woensdag 21 april 2010

''vluchten voor de leeuw''

Imam al Ghazali vertelde het volgende verhaal: "Een man in de woestijn was aan het vluchten voor een leeuw dat hem achtervolgde. De man naderde een vallei, waardoor hij geen kant meer op kon. Tot zijn grote vreugde zag hij een touw hangen over de vallei. Dus hij sprong en greep de touw vast, hij wou naar beneden klimmen, maar zag dat er een rivier stroomde, waar een grote slang hem aan het opwachten was.

De man raakte in paniek en wist niet waar hij moest vluchten. Tot overmaat van ramp zag hij een zwarte muis en een witte muis begonnen te knagen aan het touw. De man zat vast, hij kom nergens heen. Boven hem een leeuw, onder hem een slang en de muizen knagen aan het touw. Hij merkte op dat er naast hem een bijenkorf hing. Deze was gevuld met zoete honing, dus de man stak zijn vinger in de bijenkorf. Hij deed vervolgens zijn vinger in zijn mond en proefde de zoete honing en de zoete smaak van de honing deed hem voor even zijn lastige situatie vergeten."

Imam al Ghazali vermeldde hierbij dat de leeuw die de man achtervolgde de dood is, die je altijd achterna zit. De grote slang die de man aan het opwachten was is het graf, dat ook op jou aan het wachten is. De touw waar de man zich aan vasthield was zijn leven, deze beschermt je tegen de dood en het graf voor even. Maar de bescherming is voorbij zodra de nacht (zwarte muis) en de dag (witte muis) jouw leven hebben weggeknaagd. De zoete honing die de man alles deed vergeten, was de wereldse genieting.

Laat de honing je niet bedriegen, want de tanden van de slang zijn reeds geslepen.

video: Aboe Ismail - De Mier

video: Jongeren die willen trouwen

vrijdag 16 april 2010

wijze woorden...

-Laat de boosdoener over aan ''de rechtbank van het hiernamaals'' wanneer er geen rechter zal zijn dan Allah.

-De wijze vrouw verandert een woestijn in een prachtige tuin.

-Onzinnige argumenten en onbelangrijke discussies nemn het gevoel van vrede en rust weg.

-Geef niet op, want verandering gaat vaak langzaam; je zult obstakels tegenkomen die je zullen ontmoedigen, maar laat deze obstakels je niet verslaan.

-De moeder van het kind dat van een hoge plek valt, zou haar tijd niet mogen verspillen met gehuil en gejammer; ze zou zich juist moeten richten op het verzorgen van zijn wonden.

-We hebben geld nodig om te leven maar dat betekent niet dat we moeten leven voor het geld.

-Gisteren is een droom die voorbij is en morgen is slechts mooie hoop. Alleen vandaag is echt.

-Genoeg onrust! Wees geduldig en zie de realiteit onder ogen met standvastigheid; vul je tijd en ga door.

-Ten Allahs zegeningen, niet je problemen.

-Zolang de nacht een einde heeft: zal pijn ophouden, zullen crises voorbijgaan en moeilijkheden verdwijnen.

-Men kan spijt hebben van praten, maar men zal nooit spijt hebben van zwijgen.

-Om mooi te zijn, moeten je gedachten dat ook zijn.

-Valse tongen geven hun eigenaren meer problemen dan hun slachtoffers.

-Je zou moeten glimlachen als je wilt dat anderen naar jou glimlachen.

-De gelukkigste mens is degene die het grootste aantal mensen gelukkig maakt.

''Van u niet, van Allah wel''

Ayidh al-Qarni schrijft:

لما وُضِع إبراهيمُ في المنجنيقِ قال له جبريلُ : ألك إليَّ حاجةٌ ؟ فقال له إبراهيمُ : أمَّا إليك فلا ، وأمَّا إلى اللهِ فَنَعَمْ

“Toen [de ongelovigen] de Profeet Ibrahiem in het vuur aan het gooien waren, kwam Gibrail en vroeg: “Hebt u iets van mij nodig?” Ibrahiem zei: “Van u niet, van Allah wel”.


{Uit het boek: “Wees niet bedroefd”}

dinsdag 13 april 2010

Omwille van Allah van iemand houden

1.Anas ibn Maalik heeft verhaald dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Drie zaken, als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: wie van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allah, en wie van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en wie liever heeft dat hij in het vuur gegooid wordt dan dat hij terugkeert naar het ongeloof nadat Allah hem daaruit gered heeft.”
(Overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn Maadjah)


2.Ibn Djarier a-Ttabari heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaald heeft dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn onder de dienaren van Allah mensen die geen profeten en geen martelaars zijn, waarop de profeten en de martelaars op de Dag van de Opstanding jaloers zullen worden vanwege hun plaats bij Allah. Men zei: ‘Wie zijn zij o Boodschapper van Allah, wij willen van hen houden.’ Hij zei: ‘Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden zonder dat zij familieleden van elkaar zijn en zonder geld dat zij aan elkaar geven. Bij Allah, hun gezichten stralen en zij staan op stralend licht. Zij zullen niet vrezen wanneer de mensen vrezen en niet treuren wanneer de mensen treuren en toen las hij het vers op (interpretatie van de betekenis): ‘Weet; voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.’”
(Overgeleverd door imaam Aboe Daawoed en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie)


3.Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) heeft verhaald dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.’”
(Sahieh Muslim)


4.De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de salaamgroet.”
(Sahieh Muslim)

dinsdag 6 april 2010

vraag: Beginnen met praktiseren

Vraag: Wat is uw advies aan een jongeman die aan het begin staat van het Standvastige Pad?

