vrijdag 19 juni 2009

flyer: 26 juni 1-daagse conferentie Utrecht over '''Voorwaar de gelovigen zijn elkaars broeders''

flyer: 27 juni themavond het gezin in Utrecht

Titel/activiteit: Thema avond: "Het gezin"
Spreker: verschillende
Datum: 27-6-2009
Tijdstip: 18:30
Lokatie: Moskee Omar el Faroeq
Adres: Winterboeidreef 4
3561 HX
Plaats: Utrecht

donderdag 18 juni 2009

video: Het belang van het monotheïsme

video: anasheed-Da3oni Onnaji ( Laat mij in het Geheim spreken tot...)

video: A call to Tawheed (oneness of Allah)

Oprechtheid jegens Allah

إنّ الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله، أما بعدAllah heeft gezegd
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
En er is niets, behalve dat de bewaarplaats bij Ons is. En Wij zenden het niet neer behalve in een bekende maatstaf.
(Soerah al-Hidjr: 21)
Deze aya omvat een (grote) schat van de schatten (van de Qoraan), namelijk dat er niets wordt gevraagd/gezocht behalve bij de Ene die z’n bewaarplaats en schatten bezit. De Ene in Wiens Handen de sleutels naar deze schatten liggen.
Dingen proberen te verkrijgen van iemand anders, is iets vragen aan iemand die het niet bezit of enig gezag heeft over het bezit.

Allah heeft gezegd
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
En dat naar jullie Rabb het Einde is (de terugkeer van alles). (Soerah an-Nadjm: 42)

Ieder gewenst doel (bijvoorbeeld een immense kostbaarheid die is opgebouwd) dat niet gewenst is voor Zijn Genoegen en niet verbonden is (in geen enkele vorm) aan Hem is tijdelijk en zal spoedig verdwijnen, want z’n uiteindelijke doel is niet bij Hem. Het uiteindelijke doel ligt alleen bij de Ene bij Wie alle zaken hun beëindiging vinden, een eind maken aan Zijn schepping, Wil, Wijsheid en Kennis. Daarom is Hij de bron van iedere gewenste aangelegenheid.

Alles waarvan wordt gehouden - als er niet van wordt gehouden omwille van Hem, dan is deze liefde niet anders dan leed en straf. Iedere handeling die niet omwille van Hem wordt gedaan is verspilling en verbreking. Ieder hart dat Hem niet bereikt is droevig/ellendig, afgeschermd van het behalen van z’n succes en geluk.

Daarom heeft Allah alles dat van Hem gewenst kan worden verzameld in Zijn zeggen:Allah heeft gezegd
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم
Er is niets behalve dat z’n bewaarplaats bij Ons is. En Wij zenden het niet neer behalve in een bekende maatstaf.
(Soerah al-Hidjr: 21)

En Hij heeft alles verzameld dat wordt gedaan terwille van Hem in Zijn zeggen:Allah heeft gezegd
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
En dat naar jullie Rabb het Einde is. (Soerah an-Nadjm: 42)

Er is daarom niets naast Allah dat verdient gezocht te worden en niets vindt z’n besluit bij iets anders dan bij Hem.


Uit: Al-Fawaa’id, door Imaam Ibn al-Qayyim

advies: Het belang van het vergaren van kennis

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Het is een vaststaand gegeven dat het vergaren van kennis een belangrijke positie inneemt binnen het geloof. Het is voldoende om te weten dat Allah, de Verhevene, Zichzelf omschrijft als de Alwetende. Allah zegt namelijk:

إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Oftewel: "Voorwaar, Allah is Alwetend over alle dingen."

Alhoewel de kennis die Allah bezit niet kan worden vergeleken met de kennis van de dienaren. De kennis die aan Allah wordt toegekend, is één die niet is voorgegaan door onwetendheid en die niet onderhevig is aan vergeetachtigheid en achteloosheid. Ook wordt het belang van kennis onderstreept wanneer wij lezen dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

العلماء ورثة الانبياء

Oftewel: De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Dus degene die ernaar streeft om tot het niveau van de geleerden op te klimmen, is in werkelijkheid bezig om de erfenis van de profeten binnen te halen.

Een ander voordeel die het vergaren van religieuze kennis meebrengt, is het ontwikkelen van vrees richting Allah. Allah zegt:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

Oftewel: "Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen."

Ook vormt kennis de weg naar het Paradijs. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة

Oftewel: "En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken."

Daarnaast is het vergaren van kennis een teken van begunstiging. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

Oftewel: "Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie."

Dit zijn slechts een aantal bewijzen die aangevoerd kunnen worden ter ondersteuning van het belang van kennis vergaren en dat wij niet zonder kunnen. Beste mensen, voor het belijden van ons geloof hebben wij simpelweg kennis nodig. Zonder kennis kan men zijn Heer niet aanbidden zoals het hoort. Tot slot wil ik jullie het volgende meegeven; kennis is het allerbeste wat een persoon na zijn dood kan achterlaten. De Profeet zegt:

إذا مات ابن آدم انقطعغ عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له

Oftewel: "Als een persoon sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht."


advies van Aboe Ismaïl
bron: www.mjede.nl

zondag 14 juni 2009

video: Riyaa (arabisch)

video: Moeder van 3imaarah

video: Yah Ahloel 7aq, Yah Muslimoen La Ta Faraq!

Adviezen!

"Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah."

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."

"Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil."

"Zorg dat jouw broodwinning halal (toegestaan) is en je zult van degenen zijn waar Allah de smeekbeden (doe'a) van aanvaardt"

"Vrees Allah (wees Godvruchtig) waar je ook bent."

"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"

"Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen."

"Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn"

"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."

"Gun anderen wat je jezelf gunt."

"Slechte daden zijn de verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels"

"Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig."

"Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel (voor liefdadigheid) "

"Vrees de smeekbeden van de onderdrukten."

"Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."

"Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaytaan."

"Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden."

"Word niet snel boos en het Paradijs zal tot jou behoren."

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad."

"De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën."

"De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen."

"Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen (verdeeld over veel mensen)"

"Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: "Soebhaanallahi wa bi hamdihi" (Heilig, zonder tekortkomingen is Allah, alle lof komt hem toe)"

"De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest behulpzame"

"De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken."

"Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven."

"Een slechte houding (gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven."

"Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag."

"Wees op je hoede voor deze wereld, omdat het zoet en verleidend is."

"Beheers je tong"

"Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde."

"Verraad degene die jou verraden heeft niet."

"Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord."

"Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet."

"Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk."

"Eet met je rechter hand en eet van wat voor jou ligt."

"Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah's zegeningen op jou zichtbaar zijn (merkbaar)."

"Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan."

"Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je dochters hand te vragen), trouwt hem (je dochter). "

"Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is."

"Als je tussen mensen moet oordelen, oordeel dan eerlijk."

"Als je een huis betreedt, groet de mensen dan met salaam."

"Als je aan Allah wordt herinnerd, stop dan met wat je bezig bent (zondigen)."

"Als Allah jou bevoorraadt met iets waar je niet naar uit had gekeken of aan iemand hebt gevraagd, neem het dan aan."

"Als je Allah om iets vraagt, vraag hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in Paradijs)."

"Als goede daden je behagen en slechte daden je verstoren dan ben je een moe'mien (gelovige)."

"Als je het roepen (adhaan) om het gebed hoort, gehoorzaam dan degene die je roept te komen tot Allah."


"Als je het roepen om het gebed hoort, zegt dan hetzelfde na als de moe'adhin (gebedsoproeper)"

"Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."

"Als iemand boos wordt en hij zegt: "A'oedzoe Billah" (Ik zoek toevlucht bij Allah), dan zal zijn woede weggaan."

"Als iemand 'Ya siedi' (mijn heer) tegen een moenafiq (hypocriet, huichelaar) zegt, dan roept hij Allah's Toorn (woede) over zich."

"Wanneer jij je opmaakt voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is."

"Wanneer jij je aankleedt en wanneer je woedoe (rituele wassing) doet, begin dan met rechts."

"Wanneer iemand van jullie zijn broeder tegenkomt, groet hem dan met de salaam (vredesgroet)."

"Herinner jezelf aan de dood wanneer je aan het bidden bent."

"Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn."

"Doe afstand van wereldlijk plezier en Allah zal van je houden."

"Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden."

"Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah."

"Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën)."

"Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram)."

"Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn."

"Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden."

"De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neer werping) niet goed uit te voeren."

"Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden."

"De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen."

"Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit."

"Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting."

"Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed."

"Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid."

"Geef aan degene die jou heeft ontkent."

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."

"Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan."

"Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef."

"Drank is de sleutel tot al het kwade."

"Houd van de armen en meng je met ze."

"Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing."

"Oordeel niet tussen mensen als je boos bent."

"Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel dan je eigen fouten."

"Als je een zonde begaat, zeg dan "As-taghfiroellah" (ik vraag Allah om vergeving)."

"Als je gezegend wordt zeg dan, "Al-hamdoelillah" (Alle lof zij Allah)."

"Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen" (Voorzeker, wij behoren Allah toe en tot Hem is onze terugkeer)"

"Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid."

"Geef voedsel en anderen en spreek goed."

"Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent."

"De mensen met de langste nekken (teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn."

"Aanbid Allah of je Hem ziet."

"De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken."

"De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaam's (weinig groeten)."

"Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt."

"Maak het beste van je leven vóór je dood gaat."

"Maak het beste van je gezondheid vóór je ziek wordt."

"Maak het beste van je vrije tijd vóór je het druk krijgt."

"Maak het beste van je welvaart vóór je arm wordt."

"Maak het beste van je jeugd vóór je oud wordt."

"Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is "La Illaha ill-Allah" (Er is geen god dan Allah)."

"Het beste van de sadaqah (liefdadigheid) is het geven door iemand die weinig heeft."

"De hogere hand (degene die geeft) is beter dan de lagere hand (degene die neemt)."

"De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft."

"De beste Djihaad is de Djihaad van iemand tegen zichzelf (ego) omwille van Allah."

"Lees de Koran gedurende de hele maand."

"Lees de Koran omdat de Koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor zijn lezers."

"Bidden voor Allah om jou veilig en gezond te houden."

"De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong."

"Herhaal vaak "La Haula wa la qoewwata illa billah" (er is geen macht en geen kracht buiten Allah), omdat het tot de schatten van het Paradijs behoort."

"Denk altijd aan de vernietiger van vreugde (fysieke vreugde): "De dood."

"Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid."

"Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek."

"Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt."

"Elke innovatie (bi'dah) is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel."

"Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind (laat medeleven zien)."

"Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad verricht (doet)."

vrijdag 12 juni 2009

flyer: lezing-21 Juni; Liefde omwille van Allah in Amersfoort
Salaam 3alaykoem wa Ra7matoellaahi wa Barakatoeh,

Op zondag 24 mei om 18:30 (na salaat el-'asr) organiseert moskee vereniging El Fath te Amersfoort een Nederlandstalige lezing met als onderwerp:"Liefde omwille van Allah"


Geef het zoveel mogelijk door, opdat de opkomst, met de Wil van Allaah, groot zal zijn.

Routebeschrijving; http://www.moskee-elfath.nl/route.php
Lijn 5 stopt nu ook om de hoek vd. moskee. Halte Evertsenstraat.

donderdag 11 juni 2009

meningsverschillen

Samenkomen op de waarheid en oppassen voor opsplitsing
Yoenoes as-Sadafie heeft gezegd: 'Ik heb niemand gekend die intelligenter was dan ash-Shaafi'ie; ik had op een dag een discussie met hem ergens over, waarna we uit elkaar gingen en hij mij later weer tegenkwam. Hij pakte toen mijn hand en zei:


'O Aboe Moesaa, kunnen we niet gewoon broeders zijn, zelfs als we het ergens niet met elkaar over eens zijn?'


