandoet. Zie Sharh Riyaad as-Saalihien van ash-Shaykh al-'Oethaymien.(11) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1903).(12) Overgeleverd door al-Boekhaarie (2014) en Moeslim (760).(13) Overgeleverd door al-Imaam Ahmad (10085) en Ibn Maadjah (1676), en de bewoordingen zijn van hem.(14) Overgeleverd door al-Imaam Ahmad (11689) en an-Nasaa-ie (5711).(15) Overgeleverd door al-Boekhaarie (52) en Moeslim (1599).(16) Overgeleverd door al-Boekhaarie (991) en Moeslim (749).(17) Voetnoot van de vertaalster: De roekoe' is de tweede houding van het gebed, waarbij de handen de knieën omsluiten en de rug zo recht mogelijk gehouden dient te worden. De soedjoed is de derde houding van het gebed, waarbij men met zeven plekken de grond raakt: het voorhoofd en de neus, de handen, de knieën en de tenen.(18) Overgeleverd door al-Imaam Ahmad (20910) en at-Tirmidhie (806).(19) Al-Haythamie schreef hem in "Madjma' az-Zawaa-id" (3:142) toe aan at-Tabaraanie in "al-Kabier".(20) Overgeleverd op verkorte wijze door Ibn Khoezaymah in zijn Sahieh (3/191) nr. 1887.(21) Overgeleverd door al-Boekhaarie (1863), Moeslim (1256) en Ibn Maadjah (2991).

video: Al-Yaqeen - Ramadan moebarrak

video: DEEL III "een nieuwe bladzijde in je leven"

video: DEEL II "een nieuwe bladzijde in je leven"

video: DEEL I "Een nieuwe bladzijde in je leven"