zaterdag 26 maart 2011

De mensen zijn meer in nood aan kennis dan...

Imam Ahmad heeft gezegd:

الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام و الشراب ، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين ، والعلم يحتاج إليه في كل وقت“De mensen zijn meer in nood aan kennis dan dat zij in nood zijn aan eten en drinken. Want zij zijn maar twee of drie keer per dag in nood aan eten en drinken, maar zij zijn op elk moment in nood aan kennis”.

["Majmu' Al-Zawaid", 1/201].

vrijdag 18 maart 2011

Tien hartkwalen

Je gelooft in het bestaan van Allah maar je volgt zijn bevelen niet

Je zegt dat je van de profeet houdt maar je volgt zijn Soennah niet

Je leest de Heilige Koran maar je praktiseert het niet

Je geniet van wat Allah geschapen heeft maar bent Hem niet dankbaar

Je erkent Sjaitan als je vijand maar je bestrijdt hem niet

Je wilt het paradijs betreden maar je doet er geen moeite voor

Je wilt NIET in de hel komen maar je probeert er niet aan te ontkomen

Je weet dat iedereen dood gaat maar je bereidt je er niet op voor

Je roddelt en zoekt fouten bij anderen, maar vergeet je eigen fouten

Je begraaft de doden, maar trekt daar geen les uit...

video: Bereid je voor op het Graf

zaterdag 12 maart 2011

Het is beter om onwetend te zijn dan....

Sa’dee Al-Shirazee schreef:

عام نادان پریشان روزگار به ز دانشمند ناپرهزیرگار کان به نابینایی از راه اوفتاد
وین دوچشمش بود و در چاه اوفتاد


“Het is beter om onwetend te zijn dan iemand die weet en vervolgens zijn begeerten niet bedwingt, want de eerste raakt zijn weg kwijt omdat hij blind is, terwijl de tweede met beide ogen wijd open in de put valt!”

["Gulistane Sa'dee", 293].

Kennis kent drie stadia

Shaykh Bakr Abu Zayd schreef:

فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر ومن دخل في الشبر الثانى، تواضع ومن دخل في الشبر الثالث، علم أنه ما يعلم“Er was gezegd dat kennis drie stadia kent: Degene die de eerste stadia binnentreedt wordt arrogant, degene die de tweede stadia binnentreedt wordt nederig en degene die de derde stadia binnentreedt zal weten dat hij niets weet!”

["Hilyat Talib-ul-Ilm", 41].

zaterdag 5 maart 2011

Manieren om sihrr af te weren

Bismillah arRahman arRahim inna alhamdullilahi wa salatu wa salam ala Rasul lillah ama ba'd


Uit Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat al-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (rahimahullah), vol. 8


Onder de belangrijkste middelen om het gevaar van sihr af te weren voordat het gebeurt, is bescherming zoeken doormiddel van de adhkaar (dhikr) die voorgeschreven zijn in de islam, du’a verrichten en gebeden reciteren die overgeleverd zijn van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) om toevlucht te zoeken.

Deze omvatten:

1. Het reciteren van Aayat al-Kursi (al-Baqarah 2:255) na elk verplicht gebed, na het reciteren van de adhkaar die voorgeschreven zijn na de salaam.

2. Het reciteren van Aayat al-Kursi wanneer men gaat slapen. Dit is de belangrijkste aayah in de Qur’aan, waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem toe. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (al-Baqarah 2:255)

3. “Qul huwa Allahu ahad”, “Qul a’udhu bi Rabb il-Falaq” en “Qul a’udhu bi Rabb il-Naas” (de laatste drie soerah's van de Qur'aan) reciteren na elk verplicht gebed en (drie keer) aan het begin van de dag na het Fajr gebed en aan het begin van de nacht na het Maghrib gebed.

4. Aan het begin van de nacht de laatste twee aayahs van Soerat al-Baqarah reciteren. Dit zijn de twee aayahs waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer."

Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient. "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of als wij een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die vóór ons waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk." (al-Baqarah 2:285-286)

En het is overgeleverd in een sahih hadith dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die ’s nachts Aayat al-Kursi reciteert, zal bescherming van Allah genieten en geen duivel zal dichtbij hem komen totdat de ochtend komt.”

En het is ook overgeleverd in een sahih hadith dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die ’s nachts de laatste twee aayahs van Soerat al-Baqarah reciteert, dat zal voldoende voor hem zijn.”

De betekenis (en Allah weet het het beste) is dat het voldoende bescherming voor hem zal zijn tegen al het kwaad.

5. Toevlucht zoeken bij de perfecte woorden van Allah tegen het kwaad van wat Hij gecreëerd heeft, zowel 's nachts als overdag en wanneer men ergens stopt om te rusten, of dat nou in de stad is, in de woestijn, in de lucht of op zee.

De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd:

"Degene die stopt om te rusten en 'A’oodhu bi kalimaat Allah il-taammah min sharri ma khalaq' (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah voor het kwaad van wat Hij gecreëerd heeft) zegt, niets zal hem kwaad doen tot hij van die plek weggaat."

6. De moslim zou aan het begin van de dag en aan het begin van de nacht (drie keer) “Bismillah alladhi laa yadurr ma’a ismihi shay’un fi’l-ardi wa laa fi’l-samaa’i wa huwa al-samee’ al-‘aliem" moeten zeggen.

Volgens sahih overleveringen, spoorde de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) ons aan om dit te reciteren en het is een manier om ongedeerd te blijven van al het kwaad.

Deze adhkaar en gebeden voor toevlucht behoren tot de belangrijkste middelen om het kwaad van sihr (hekserij) en ander kwaad af te weren voor degene die ze regelmatig reciteert met oprechtheid en geloof, vertrouwend op Allah en afhankelijk van Hem en die daar tevreden mee is.

Het zijn ook een paar van de meest effectieve wapens voor het afweren van sihr nadat het gebeurd is, gepaard met Allah voortdurend nederig smeken en Hem vragen om het kwaad te verwijderen en het onheil te verlichten.

Onder de du’a’s die van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zijn overgeleverd om ziektes zoals sihr en andere dingen te behandelen, is de ruqyah waarmee hij zijn metgezellen behandelde:

“Allahumma Rabb al-naas, adhhib il-ba’s, washfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa shifaa’uka shifaa’an laa yughaadir saqaman” (O Allah, Heer der mensheid, verwijder het kwaad en genees hem, want U bent de Genezer en er is geen genezing behalve Uw genezing, met een genezing die geen enkele ziekte achterlaat).

Er is ook de ruqyah waarmee Jibril de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) behandelde:

“Bismillah urqieka min kulli shay’in yu’dhieka, wa min sharri kulli nafsin aw ‘aynin haasid Allaah yashfiek, bismillah urqiek” (In de naam van Allah verricht ik ruqyah voor jou, van alles wat jou kwaad doet, van het kwaad van elke ziel of afgunstig oog, moge Allah jou genezen, in de naam van Allah verricht ik ruqyah voor jou). Dit zou drie keer herhaald moeten worden.

En Allah weet het het beste.

De beste aanbidding voor u is om een halve dag te slapen

As-Sa’dee Al-Shirazi schreef:

Een onrechtvaardige heerser vroeg aan een aanbidder: “Wat is de beste vorm van aanbidding?” Hij zei: “De beste aanbidding voor u is om een halve dag te slapen, zodat u de mensen niet lastig valt voor een tijdje”

["Gulistane Sa'dee", 45]