A7mad ibn 7anbal heeft gezegd:


'Er is niemand naar Khorasaan toegekomen zoals Is7aaq ibn Raahawayh, al is het zo dat wij het oneens waren op bepaalde punten. Mensen zullen namelijk altijd meningsverschillen met elkaar blijven hebben.'
Bron: 'Min akhbaari Salaf'


En zo gingen zij om met meningsverschillen!modjaahid heeft gezegd: 'Het is afkeurenswaardig dat een persoon zijn broeder met een scherpe blik aankijkt of met zijn ogen volgt als hij opstaat, of dat hij hem vraagt: 'Waar kom je vandaan?' of 'Waar ga je heen?'
En ibn Djoraydj heeft gezegd: 'Als iemand van jullie zijn broeder onderweg tegenkomt, vraag dan niet aan hem waar hij vandaan komt, want het kan zijn dat hij dit niet wil vertellen. Hij staat dan voor twee keuzes: Of hij vertelt jou waar hij is geweest en dan zul je hem belast hebben, of hij vertelt jou niet de waarheid en dan zal het voor hem als leugen worden opgeschreven.'
Bishr ibn al-Fadl heeft gezegd: 'Ik zat met Mohammad ibn al-Monkadir en toen hij wilde opstaan, zei hij: 'Geef je mij toestemming?'
7abieb ibn Abie Thaabit heeft gezegd: 'Het behoort tot iemands goede manieren dat hij glimlacht terwijl hij tegen een persoon praat.'
Moge Allaah ons zo wijs maken en zo beleefd als onze Salaf, aamien.

citaten

door Abu Nu aym en Ibn Al-Jawzee, rahimahumaa Allaah
Bronnen: Hilyat Al-Awliyaa en Sifaat As-Safwah

Toen Abu Bakr As-Siddeeq, radiya Allaahu anhu, op zijn sterfbed lag, riep hij Umar, radiya Allaahuanhu, bij zich en zei:

Vrees Allaah, oh Umar!, en weet dat Allaah daden heeft die voor Hem moeten worden verricht gedurende dag, die Hij niet zal accepteren wanneer deze gedurende de nacht worden verricht en Hij heeft daden die voor Hem verricht dienen te worden gedurende de nacht, die Hij niet zal accepteren wanneer deze gedurende de dag worden verricht. Hij zal de extra (vrijwillige) daden niet accepteren, tenzij jij de verplichte daden verricht. De schalen van degenen wiens schalen zwaar zullen wegen op de Dag der Opstanding zullen slechts zwaar zijn omdat zij de waarheid volgden in dit leven en omdat het zwaar voor hen telde. En de schalen waarin de waarheid morgen zal worden geplaatst verdienen het waarlijk om zwaar te zijn. En de schalen van degenen wiens schalen licht zullen zijn op de Dag des Opstanding, zullen slechts licht zijn omdat zij de valsheid volgden in dit leven en omdat het een lichte zaak voor hen was. En de schalen waarin de valsheid morgen geplaatst zal worden, verdienen het waarlijk om licht te zijn.

Allaah de Verhevene heeft de Mensen van het Paradijs genoemd en Hij noemde hen in verband met hun beste daden en Hij vergaf hun slechte daden, dus wanneer ik hen gedenk, zeg ik tegen mijzelf: Ik ben bang dat ik mij niet onder hen zal bevinden. En Allaah de Verhevene heeft de Mensen van de Hel genoemd en Hij noemde hen in verband met hun slechtste daden en Hij verwierp hun beste daden, dus wanneer ik hen gedenk, zeg ik tegen mijzelf: Ik hoop dat ik mij niet onder hen zal bevinden. De aanbidders van Allaah zouden zich altijd moeten bevinden in een toestand tussen Hoop en Vrees en zij zouden geen onbelangrijke wensen over Allaah moeten hebben, noch zouden zij mogen wanhopen aan de Genade van Allaah.

Indien jij dit advies van mij navolgt, dan zal niemand die nu niet bij jou is jou geliefder mogen zijn dan de dood en het is zeker dat het jou zal achterhalen. Maar wanneer jij dit advies negeert, dan zal niemand die nu niet bij jou is, meer gehaat bij jou zijn dan de dood - en jij zult er niet aan kunnen ontsnappen.

-------


Wanneer iemand zijn verstand helder is, dan zal diegene in staat zijn om helder te zien, dus wanneer je zo een persoon een licht geeft in zijn hart dan stelt dat hem in staat om bijna getuige te zijn van de Waarschuwing en de Belofte, het Paradijs en de Hel, en wat Allah heeft voorbereid in deze Paradijs voor Zijn Awliyaa' (trouwe vrienden) en in de Hel voor Zijn vijanden. Hij zal dan getuige zijn van mensen die uit hun graven snellen en de roep van de Waarheid (Wederopstanding) volgen. De engelen in de hemelen zullen neerdalen en hen (schepping) omcirkelen. Allah zal dan komen om te oordelen (tussen de schepping) en Zijn Kursi zal worden gebracht. De aarde zal schijnen met de Licht van zijn Heer (Allah, wanneer Hij komt oordelen tussen Zijn schepping), het Boek (van Daden) zal worden geopend en de Profeten en de getuigen zullen naar voren worden gebracht. De Mizan (Weegschaal) zal dan worden vastgesteld, de boeken van de (individuele) daden zullen rondgaan en de vijanden zullen samenkomen, ieder vasthoudend aan zijn vijand. Al-Houdh (de vijver die stroomt buiten de poorten van het Paradijs, komend van een rivier daarbinnen) zal dan verschijnen en zijn kopjes zullen dichtbij verschijnen. De dorst zal versterken, maar degenen die toestemming hebben om te drinken zijn slechts weinig.

Al-Jisr (de brug boven de Hel die iedereen moet passeren naar het Paradijs) zal dan neergelegd worden (boven de Hel) zodat de mensheid en de Jinn hier overheen kunnen gaan (de ongelovigen en degenen van wie de zonden de goede daden overstijgen, zullen vallen in de Hel, waar alleen de ongelovigen voor eeuwig zullen verblijven). Mensen zullen verzameld die richting uitgaan. Het Vuur (de Hel) zal verschijnen, iedere deel de andere delen eronder ruw consumerend (verterend). Degenen die erin vallen zijn veel groter in aantallen dan degenen die ervan gered worden.

Dan, wordt er een oog geopend in zijn (de man die denkt aan deze scènes/gebeurtenissen) hart met welke hij in staat zal zijn om helder te zien. Zijn hart zal dan getuige zijn van sommige scènes (gebeurtenissen) van het Laatste Leven, tegelijk met de voorstelling van de verschillende stadia van het Laatste Leven welke voor altijd zal voortduren, in tegenstelling tot deze dunya en zijn beknoptheid.


Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Madaarij us-Saalikeen
---

door Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah (rahimahu Allaah)


Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah zegt in zijn boek ‘De weerlegging van al-Bakrie’, op bladzijde 380 van de eerste druk in 1997, Daar al-Watan:

“En de Iemaams van Ahloes-Soennah wal Djama’ah en de mensen van kennis en Iemaan bezitten kennis, rechtvaardigheid en genade. Zij kennen de Waarheid die hen gebiedt om volgens deze eigenschappen te leven. Hiermee zijn zij in overeenstemming met de Soennah en ongeschonden door de bid’ah. Zij zijn rechtvaardig voor diegenen die buiten de Soennah treden zelfs wanneer zij onrechtvaardig tegenover hen zijn. Zoals Allaah Ta’ala zegt:

“O jullie die geloven! Wees standvastig omwille van Allaah als waarheidsgetrouwe (en rechtvaardige) getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig (tegenover hen) te zijn. Wees rechtvaardig (ten opzichte van vriend en vijand), dit is het dichtst bij Taqwah (Godsvrees). En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah bezit volledige kennis van wat jullie (in het geheim en in het openbaar) uitvoeren.”) [Soerah al-Maaïdah, Vers 8 (met verduidelijking vanuit de Tafsier van ibn Kethier)]

Zij zijn genadevol tegenover de schepping en willen niet het slechte voor haar maar wensen voor de mensen leiding, kennis en al het goede. Wanneer zij hen bestraffen (weerleggen) en hun fouten, onwetendheden en onrechtvaardigheden verduidelijken, dan doen zij dat met de bedoeling om hiermee de Waarheid te openbaren uit genade voor de schepping alsmede (vanuit het oogpunt van) het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Zodat de religie in zijn geheel voor Allaah alleen is en het Woord van Allaah (la illaha illa Allaah) het meest verheven is…”

----

Abu Hafs zei tegen Abu 'Uthmaan an-Naysaboeri:
'Als jij zit met de mensen, wees dan een waarschuwer voor jouw hart en ziel, en laat het feit dat zij zich om jou heen hebben verzameld jou niet misleiden, want zij houden jouw uiterlijk in de gaten, terwijl Allaah jouw innerlijk in de gaten houdt...'
(Tah-dhieb Madaaridj as-Saalikien)

--

Imam Ibn ul Jawzee
(vertaald uit: Sayd ul-Khatir, p. 364)

De gelovige is niet iemand die alleen de opgelegde religieuze verplichtingen oppervlakkig doet en datgene wat verboden is voorkomt, maar hij is iemand van wie het geloof absoluut (onvoorwaardelijk) is, zonder bezwaren (of wat dan ook) die opkomen in zijn hart en zonder obsessie (wat zich bevindt) in zijn ziel. Hoe meer moeilijkheden hem treffen, hoe meer zijn geloof stijgt en hoe sterker zijn onderwerping wordt.
Hij zou kunnen bidden (du'ah doen) en geen spoor van beantwoording van zijn gebeden zien, maar hij verandert niet omdat hij weet dat hij het eigendom van Degene is die handelt met hem zoals Hij dat wil. Want als er een bezwaar zou (op)komen in zijn hart, dan verlaat hij de rol van dienaar en neemt hij de rol van iemand die protesteert, zoals die van Iblees (de duivel).

Een sterke geloof toont zichzelf bij grote ontberingen (moeilijkheden).

Een gelovige ziet in Yahya, de zoon van Zakariyya, een goed voorbeeld. Hij werd gedood door een tiran die hem confrontreerde, maar Hij (subhanahu wa ta'ala), die hem tot profeet had gemaakt, greep niet in en verdedigde hem niet.

Overeenkomstig; alle tirannie die de profeten en gelovigen trof werd niet van hen afgehouden. Als iemand denkt dat Goddelijkheid hen niet kan helpen, dan is diegene een ongelovige. Echter, als iemand gelooft dat Goddelijkheid hen kan helpen, maar ervoor kiest om dat niet te doen, en dat God (subhanahu wa ta'ala) gelovigen honger kan doen leiden terwijl ongelovigen vol zitten, en gelovigen kan treffen met ziektes en (terwijl Hij) ongelovigen een goede gezondheid schenkt, dan rest diegene alleen de onderwerping aan de Eigenaar zelfs wanneer hij is getroffen door folteringen e.d. .

Jacob huilde acht jaar lang toen Joseph, zoon van Jacob (alayhis salaam), was verdwenen, hij gaf nooit op; het enige wat hij zei toen zijn andere zoon ook verdween was: "Moge Allah hen allemaal bij mij terugbrengen".

Moses (alayhis salaam) bad 40 jaar lang tegen Pharaoh, die kinderen doodde en magiers kruisigde en hun handen afhouwde, voordat zijn gebeden werden verhoord.

Bij zulke onderwerping wordt de intensiteit (kracht) van iemand zijn sterke geloof niet duidelijk door alleen rak'at (buigingen in het gebed (salaat)).

Zo veel van degenen die Qadar prezen werden getroffen door onheil en dit deed hen alleen stijgen in onderwerping en tevredenheid (met hun Heer), en daar schuilt een uitleg van de betekenis van Zijn woorden, "Allah is tevreden met hen" (Qur'an, 5:119 en op andere plaatsen).

Al-Hasan Al-Basree heeft gezegd: mensen zijn hetzelfde bij (goede) gezondheid, maar wanneer hen moeilijkheden treffen tonen zij verschillen.


----

Een man die in het gezelschap van ‘Abdoellah ibn Mas'oed was, zei: ‘Ik wens niet van de mensen van de Rechterkant te zijn, maar ik wens van de Moeqarraboen (degenen die dicht bij Allah zullen worden gebracht) te zijn.' 'Abdoellah zei hierop: ‘Maar hier is een man die (uit vrees voor Allah) wenst dat hij niet meer opgewekt zal worden als hij sterft.' Hij bedoelde hier zichzelf mee.

