vrijdag 8 april 2011

“Wanneer zal een gelovige rust proeven?”

“… Ik was in de aanwezigheid van Imam Ahmad toen een man van Ahle-Khurasan naar hem toekwam en zei:
“O Abu Abdullaah, ik ben vanuit Khurrassan naar u toe gekomen omdat ik u over een kwestie wil vragen”.
Imam Ahmad zei: “Vraag”.
Hij zei: “Wanneer zal een gelovige rust proeven?”
Imam Ahmad zei: “Met zijn eerste stap in het Paradijs …”.


["Tabaqat Al-Hanabilah", 1/291].