Alle lof zij Allah.


Ons advies aan deze jongeman die op weg is in de goede richting, inshaa’Allah, is dat hij:Allah altijd vraagt om standvastigheid en juistheid;

het overpeinzend reciteren van de Qur’aan vermeerdert,
omdat de Qur’aan een grote invloed op het hart heeft als men het overpeinzend leest;

waakt over het vasthouden aan daden van gehoorzaamheid en zich hieraan niet verveelt of lui wordt,
want de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem en zijn familie) zocht zijn toevlucht – bij Allah – tegen zwakheid en luiheid;

waakt over het vergezellen van de goede mensen en afstand neemt van het vergezellen van de slechte mensen;

zichzelf adviseert als de ziel invloed op hem heeft en tegen hem zegt: “De afstand is groot en de weg is lang.”
Laat hij dan zichzelf adviseren en standvastig blijven, omdat het Paradijs omringd is met onaangenaamheden en het Hellevuur omringd is met aangenaamheden;

afstand neemt van slechte vrienden, ook al waren zij hiervoor zijn vrienden,
omdat de slechte vrienden hem zullen beïnvloeden. Vandaar dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd:

مَثَلُ الجليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة

“De vergelijking van een slechte metgezel is als iemand die blaast op een balg; ofwel hij verbrandt jouw kleren
of je zal een vieze geur bij hem treffen.” (Al-Bukhaarie en Muslim)


Sheikh Mohammed ibn al-cUthaymien, Liqa’aat al-Baab al-Maftoeh, 1/153

maandag 5 april 2010

''Hij bleef daar 20 jaar van eten''

Ibn Qudamah Al-Hanbali schrijft:

قال يوسف بن أسباط ورث داود عشرين دينارا فأكلها في عشرين سنة قال أبو نعيم كان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز وقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية ودخل إليه يوما رجل فقال إن في سقف بيتك جذعا قد انكسر فقال يا ابن أخي إني في هذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إلى السقف

Yusuf bin Asbaat zei: “Dawud erfde 20 dinar en hij bleef daar twintig jaar van eten”. Abu Na’iem zei: “Dawud dronk maar ging niet eten en zei: “Tussen dit en het eten van dat kunnen vijftig ayaat gelezen worden”. Op een dag kwam een man bij hem binnen die zei: “Er zit een breauk in het plafond van uw huis!” Dawud zei: “Ik woon 20 jaar in dit huis en ik had dat niet gezien”.

{“At-Tawabeen”, 1/207}.

vrijdag 2 april 2010

''Wees dankbaar''

psycholoog William James zei:

''Wij mensen tobben over wat we niet bezitten en we danken God niet voor wat we wel bezitten.
We blijven altijd stilstaan bij de tragische en donkere kant van ons leven en we kijken niet naar de zonnige kant van ons bestaan.
We hebben spijt van wat we in onze levens gemist hebben en we zijn niet gelukkig met wat er wel is.''....Als jullie dank betuigen, dan geef Ik jullie meer....

(Ibrahim vers 14:7)

donderdag 1 april 2010

flyer: 18-04-'10 Conferentie te Utrecht over 'Betuig jouw spijt!'


Klik op afbeelding voor grotere formaat


Assalamoe 3alaykoem warahmatoeAllaah wabarakatoeh,

BESTE BROEDERS & ZUSTERS,
Insha'Allah verkeren jullie allen in een goede staat van imaan, gezondheid en maken jullie naasten het goed.
Eindelijk is het zover, Moskee Abi Bakr Essidik te Zuilen (Utrecht) zal insha’Allah vanaf de maand april 1x in de maand
een conferentie organiseren met verschillende gastsprekers, onderwerpen, quiz, vraag & antwoord, etc.

zondag 18 april 2010

De eerste conferentie die zal plaatsvinden Insha'Allah, met als titel:

'Betuig jouw spijt!'


Zondag 30 mei 2010

De tweede conferentie die zal plaatsvinden Insha'Allah, met als titel:

'De zomer staat voor de deur'


Het programma zal Insha'Allah rond 14.30 uur van start gaan.

Voor meer informatie over het programma kunt u de bijgevoegde flyer raadplegen, of kunt u kijken op www.islaam.tv voor een promotiefilmpje.
ZORG DAT JE AANWEZIG BENT Insha’Allah, en neem zoveel mogelijk mensen mee bi Hawli Allah.

"Wie naar de moskee gaat en enkel wenst om iets goeds te leren of onderwijzen, zal een beloning krijgen die gelijk is aan die van een bedevaartganger die zijn bedevaart perfect verricht heeft."

(Overgeleverd door at-Tabarani in al-Kabir volume 8 pagina 94, al-Hakim volume 1 pagina 94 en authentiek verklaard door al-Albani in Saheeh at-Targhib wa-Tarhib #82)

Wij hopen u en uw naasten Insha'Allah met een glimlach te mogen ontvangen,
Wassalamoe 3alaykoem warahamatoeAllaah wabarakatoeh.

flyer: 10-04-'10 Conferentie te Utrecht over openbaringenKlik op afbeelding voor grotere formaat

video: anasheed-Een persoon met een lange smacht blijft in eenzaamheid

video: anasheed- O Heer, schenkt mij een oprechte berouw