Op een dag verliet hij zijn huis, en de mensen achtervolgden hem. Hij zei toen tegen hen: ‘Hebben jullie iets nodig?' Zij zeiden: ‘Nee, maar wij wilden met jou meelopen.' Hij zei: ‘Ga terug, want het is een vernedering voor degene die volgt, en een beproeving voor degene die gevolgd wordt.'

Hij zei ook: ‘Als jullie datgene over mij wisten, wat ik over mezelf weet, dan zouden jullie zand over mijn hoofd gieten.'

‘Niemand van jullie dient in zijn religie een persoon blindelings te volgen; als hij (degene die wordt gevolgd) gelooft, dan gelooft hij, en als hij niet gelooft, dan gelooft hij niet. En als jullie toch blindelings willen volgen, volg dan de overledene, want de levende is niet veilig van beproevingen.'

‘Zoek naar je hart tijdens drie gelegenheden: 1. tijdens het luisteren naar de Qor-aan 2. tijdens de bijeenkomsten van gedenking (van Allah) en 3. tijdens het alleenzijn. Als je het (jouw hart) tijdens deze gelegenheden niet vindt, vraag Allah dan of Hij jou wil begunstigen met een hart, want, voorwaar, je hebt geen hart.'

‘Voorwaar, de mensen zijn bekwaam geworden in hun uitspraken. Degene wiens uitspraak dan overeenkomt met zijn handeling, die persoon heeft zijn deel (van de beloning) verkregen. En degene wiens uitspraak strijdig is met zijn handeling, diegene berispt (slechts) zichzelf.'

‘Waarlijk, ik geloof dat een persoon kennis vergeet die hij ooit wel had, door een zonde die hij begaat.'

'Kennis is niet het vele overleveren (van ahaadieth), maar kennis is de vrees (voor Allah).'

‘Er is niets op het oppervlak van de aarde dat meer behoefte heeft aan een lang gevangenschap dan de tong.'

En een man zei tegen hem: ‘Leer mij bondige en profijtelijke woorden!' ‘Abdoellah zei hierop: ‘Aanbid Allah en ken geen enkele deelgenoot aan Hem toe in de aanbidding, volg de Qor-aan overal waar hij jou naartoe leidt, accepteer de waarheid van degene die ermee komt, zelfs als hij een verre (geen verwante) en gehate persoon is, en verwerp de valsheid van degene die ermee komt, zelfs als hij een geliefde en verwante persoon is.'

'Wees bronnen van de kennis, lichten van de leiding, verbondenen aan de huizen, lampen van de nacht, reinigers van de harten, dragers van versleten kleding, dan zullen jullie bekend zijn (bij Degene) in de Hemel, en onbekend bij degenen op de aarde.'

'Zolang je in het gebed bent, ben je aan het kloppen op de deur van een Koning, en degene die op de deur van een Koning klopt: de deur zal voor hem geopend worden.'

'Er zullen aan het einde der tijden mensen zijn, hun beste daden zullen zijn: elkaar beschuldigen. Zij worden ‘de stinkenden' genoemd.'

'Als een persoon ervan houdt om rechtvaardigheid te eisen van zichzelf, laat hem anderen dan behandelen zoals hij zelf behandeld wenst te worden.'


Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
Bron: Al-Fawaa id

maandag 8 juni 2009

flyer: 21-06-09 'Nederlandstalige Conferentie Roermond'Assalaamoe 3aleikoem warahmatoe Allahi wabarakatoe,

Wat volgt;

Alfeth Roermond organiseert Zondag 21 Juni 2009
een daagse Nederlandstalige Conferentie met als thema:
"Leef als een reiziger"

Tijd: van 12:30 tot 19:00 uur

- Broeders & zusters
- Lezingen & recitaties
- Audio & video
- Eten & drinken
- Boeken & DVD verkoop


Moskee Al-islam
Gerrit Verhoevenstraat 16
6043 EW Roermond

Zusters meld je snel aan!

BismiAllah irrahmaan irraheem,

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Assalaamu alaykoem warahmatullah,

Omdat we in een tijd verkeren waarin we allemaal druk maar bezig zijn. En helaas bijna niet aan toe komen om goede daden te verrichten om zo inshAllah de tevredenheid van Allah soebhana huwa taala te verkrijgen. Vind ik het hoog tijd worden om ons actiever op te stellen. Door inshAllah samen één groep te vormen.

We willen inshAllah op allerlei manieren proberen goede daden te verrichten.
Daarbij kan je denken aan: Gezamelijk islamitische bijeenkomsten bijwonen. Samen kennis opdoen over het geloof. Samen andere uitnodigen naar onze geloof en goede daden te verrichten.
Mensen helpen die behoefte eraan hebben. En nog veel meer.
Hierdoor zal inshAllah ook de zustersbanden worden versterkt.

Om mee te doen is het een pre om aan de volgende zaken te voldoen:
Doet het alleen omwille van Allah soebhana huwa taala.
Houd ervan om anderen te helpen.
Komt afspraken na.
Eerlijk.
Betrouwbaar.
Flexibel.
Kan serieus te werk gaan.
Bereid advies aan te nemen en te geven.

En ben je bereid om een paar uurtjes per week vrij te maken, omwille van Allah.
Om inshAllah in aanmerking te komen voor ontelbare zegeningen die we op de dag des oordeels nodig zullen hebben.

Ben je een zuster o heb je interesse in het geloof en ben je tussen de 14 en 30 jaar en kan actief deelnemen in de stad Utrecht.
Stel je dan eens voor door middel een mailtje te sturen naar: el3ilm-elqawl-el3amal@hotmail.com.
Dan zal inshAllah bekend worden gemaakt wanneer de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden. En inshAllah de nodige informatie daarbij.

Moge Allah onze intenties zuiveren en het doen van goede daden voor ons gemakkelijken.. amieen.

Soebhanaka Allahuma wa bihamdika, ashadoe an la illaha illah ant, astaghfiroeka wa atoebu ilayk.

Wa assalaamu alaykoem warahmatullah.
jullie zuster.

p.s. Indien je nog vragen hebt of opmerkingen, kan je gerust mailen naar: el3ilm-elqawl-el3amal@hotmail.com

vrijdag 5 juni 2009

gedicht: Het kenmerk van een dienaar

De dienaar die van zijn Heer de Verhevene de majesteitelijke houdt

Hij houdt van alle daden en woorden waarvan zijn Heer houdtZijn liefde blijkt uit het verrichten van alle verplichte en aanbevolen zaken

Hij neemt afstand van alle zaken die bij Allaah haat en toorn veroorzakenAls hij het slechte niet kan veranderen met zijn hand of tong, dan moet hij het haten

En als hij het slechte niet haat, dan zal zijn Geloof hem verlatenHij houdt van iemand slechts omwille van Allaah wegens goede daden en gehoorzaming van zijn Heer

De Almachtige en Zijn Boodschapper zijn degenen waarvan hij het meest houdt, en van niemand meerLiever in Vuur dan ongeloof nadat Allaah hem daaruit gered heeft.

Hij heeft het Geloof geproefd, de aanbidding van Allaah is hetgeen waarvoor hij leeftDe gelovigen zijn degenen die de Zakaah geven en de Salaah onderhouden

Zij die nutteloos gepraat vermijden en hun kuisheid behouden Omdat ze van Allaah houden,volgen zij de edele Profeet die tot ons is gekomen

Allaah zal dan van hem houden, en dat is het beste wat hem kan overkomenOok hoort hij van de geliefden van Allaah te houden, te steunen en bij te staan

Zij hoeven niets te vrezen en niet te treuren wanneer zij dood gaanDegenen die het verbodene laten, de verplichtingen nakomen en de aanbevelingen verrichten

Toenadering zoekend tot Allaah, tot Hij van hen houdt, zegent, en hun pad doet verlichtenAllaah waarschuwt eenieder om zijn geliefden als vijanden te nemen en te bestrijden

De Almachtige verklaart de oorlog aan degene die dit doet; hieronder zal hij zwaar lijdenEr zijn twee soorten geliefden van Allaah de Verhevene in ons leven

Degenen wiens daden we niet zien, en degenen die wij zien als ze het goede verrichten en gevenDe metgezellen zijn de meest nobele mensen na de boodschappers en profeten

Allaah de Heilige heeft ze in vele verzen geprezen, niemand kan zich aan hen metenZij hebben de praktisering van de zuivere Sunnah naar de mensen overgebracht

Wij horen hen te volgen: de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebrachtDan volgen de geleerden die tot de Islaam oproepen en de Qur’aan en Sunnah hanteren

Zij zijn verhevenen waarmee Allaah de Islaam behoudt, en die het aan ons lerenHij die naar Allaah oproept en goede werken verricht, is bij Hem het meest geliefd en verheven

Wie een weg kiest op zoek naar kennis, Allaah zal hem een weg naar het Paradijs gevenDe engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun welbehagen

Elke ziel die zich bevindt in de hemelen en op de aarde zal voor hem om vergiffenis vragenDe waarde van de geleerde tegenover die van de aanbidder is als de maan tegenover de planeten

De geleerde verlicht behalve zichzelf ook de anderen, hij is de erfgenaam van de profetenDe aanbidders zijn ook geliefden van Allaah, omdat zij veel aanbevolen zaken verrichten

En de rechtvaardige leiders, zij die zich ondanks hun macht, rechtvaardig tot hun volk richtenWij dienen van de geliefde van Allaah te houden en hen te respecteren

De metgezellen en geleerden volgen in hetgeen waarover zij oordelen en hen waarderenDe moslim is verplicht omwille van Allaah en volgens de manier van de Profeet te adviseren

Hij hoort zijn broeders en zusters op te roepen tot het goede en van het slechte te werenAlle ongelovigen zijn de vijanden van Allaah omdat zij de Islaam niet als godsdienst hanteren

Als zij de Islaam niet bestrijden, dienen we hen te respecteren en rechtvaardig jegens hen te kerenWegens hun ongeloof moeten wij elke ongelovige haten ten alle tijden haten

Het oordeel over degene die de Islaam wel bestrijdt, dienen wij aan de geleerden over te latenLiefde en haat omwille van Allaah is hetgeen dat het Geloof meest behoudt en erover waakt

Een belangrijk fundament dat standvastigheid in het hart van de gelovige veroorzaakt

flyer: 5 juni lezing arabisch in Utrecht

vraag: Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاه... وبعد


Is het voor iemand toegestaan om een fatwa (islamitisch wetsoordeel) te doen als hij zelf niet de Arabische taal kent, noch het algemene en specifieke?

Dit is nooit en te nimmer toegestaan. Dit is een zorgwekkende zaak die de islamitische wereld heeft getroffen. Er zijn mensen tevoorschijn gekomen die zelf thuis een bibliotheek hebben samengesteld om te lezen en die vervolgens aan mensen hun meningen en fataawa (islamitisch wetsoordelen) geven, zonder te weten waar het vandaan komt en wat voor gevolgen deze hebben. Omdat zulke mensen woorden lezen waar zij de betekenis niet van kennen. Het is als een Arabier die woorden leest in een andere taal en een niet-Arabier die Arabisch leest, beiden weten de betekenis van de andere taal niet. Dit heeft ertoe geleidt dat ze de geëerde overleveringen en haar overleveraars onbetrouwbaar of betrouwbaar verklaren terwijl ze niet weten waarover zij praten. Dit is als een krankzinnige die een zwaard of een geweer in zijn handen heeft terwijl hij mensen daarmee bedreigt, of iemand zonder rijvaardigheid die een auto bestuurt en er vervolgens mee tussen de mensen gaat; dit is levensgevaarlijk. Kennis is iets groots wat de Heer in de harten van wie hij wil van zijn dienaren plaatst, en het vereist veel begrijpelijke studie en doorzettingsvermogen, en verschillende stadia’s van studies totdat een persoon deze hoge kwalificatie bereikt.

Sheikh Saalih al-Fawzaan

Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاه... وبعد


Hoe reinigt de zieke zich?

1. Het is voor een zieke verplicht zich te reinigen met water en de rituele reiniging (elwoedoe) te verrichten na de kleine hadath(1) en de ghoesl te verrichten na de grote hadath(2).

2. Als hij zich vanwege zwakte, vrees om nog zieker te worden of vertraging van de genezing niet met water kan wassen dan verricht hij de ' tayamoem' .

3. De tayamoem verricht hij door met zijn beide handen een keer op reinige grond te slaan, vervolgens veegt hij zijn gehele gezicht en daarna veegt hij met de ene hand zijn andere hand.

4. Als hij niet in staat is voor zichzelf de woedoe of tayamoem te verrichten, dan laat hij dit door iemand anders voor hem doen.

5. Als hij gewond is aan enkele lichaamsdelen die hij moet reinigen wast hij deze met water. Als dit hem schaadt dan maakt hij zijn handen vochtig en veegt er overheen. Als het vegen hem ook schaadt dan doet hij de tayamoem.

6. Als er verband of gips over bepaalde lichaamsdelen heen zit in verband met breuk, dan veegt hij daarover heen in plaats van te wassen. Het verrichten van de tayamoem is dan niet nodig omdat hij eroverheen veegt in plaats van te wassen.

7. Het is toegestaan om de tayamoem te verrichten door tegen de muur aan te slaan of iets anders waar zand op zit. Als de muur bewerkt is met iets anders zoals verf, dan doet hij daar geen tayamoem op. Behalve als er wat zand op zit.

8. Als het niet mogelijk is om de tayamoem te verrichten op de grond, op de muur of iets anders waar zand op zit, dan mag hij zand in een emmer of doek leggen en daar vervolgens de tayamoem van verrichten.

9. Als iemand de tayamoem verricht voor een gebed en zich in staat van reinheid blijft bevinden tot het volgende gebed, dan bidt hij dit gebed met de eerste tayamoem. Het is niet nodig om de tayamoem nogmaals te verrichten voor het tweede gebed, omdat hij zich nog steeds in staat van reinheid bevindt en niets gebeurd is wat de tayamoem ongeldig maakt.

10. Het is voor de zieke verplicht om zich te reinigen van 'nadjaasaat' (onreinheden), als hij daartoe niet in staat is dan bidt hij in de staat waarin hij zich bevindt. Zijn gebed is geldig en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

11. Het is voor de zieke verplicht om te bidden in schone kleding. Als er zich onreinheden bevinden op de kleren, dan dient hij deze te wassen of hij vervangt deze door schone kleren. Als hij daartoe niet in staat is dan bidt hij in de staat waarin hij zich bevindt. Zijn gebed is geldig en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

12. Het is voor de zieke verplicht om op iets reins te bidden. Als er zich onreinheden bevinden op de plek van het gebed, dan moet hij de plek reinigen of op een andere schone plek bidden. Hij kan de plek ook met iets schoons bekleden. Als hij daartoe niet in staat is dan bidt hij in de staat waarin hij zich bevindt. Zijn gebed is geldig en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

13. Het is voor de zieke niet toegestaan om het gebed uit te stellen omdat hij te zwak is om zich te reinigen. Hij reinigt zich op de manier waarop hij in staat is en bidt op tijd. Ook al zitten er onreinheden op zijn lichaam, kleren of op de plek van het gebed, die hij vanwege onmacht niet kan verwijderen.


Hoe bidt een zieke?

1. Het is voor een zieke verplicht om staand te bidden, ook al staat hij gebogen, tegen de muur geleund of op een stok geleund.

2. Als hij niet kan staan dan bidt hij zittend. Het beste is om op de moetarabi’an(3) manier te zitten in plaats van het staan en in plaats van de roekoe’.

3. Als hij niet zittend kan bidden, dan bidt hij liggend op zijn zij richting de qibla. Het beste is om op de rechterzij te liggen. Als hij niet richting de qibla kan bidden, bidt hij op de manier waarop hij ligt. Zijn gebed is geldig en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

4. Als hij niet liggend op zijn zij kan bidden, dan bidt hij liggend met zijn benen richting de qibla. Het beste is om dan zijn hoofd een beetje omhoog te houden richting de qibla. Als het niet mogelijk is om met de benen richting de qibla te bidden, dan bidt hij op de manier waarop hij ligt. Zijn gebed is geldig en hij hoeft dit niet opnieuw te verrichten.

5. Het is voor de zieke verplicht om de roekoe' en de soedjoed te verrichten. Als hij daartoe niet in staat is, dan maakt hij een buigende beweging met zijn hoofd. Bij de soedjoed buigt hij zijn hoofd meer naar beneden dan bij de roekoe'. Als hij alleen de roekoe' kan doen, dan doet hij dit en buigt met zijn hoofd in plaats van de soedjoed. Als hij alleen de soedjoed kan doen, dan doet hij dit en buigt met zijn hoofd in plaats van de roekoe'.

6. Als hij zijn hoofd niet kan buigen in plaats van de roekoe' en de soedjoed. dan gebaart hij met zijn ogen door die een beetje te sluiten in plaats van de roekoe' en wat meer te sluiten in plaats van de soedjoed. Wat betreft het wijzen met de vinger, zoals sommige zieke personen doen, is niet juist. Ik weet niets uit de koran of de soena waarop dat gebaseerd is, ook niet uit uitspraken van de geleerden.

7. Als hij niet met zijn hoofd kan gebaren en niet kan knikken met zijn hoofd, dan bidt hij met zijn hart. Hij zegt de takbeer, leest en doet de roekoe', soedjoed, het opstaan en het knielen met zijn intentie. Ieder mens zal krijgen wat met zijn intentie samenhangt.

8. Het is voor de zieke verplicht om ieder gebed op tijd te verrichten en hij doet hiervoor alles waartoe hij in staat is. Als dat te moeilijk voor hem wordt, dan mag hij het dohr - gebed combineren met het alasr- gebed. en het elmagreb gebed combineren met het el'eesha gebed. Dit kan hij doen door het alasr gebed te vervroegen naar het dohr gebed, en het el'eesha gebed vervroegen naar het elmagreb gebed. Of door het dohr gebed uit te stellen tot aan het alasr gebed en het elmagreb gebed tot aan het el'eesha gebed. Afhankelijk van wat makkelijker voor hem is. Wat betreft het elfadjr gebed is er geen combinatie mogelijk. Niet van het gebed ervoor en niet van dat erna.

9 Als een zieke op reis is om genezing te vinden in een ander land, dan verkort hij de gebeden met vier rak'aat. Hij bidt dohr, alasr en al'eesha met 2 rak'aat in plaats van 4. Dit doet hij tot hij terugkeert naar zijn eigen land, het maakt niet uit hoe lang zijn reis duurt.


Sheikh Mohamed Saaleh al-‘Oethaymeen
Moge Allah hem, zijn ouders en alle moslims vergeven.

--------------------------------------------------------------------------------
Voetnoten:
(1) Na de Kleine hadath moet de woedoe verricht worden. Bijvoorbeeld na het ontlasten, urineren of winden.
(2) Na de grote hadath moet de ghoesl verricht worden. Bijvoorbeeld na geslachtsgemeenschap, einde van de menstruatie en kraambloeding.
(3) Een bekende manier van zitten waarbij de benen naar binnen worden getrokken, vervolgens worden de voeten kruislings over elkaar heen geplaatst: klerenmaker-zit.

video: Kom terug naar islam.

Dit is echte liefde!

Liefde. Wat is er mooier dan liefde? Liefde is misschien het mooiste wat er is. Iedereen verlangt er naar. Iedereen heeft het nodig. Niemand kan zonder. Al zou je alles hebben van de hele wereld, zonder liefde ben je nergens en heb je niets. Iedereen zou alles geven om de liefde maar te bezitten. Maar liefde kan je niet bezitten. Je kan het alleen geven. En des te meer je geeft, des te meer je krijgt. Het is het mooiste gevoel dat iemand kan ervaren. Wie van ons heeft geen behoefte aan liefde?

Beste broeders en zusters. De Islam is het antwoord. De Islam is de godsdienst van de liefde. De ware liefde. Niet de liefde die te koop is. Niet de plichtmatige liefde. Niet de liefde van de lege handen. Niet de schijnbare liefde, maar de echte liefde. De oprechte liefde van het hart. De stromende en levende. De levenschenkende. Dat is de ware liefde. Dat is de liefde die ons gegeven is door Allah. Dat is de liefde die Hij voor ons heeft en die wij mogen delen met elkaar. Allah, de Verhevene, heeft hierover gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal mensen voortbrengen die Hij liefheeft en zij hebben Hem lief.”
(Soerat al-Maa’idah: 54)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): ,,Als jullie echt van Allah houden, volg mij, en Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.”
(Soerat Aali cImraan: 31)

En (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn tekenen, dat Hij van jullie eigen soort echtgenoten heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden. En Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid.”
(Soerat ar-Roem: 21)

Dit is de echte liefde. Het is de liefde die zich voordeed tussen onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) en cAa’ishah, de dochter van Aboe Bakr (moge Allah weltevreden zijn met hen beide). Onze Profeet (vrede zij met hem) had een grote liefde voor cAa’ishah. Echt en oprecht. Toen cAmr ibn ul-cAas (moge Allah weltevreden zijn met hem) aan de Profeet (vrede zij met hem) vroeg van wie hij het meest hield, antwoordde hij meteen: cAa’ishah!

Laten we deze echte liefde verwerkelijken en tevens beseffen dat het hoogtepunt hiervan de liefde is voor Allah. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Maar zij die geloven koesteren de meeste liefde voor Allah.”
(Soerat al-Baqarah: 165)

Ons geloof is liefde. En dat houdt in dat wij ook houden van onze beminde Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem). De Profeet (vrede zij met hem) die voor ons op de Dag des Oordeels zal bemiddelen. De dag waarop alle andere profeten de mensen uiteindelijk naar hem zullen doorverwijzen. En hij (vrede zij met hem) zal zeggen: “Mijn gemeenschap, mijn gemeenschap!”

woensdag 3 juni 2009

flyer: conferentie Einhoven 6-7 juniTitel/activiteit: Nederlandstalige conferentie
Spreker: verschillende
Datum: 6-6-2009
Tijdstip:
Lokatie: Moskee el Furqaan
Adres: Otterstraat 2

Plaats: Eindhoven
Doelgroep: Broeders & Zusters
Voor contact: Zie flyer

advies: Het beste onderdeel van de Islaam

Alle lof zij Allah, en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen en degenen die hem bijstonden.

Aboe Moesa overlevert dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd: "Welk onderdeel van de Islaam kan als beste worden aangemerkt?" Hij antwoordde toen: "Degene voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn."
Dus uit de overlevering kan opgemaakt worden dat een moslim qua geloof hoger wordt geacht wanneer hij deze eigenschap in huis heeft en de moslims geen last van hem ondervinden. Niet middels zijn tong en niet middels zijn handen.

Wie de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) erop naslaat, zal gauw opmerken dat hij op precies dezelfde vraag verschillende antwoorden gaf, rekeninghoudend natuurlijk met de gesteldheid en conditie van de vragensteller. Het is namelijk niet uitgesloten dat de persoon die hier de vraag heeft gesteld iemand is die anderen smadelijk heeft bejegend, hun eigendommen heeft ontvreemd, hen heeft geslagen enzovoort. Vandaar dat de profeet het nodig achtte om dit advies richting hem uit te brengen. Hij liet hem weten dat hij slechts tot een complete moslim kan uitgroeien door deze zaak in acht te nemen en het lasteren en schaden van anderen achterwege te laten.
Degene voor wie het lasteren, beledigen, beschuldigen en slaan van anderen een dagelijkse kost is geworden, van diegene kunnen wij zeggen, uitgaande van deze overlevering, dat hij incompleet is wat betreft zijn geloof.
De reden waarom de tong en de hand hier ter sprake worden gebracht, is vanwege de positie die zij innemen. De tong is namelijk de woordvoerder van het innerlijk en de meeste daden vinden plaats via de hand. Alles wat zich binnen een persoon bevindt komt naar buiten via de tong en bij alle handelingen van een persoon wordt vaak de hand als instrument gebruikt.

Deze zaak die genoemd is in de overlevering, namelijk de anderen veilig stellen tegen de gevolgen van je tong en je hand, dient als kenmerk voor de ware gelovige en dient tevens ter benadrukking van het belang van goed gedrag richting Allah, want degene die zich goed opstelt tegenover zijn broeders zal ongetwijfeld ook goed in de omgang zijn met Allah. Ik vraag Allah om ons het verheven karakter te schenken en anderen veilig te houden voor onze tong en handen.


advies van Aboe Ismaïl
bron: www.mjede.nl